Firmy


Trust w USA omawia polski adwokat z Nowego Jorku Romuald Magda

Romuald Magda, Esq. I Adwokaci Prawnicy
27 maja, 2024

W swojej praktyce prawniczej, prowadzonej w Nowym Jorku, często spotykam się z pytaniami Polaków dotyczącymi tzw. trustu. Poniżej odpowiadam na najczęściej zadawane.

Trust w USA omawia polski adwokat z Nowego Jorku Romuald Magda

Co to jest trust?
Jest to umowa na podstawie której osoba zwana trustee (zarządca trustu), zobowiązuje się zarządzać majątkiem trustu dla korzyści innych osób; najczęściej są to członkowie rodziny założyciela trustu. Trust może być założony za życia właściciela majątku (living trust),  lub też przewidziany w testamencie takiej osoby.

Jakie są korzyści z założenia trustu?
W przypadku założenia trustu odpada konieczność postępowania spadkowego w sądzie. Po śmierci założyciela trustee rozdysponuje majątek założyciela zgodnie z jego dyspozycjami lub też będzie zarządzać majątkiem dalej aż do spełnienia warunków wymaganych do otrzymania majątku. Założyciel trustu może określić np. że dziecko czy wnuk otrzyma majątek dopiero po skończeniu studiów, lub po osiągnięciu określonego wieku. Inną korzyścią jest znaczne ograniczenie możliwości sprzeciwu rodziny wobec dyspozycji majątkowych przewidzianych w truście. Inaczej mówiąc, gdy spodziewamy się „walki” pomiędzy członkami rodziny dotyczącej spadku, najlepszym wyjściem jest założenie living trust. Trusty pomocne są w sytuacji, gdy właściciele majątku mają skomplikowaną sytuację rodzinną, np. posiadają dzieci z poprzednich małżeństw i chcą mieć pewność, że dzieci te otrzymają część majątku  po ich śmierci - zamiast przekazania tego pozostałemu przy życiu małżonkowi. Pewne rodzaje trustu tzw. irrevocable trusts, używane są dla zmniejszenia kwoty podatku od spadku, jak i do uniknięcia obciążenia majątku danej osoby kosztami pobytu w domu opieki (nursing home).

Czy postanowienia trustu mogą „przeważyć” nad postanowieniami testamentowymi?
Tak, na przykład w sytuacji, gdy pewien majątek przekazany jest w trust, dotychczasowy właściciel nie ma już udziałów w tym majątku. Tak więc nawet jeżeli testament przewiduje dyspozycje dotyczące tej rzeczy, nie mają już one znaczenia.

Magda, Romuald P., Esq.

Wypadki na budowie

776A Manhattan Avenue
Brooklyn, NY
POKAŻ TELEFON FIRMY
tel: Zadzwoń klikając na tel. i powiedz, że dzwonisz z Polonijnej Książki

ARTYKUŁY TEJ FIRMY

Znajdź artykuł

ZNAJDŹ FIRMĘ

Dodaj swój biznes do naszego katalogu

Masz Firmę?

  1. Zarejestruj konto
  2. Dodaj info do łatwego znajdywania
  3. Zdobądź nowych klientów
DODAJ FIRMĘ

Copyright © 1999-2024 POLONIJNA KSIĄŻKA, a Polish Pages, Inc. company. Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały­ zawarte w katalogu nie mogą być bez pisemnej zgody reprodukowane - w całości lub części - w jakiejkolwiek postaci. Wydawcy katalogu nie ponoszą odpowie­dzial­noś­ci za treść reklam, artykułów i komentarzy. Opinie zawarte w ar­tykułach wyrażają poglądy ich autorów i nie muszą być zgodne ze stanowis­kiem wydawców. Wszystkie reklamy zaprojektowane przez POLISH PAGES, INC. są chronione prawem autorskim i mogą być użyte tylko w publikacjach POLISH PAGES, INC.