Firmy


Podział majątku, testament, opłaty za mieszkania co-op, program SCRIE w Nowym Jorku

Adwokat Romuald Magda     03 maja, 2022

Jako nowojorski adwokat często spotykam się z pytaniami na tamat testamentu, dziedziczenia majątku, rent stabilization... Poniżej odpowiadam na, niektóre z nich.

- Po śmierci matki zostaliśmy z siostrą współwłaścicielami budynku mieszkalnego. Siostra, która tam mieszka przejęła zarząd domu bez konsultacji ze mną - nie daje mi informacji o dochodach budynku ani nie chce mnie spłacić . Co mogę zrobić?
- Powinien Pan wnieść sprawę o zniesienie współwłasności nieruchomości (partition action) do sądu. Jeżeli nie dojdzie do porozumienia w trakcie sprawy dot. wykupu, sąd orzec powinien sprzedaż budynku i podział kwoty netto pomiędzy współwłaścicielami. Przy okazji ustalane winno być rozliczenia dochodów i wydatków współwłaścicieli.

- Mam ponad 62 lata. Mieszkamy z żoną w budynku, który przejęty został przez co-op. Słyszałem, że mój rent nie może wzrosnąć. Czy to prawda?
- Lokatorzy podlegający regulacji Rent Control or Rent Stabilization mogą wystąpić do Wydzialu Finansowego miasta Nowy York z wnioskiem o zamrożenie podwyżek czynszu (tzw. program SCRIE). Aplikacje na program SCRIE składa się do Wydziału Finansowego. Pamiętać trzeba, że muszą one być odnowione przed wygaśnieciem umowy o najem.

- W jaki sposób mogę zapoznać się z testamentem mojego zmarłego ojca?
- Może Pan sprawdzić w sądzie spadkowym, powiatu ( county), w którym ojciec żył lub gdzie znajdował się majątek spadku.  Każdy ma dostęp do złożonych dokumentów  sprawy spadkowej, właczając w to testament. Jeżeli sprawa spadkowa nie została jeszcze zaczęta w sądzie może Pan zwrócić się do osoby u której znajduje sie oryginalny testament. Często zdarza się, że nie ma potrzeby przeprowadzenia sprawy spadkowej , gdy zmarły rozdysponował swoim majątkiem za życia, lub majątek władany był jako współwłasność łączna, ( joint ownership) lub w formie trustu.

- Kupiliśmy z żoną dom w dzielnicy Queens 20 lat temu. Jako, że nie miałem zielonej karty, jako właściciel wpisana była tylko żona. Nie mamy razem dzieci.

  1. Do kogo należeć będzie dom w przypadku rozwodu?
  2. Kto odziedziczy budynek gdyby zmarła żona?
  3. Czy mogę zapisać moją część budynku w testamencie dziecku z pierwszego małżeństwa?

Ad.1. - Jeżeli dom kupiony został w czasie małżeństwa stanowi on własność małżeńską. W przypadku rozwodu sąd dokona podziału majątku wspólnego małżonków. Jeżeli mąż i żona wspólnie w różnych częściach złożyli się na kupno domu i razem ponosili koszty utrzymania, najczęściej podział nastąpi po połowie. Fakt, że tylko jeden z małżonków zapisany jest jako właściciel nie zmienia faktu, że jest to majątek wspólny. W razie podziału wchodzić mogą inne zagadnienia, jak dodatkowe nakłady czynione tylko przez jednego z właścicieli, czy fakt że tzw. down payment pochodził tylko z majątku odrębnego jednego z małżonków czy np.  pożyczka od osób trzecich.  Taka osoba może ubiegać się w pierwszym rzędzie o zwrot takich kwot, dopiero reszta dzielona jest w równych częściach.

Ad.2. - W razie śmierci bez testamentu małżonka będącego jedynym właścicicielem na akcie własności spadek po nim dziedziczą pozostały malzonek i dzieci zmarłego małżonka.  Jeżeli osoba taka miała ważny testament, dziedziczenie odbywa się na podstawie testamentu, z tym że pozostały przy życiu małżonek może ubiegać się o 1/3 spadku , jeżeli testament dawałby mu mniejszą część.

Ad.3. - Istnieje obawa, że nawet jeżeli testament taki byłby sporządzony dziecko nic nie odziedziczy.

Magda, Romuald P., Esq.

Wypadki na budowie

776A Manhattan Avenue
Brooklyn, NY
POKAŻ TELEFON FIRMY
tel: Zadzwoń klikając na tel. i powiedz, że dzwonisz z Polonijnej Książki

ARTYKUŁY TEJ FIRMY

Znajdź artykuł

ZNAJDŹ FIRMĘ

Dodaj swój biznes do naszego katalogu

Masz Firmę?

  1. Zarejestruj konto
  2. Dodaj info do łatwego znajdywania
  3. Zdobądź nowych klientów
DODAJ FIRMĘ

Copyright © 1999-2024 POLONIJNA KSIĄŻKA, a Polish Pages, Inc. company. Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały­ zawarte w katalogu nie mogą być bez pisemnej zgody reprodukowane - w całości lub części - w jakiejkolwiek postaci. Wydawcy katalogu nie ponoszą odpowie­dzial­noś­ci za treść reklam, artykułów i komentarzy. Opinie zawarte w ar­tykułach wyrażają poglądy ich autorów i nie muszą być zgodne ze stanowis­kiem wydawców. Wszystkie reklamy zaprojektowane przez POLISH PAGES, INC. są chronione prawem autorskim i mogą być użyte tylko w publikacjach POLISH PAGES, INC.