Firmy


Rozprawy sądowe on-line w Polsce z Kancelarii Prawniczej w USA

Teofil Głębocki - Adwokat, Radca Prawny I Agencje, Inne uslugi
02 lutego, 2022

Polska Kancelaria Prawnicza – Polish Lawyers Office, LLC w Clifton, New Jersey, USA, prowadzi postępowania sądowe i zapewnia procesową reprezentacją przed sądami w Polsce oraz w rozprawach on-line, bez konieczności wyjazdu do Polski!

Rozprawy sądowe on-line w Polsce z Kancelarii Prawniczej w USA

Od 14 maja 2020 r. przeprowadzanie rozpraw sądowych przed Sądami w Polsce w sprawach cywilnych może być w formie wideokonferencji. Podstawą prawną jest ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Przepis ten jednak nie przewiduje bezwzględnego przeprowadzenia rozprawy zdalnej on-line. Dlatego sąd może może przeprowadzić rozprawę w formie tradycyjnej w przypadku uznania braku nadmiernego zagrożenia dla zdrowia osób w nim uczestniczących albo skorzystać z możliwości zarządzenia przeprowadzenia posiedzenia niejawnego.

On-line rozprawę i posiedzenie jawne przeprowadza się przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie ich na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, z tym że osoby w nich uczestniczące nie muszą przebywać w budynku sądu.

Strona wraz z pełnomocnikiem powinna przygotować się do rozprawy, tak samo, jakby była to rozprawa na sali rozpraw w sądzie. Na wniosek lub z urzędu zostaniemy zaproszeni linkiem E-mail na rozprawę on-line przesłanym na skrzynkę odbiorczą strony lub pełnomocnika. Przed terminem rozprawy należy zweryfikować nasz sprzęt elektroniczny, aby prawidłowo działała kamera i mikrofon. Rozprawa on-line niczym nie różni się od rozprawy w formie tradycyjnej, wyłączamy mikrofon, jeżeli mamy jakieś ustalenia ze swoim pełnomocnikiem. Ponadto musimy zadbać o właściwe tło za nami. Kamerę kierujemy na górną część ciała strony i pełnomocnika. Ponieważ występujemy przed sądem, zachowanie nie może odbiegać od norm przyjętych przy przeprowadzaniu rozprawy w siedzibie sądu. Sędziowie, prokuratorzy i pełnomocnicy procesowi (Adwokaci i Radcy Prawni) występują w togach. Przeważnie sąd rezygnuje z odbierania zeznań od świadka w pozycji stojącej. Musimy oddać jednak należny szacunek dla sądu. Prawnik powinien poinformować klienta jak ma się zachować i aby z szacunkiem zwracał się do sądu.

Zapraszam do wirtualnego biura Adwokata Teofila Głebockiego!

Glebocki, Teofil, Radca Prawny, Adwokat

Polska

19 Rodgers Place
Clifton, NJ
POKAŻ TELEFON FIRMY
tel: Zadzwoń klikając na tel. i powiedz, że dzwonisz z Polonijnej Książki

ARTYKUŁY TEJ FIRMY

Znajdź artykuł

ZNAJDŹ FIRMĘ

Dodaj swój biznes do naszego katalogu

Masz Firmę?

  1. Zarejestruj konto
  2. Dodaj info do łatwego znajdywania
  3. Zdobądź nowych klientów
DODAJ FIRMĘ

Copyright © 1999-2024 POLONIJNA KSIĄŻKA, a Polish Pages, Inc. company. Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały­ zawarte w katalogu nie mogą być bez pisemnej zgody reprodukowane - w całości lub części - w jakiejkolwiek postaci. Wydawcy katalogu nie ponoszą odpowie­dzial­noś­ci za treść reklam, artykułów i komentarzy. Opinie zawarte w ar­tykułach wyrażają poglądy ich autorów i nie muszą być zgodne ze stanowis­kiem wydawców. Wszystkie reklamy zaprojektowane przez POLISH PAGES, INC. są chronione prawem autorskim i mogą być użyte tylko w publikacjach POLISH PAGES, INC.