Firmy


Adwokat na postępowanie administracyjne Polska-USA. Teofil Głębocki w NJ

Teofil Głębocki - Adwokat, Radca Prawny I Agencje, Inne uslugi
17 lipca, 2023

Moja Kancelaria prowadzi też postępowania administracyjne obywateli polskich i amerykańskich pokrzywdzonych decyzjami administracyjnymi w sprawach zabranego mienia.

Adwokat na postępowanie administracyjne Polska-USA. Teofil Głębocki w NJ

Postępowanie administracyjne obejmuje swym zakresem rozstrzyganie sporów między jednostkami samorządu terytorialnego, organami administracji rządowej i innymi orbanami państwowymi, które powołane są do załatwiania spraw indywidualnych w drodze decyzji administracyjnych, jak również w sprawach wydawania zaświadczeń i postępowaniach w sprawach skarg i wniosków. Ponadto kodeks postępowania administracyjnego reguluje nakładanie lub wymierzanie kar administracyjnych oraz reguluje też tryb europejskiej współpracy administracyjnej.

Przepisy kpa nie mają zastosowania do osób korzystających z przywilejów dyplomatycznych i konsularnych.

Rodzaje postępowań:

 • ogólne,
 • w sprawach ustalenie własności,
 • w sprawach nakładania kar pieniężnych,
 • w sprawach wydawania zaświadczeń,
 • w sprawach skarg i wniosków,
 • z zakresi europejskiej współpracy administracyjnej,
 • w sprawach petycji,
 • w sprawach podatkowych,
 • z zakresu ochrony środowiska,
 • w sprawach dostępu do informacji publicznej.

Organy wyższego stopnia:

 • samorządowe kolegium odwiławcze,
 • wojewoda,
 • inne organu nadrzędne lub ministrowie,
 • organizacje społeczne – ich statutowe organy nadrzędne lub organ państwowy sprawujący nadzór.

Strony mogą działać samodzielnie lub przez pełnomocników.

Do postępowań mogą przystępować: organizacje społeczne, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich i inni uczestnicy na prawach strony.

Strony niezadowolone z rozstrzygnięć administracyjnych, mogą składać pozwy do Sądów Administracyjnych po wyczerpaniu drogi w postępowaniu odwoławczym.

Glebocki, Teofil, Radca Prawny, Adwokat

Polska

19 Rodgers Place
Clifton, NJ
POKAŻ TELEFON FIRMY
tel: Zadzwoń klikając na tel. i powiedz, że dzwonisz z Polonijnej Książki

ARTYKUŁY TEJ FIRMY

Znajdź artykuł

ZNAJDŹ FIRMĘ

Dodaj swój biznes do naszego katalogu

Masz Firmę?

 1. Zarejestruj konto
 2. Dodaj info do łatwego znajdywania
 3. Zdobądź nowych klientów
DODAJ FIRMĘ

Copyright © 1999-2024 POLONIJNA KSIĄŻKA, a Polish Pages, Inc. company. Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały­ zawarte w katalogu nie mogą być bez pisemnej zgody reprodukowane - w całości lub części - w jakiejkolwiek postaci. Wydawcy katalogu nie ponoszą odpowie­dzial­noś­ci za treść reklam, artykułów i komentarzy. Opinie zawarte w ar­tykułach wyrażają poglądy ich autorów i nie muszą być zgodne ze stanowis­kiem wydawców. Wszystkie reklamy zaprojektowane przez POLISH PAGES, INC. są chronione prawem autorskim i mogą być użyte tylko w publikacjach POLISH PAGES, INC.