Firmy


Children's Smile Foundation upamiętnia swojego kapelana. Prałat Piotr Żendzian patronem ulicy na Maspeth

Children’s Smile Foundation - Fundacja Uśmiech Dziecka I Polonijne, polskie instytucje
29 lipca, 2022

Nowy Jork, 27 lipca, 2022 r. Ksiądz prałat Piotr Żendzian, wieloletni kapelan Children's Smile Foundation oraz proboszcz parafii św. Krzyża na Maspeth zostanie uhonorowany pamiątkową tablicą wykonaną z brązu oraz nazwą ulicy z jego imieniem. Decyzja o przemianowaniu fragmentu 61st Street na "Msgr. Peter Zendzian Way" została już zatwierdzona przez Radę Miasta Nowy Jork. Tablica ze specjalną dedykacją oraz wizerunkiem zasłużonego kapłana jest w trakcie produkcji.

Children's Smile Foundation upamiętnia swojego kapelana. Prałat Piotr Żendzian patronem ulicy na Maspeth

"Ks. prałat Piotr Żendzian był osobą niezwykle skromną i pokorną. Cechowała go wielka pobożność i pracowitość, a także poczucie odpowiedzialności za Kościół i za każdego człowieka, z którym miał do czynienia. Jego życie zawsze było podporządkowane jego głównej misji - uwielbieniu Boga oraz dzieleniu się dobrem. To wszystko sprawiło, że był on kapłanem, który potrafił pociągnąć za sobą tłumy wiernych. O jego wielkości oraz o szacunku jakim darzyli go inni świadczy fakt, że w dwudniowych uroczystościach pogrzebowych, które odbyły się 26 i 27 października 2015 roku wzięły udział tysiące osób" - czytamy w petycji, która została wystosowana do radnego Roberta Holdena, reprezentującego 30. dystrykt wyborczy obejmujący m.in. Maspeth, Middle Village i Ridgewood, czyli dzielnice, w których kapłan ten pełnił posługę duszpasterską.

W piśmie tym zawarta była prośba o uhonorowanie go poprzez nazwanie fragmentu jednej z ulic znajdującej się w okolicy kościoła św. Krzyża, któremu - jako proboszcz - przewodził przez 13 lat, a nawet był w nim ochrzczony, bowiem wychował się na Maspeth.

"Uważamy, że należy zrobić wszystko żeby pamięć o ks. prałacie Piotrze Żendzianie nie zanikła oraz by stał się on wzorem do naśladowania dla kolejnych pokoleń Amerykanów zamieszkujących Maspeth, a nazwanie jego imieniem fragmentu ulicy w okolicy parafii, z którą był najdłużej związany, jest tego najlepszym rozwiązaniem"

- argumentowali dalej autorzy petycji, czyli społeczny Komitet, któremu przewodniczy Wojciech Maślanka, dyrektor wykonawczy Children's Smile Foundation.

To nie jedyna forma uhonorowania zasług ks. prałata Piotra Żendziana, drugą jest odlana z brązu tablica pamiątkowa, która zostanie zainstalowana na terenie parafii św. Krzyża. Po rozpatrzeniu różnych wariantów oraz konsultacjach z jej proboszczem bp. Witoldem Mroziewskim i administratorem ks. kanonikiem Andrzejem Salwowskim, wybór padł na Grotę Matki Boskiej z Lourdes. Jest to miejsce bardzo popularne wśród wiernych z Maspeth, a zwłaszcza dzieci komunijnych i przyjmujących sakrament bierzmowania oraz nowożeńców, którzy przychodzą tam składać kwiaty i robić sobie pamiątkowe zdjęcia. Tablicę zaprojektował - zupełnie pro bono - Wojciech Oktawiec, polonijny architekt prowadzący swoją firmę PATH Architecture.

Prace przygotowawcze

Upamiętnienie proboszcza parafii św. Krzyża i zarazem kapelana Children's Smile Foundation jest inicjatywą tej organizacji. Pomysł zrodził się podczas rozmowy Waldemara Rakowicza i Krzysztofa Rostka zasiadających w jej Radzie Dyrektorów, którzy chcieli w jakiś szczególny sposób uczcić zasłużonego kapłana, a świetną okazją ku temu była 70. rocznica jego urodzin, która minęła 23 lipca.

"Ks. Piotr Żendzian był moim przyjacielem. Może po części dlatego, że pochodzimy z Polski z tych samych stron. Jego dziadkowie wywodzą się z Zawad (rodzice i on urodzili się w USA), a ja często chodziłem tam na msze św. do kościoła Przemienienia Pańskiego. W dodatku w Zawadach moja matka przed drugą wojną światową ukończyła szkołę podstawową" - wyjaśnia Waldemar Rakowicz, dyrektor działającej przy parafii św. Krzyża Szkoły Języka i Kultury Polskiej na Maspeth. Placówkę tę zakładał on w 1985 roku wraz ówczesnym proboszczem, ks. Edwardem Fusem. Po jego odejściu współpracował z jego kolejnymi następcami, jednak najmilej wspomina ks. prałata Piotra Żendziana.

"Szanował mnie jako dyrektora szkoły i wszystkie problemy rozwiązywaliśmy razem. Był wielkim orędownikiem polskości i sympatykiem naszej polskiej placówki oświatowej. Jeździł z nami po całej Ameryce na wszystkie Zjazdy Nauczycieli Polonijnych i Komitetów Rodzicielskich. Brał także udział we wszystkich uroczystościach, imprezach i zabawach szkolnych. Pomagał je przygotowywać i uczestniczył w nich do późnych godzin nocnych. Prywatnie narzekał na zdrowie, na tzw. kiszeczki i prosił panie w kuchni, aby nie dawały do jedzenia za dużo 'cebulki i czosneczku'. Opowiadał żarty i przyjmował nas na plebanii swoimi wypiekami" - wspomina jeden z pomysłodawców upamiętnienia ks. prałata Piotra Żendziana. Dodaje, że był on również częstym gościem w jego domu oraz podkreśla, że bardzo przeżył jego śmierć.

