Firmy


Postępowanie karne Polska-USA. Pomoc polskiego radcy prawnego w NJ

Teofil Głębocki - Adwokat, Radca Prawny I Agencje, Inne uslugi
08 grudnia, 2022

Kancelaria zapewnia zastępstwo procesowe w postępowaniach karnych w Polsce, również dla rodzin obywateli i rezydentów z USA. Prowadzimy postępowania o odszkodowania za niesłuszne skazanie.

Postępowanie karne Polska-USA. Pomoc polskiego radcy prawnego w NJ

Pod pojęciem postępowania karnego rozumiemy każde postępowanie, którego celem jest osądzenie sprawcy czynu zabronionego za przestępstwa, wykroczenia, przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe.

Takie postępowanie składa się z dwóch etapów:

 • postępowania przygotowawczego (śledztwa lub dochodzenia),
 • postępowania przed sądem,
 1. Podejrzany – osoba, która ma przedstawiony zarzut popełnienia przestępstwa,
 2. Oskarżony – osoba, przeciwko której wniesiono akt oskarżenia,
 3. Skazany - osoba, wobec której uprawomocnił się wyrok,
 4. Pokrzywdzony – osoba, która doznała szkody osobistej lub majątkowej.

Ważne dla osób mieszkających w USA - Przedawnienie przestępstw.

Organy ścigania mają tylko określony czas na znalezienie i ukaranie sprawcy przestępstwa. Długość okresu ustania karalności uzależniona jest od kary za popełnienie danego czynu.

Karalność przestępstwa ustaje, jeżeli od jego popełnienia upłynęło:

 • 30 lat – gdy czyn stanowi zbrodnie zabójstwa,
 • 20 lat – gdy czyn stanowi inną zbrodnie,
 • 15 lat – gdy czyn stanowi występek zagrożony karą powyżej 5 lat,
 • 10 lat – gdy czyn stanowi występek zagrożony karą powyżej 3 lat,
 • 5 lat – gdy czyn stanowi inny występek.

Przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego przedawniają się z upływem jednego roku, gdy pokrzywdzony dowiedział się o osobie sprawcy, nie później niż z upływem 3 lat od jego popełnienia.

Nie przedawniają się przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości i wojenne.

Bieg terminu przedawnienia liczy się od momentu popełnienia czynu, lub od czasu wystąpienia skutku działania przestępnego, po którym to okresie sprawca nie poniesie zasądzonej kary.

Przedawnienie wykonania kary: której nie można wykonać, gdy minie:

 • 30 lat – w razie skazania na karę pozbawienia wolności powyżej 5 lat,
 • 15 lat – w razie skazania na karę pozbawienia wolności nie przekraczające 5 lat,
 • 10 lat - w razie skazania na inną karę.

Odszkodowania za niesłuszne zatrzymanie, aresztowanie, skazanie, wypłaca Skarb Państwa po przeprowadzonym procesie w postępowaniu cywilnym.

Glebocki, Teofil, Radca Prawny, Adwokat

Polska

19 Rodgers Place
Clifton, NJ
POKAŻ TELEFON FIRMY
tel: Zadzwoń klikając na tel. i powiedz, że dzwonisz z Polonijnej Książki

ARTYKUŁY TEJ FIRMY

Znajdź artykuł

ZNAJDŹ FIRMĘ

Dodaj swój biznes do naszego katalogu

Masz Firmę?

 1. Zarejestruj konto
 2. Dodaj info do łatwego znajdywania
 3. Zdobądź nowych klientów
DODAJ FIRMĘ

Copyright © 1999-2024 POLONIJNA KSIĄŻKA, a Polish Pages, Inc. company. Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały­ zawarte w katalogu nie mogą być bez pisemnej zgody reprodukowane - w całości lub części - w jakiejkolwiek postaci. Wydawcy katalogu nie ponoszą odpowie­dzial­noś­ci za treść reklam, artykułów i komentarzy. Opinie zawarte w ar­tykułach wyrażają poglądy ich autorów i nie muszą być zgodne ze stanowis­kiem wydawców. Wszystkie reklamy zaprojektowane przez POLISH PAGES, INC. są chronione prawem autorskim i mogą być użyte tylko w publikacjach POLISH PAGES, INC.