"Ciągle mi dokuczało to, że jest pochowany w grobie rodzinnym gdzie jego nazwisko jest na samym dole pomnika i często zasłania go rosnąca trawa. Dawno myślałem o czymś co mogłoby bardziej przywrócić ludziom pamięć o tym wspaniałym kapłanie. Rozmawiając z Krzysztofem Rostkiem zaczęliśmy się zastanawiać w jaki sposób uhonorować zasługi śp. ks. Piotra dla Polonii nowojorskiej. Zorganizowaliśmy spotkanie z ks. Ryszardem Koperem, z którym ks. prałat Piotr Żendzian pracował długie lata i Wojtkiem Maślanką, dyrektorem wykonawczym Children's Smile Foundation. Ustaliliśmy, że powołamy specjalny komitet w tej sprawie, a patronat nad całością obejmie fundacja, w której razem działamy" - wyjaśnia Waldemar Rakowicz.

W skład Komitetu ds. upamiętnienia ks. prałata Piotra Żendziana, prócz tych czterech osób, weszli także (w kolejności alfabetycznej): Marta Baran, Dariusz Knapik, Daniel Kurzyna, Wojciech Oktawiec, Mieczysław Pająk, ks. kanonik Andrzej Salwowski i Katarzyna Ziółkowska. Zróżnicowanie zawodowe i profesje, którymi się wszyscy zajmują spowodowało, że prace organizacyjno-przygotowawcze oraz wszelkie decyzje związane z upamiętnieniem ks. prałata Piotra Żendziana przebiegły bardzo sprawnie.

"Rozważaliśmy różne propozycje, ale ostatecznie pozostaliśmy przy tablicy odlanej z brązu będącej pierwotnym pomysłem upamiętnienia ks. prałata Piotra Żendziana, który na pierwszym spotkaniu, jeszcze w niewielkim gronie, zaproponowali Waldemar Rakowicz i Krzysztof Rostek. Z kolei pomysł z przemianowaniem nazwy ulicy pojawił się podczas rozmowy, którą przeprowadziłem z Danielem Kurzyną, szefem gabinetu radnego Roberta Holdena, zapraszając go do wstąpienia w szeregi Komitetu oraz zastanawiając się z nim nad jakimś placem lub miejscem publicznym na Maspeth, na którym moglibyśmy zamontować taką tablicę lub niewielkie popiersie. Pomysł ten został od razu zaakceptowany przez pozostałych członków Komitetu. Szybko stworzyliśmy odpowiednią petycję do radnego Roberta Holdena, który nie tylko ją zatwierdził ale również poparł i przedstawił nowojorskiej Radzie Miasta. Oczywiście wcześniej zebraliśmy ponad 150 podpisów mieszkańców Maspeth i Ridgewood popierających ten pomysł... i udało się. Rada Miasta wyraziła zgodę na nazwanie fragmentu 61st Street pomiędzy 56th Road a 56th Avenue jako 'Msgr. Peter Zendzian Way', za co jesteśmy niezmiernie wdzięczni przede wszystkim radnemu Robertowi Holdenowi" - podkreśla Wojciech Maślanka. Decyzja zapadła podczas czerwcowych obrad Rady Miasta. Od tego czasu upłynął już także 21-dniowy okres legislacyjny, po którym weszła ona w życie.

Przewodniczący Komitetu ds. upamiętnienia ks. prałata Piotra Żendziana dodaje, że każdy z jego członków przyczynił się do tego, że po prawie pięciu miesiącach pracy, ustaleń i starań związanych z tymi dwoma formami upamiętnienia ks. prałata Piotra Żendziana rozpoczynają się już przygotowania do odsłonięcia zarówno tablicy pamiątkowej jak i oficjalnego nadania honorowej nazwy 61st Street, a także fundraisingu związanego z tą akcją.

"Za tę bezinteresowną, społeczną pracę w imieniu Rady Dyrektorów Children's Smile Foundation wszystkim serdecznie dziękuję" - podkreśla Wojciech Maślanka.

Duma i radość

Pozytywna decyzja Rady Miasta dotycząca nazwy ulicy oraz projektowania i odlewu z brązu pamiątkowej tablicy, a także ustaleń związanych z miejscem jej instalacji bardzo ucieszyła członków Komitetu, Radę Dyrektorów Children's Smile Foundation oraz osób zaangażowanych w upamiętnienie jej kapelana i proboszcza parafii św. Krzyża.

"Jestem dumny, mogąc nazwać ulicę w naszej dzielnicy imieniem ks. prałata Piotra Żendziana, który przez dziesięciolecia łączył mieszkańców Maspeth, Middle Village, Glendale i Ridgewood. Służył naszej społeczności wiernie i z wielką życzliwością. Jego korzenie były głęboko osadzone na Maspeth, gdzie się wychował. Z godnością posługiwał jako proboszcz kościoła św. Krzyża na Maspeth oraz św. Macieja na Ridgewood. W przypadku prałata Żendziana być może najbardziej wyjątkowe jest to, w jaki sposób łączył tętniące życiem polonijne społeczeństwo z innymi grupami z sąsiedztwa. Poświęcił swoje życie Kościołowi i naszej dzielnicy. Dlatego przyczynienie się do tego upamiętnienia jest dla mnie zaszczytem" - podkreślił radny Robert Holden, który pilotował sprawę zmiany nazwy fragmentu 61st Street w nowojorskiej Radzie Miasta.

Niesamowicie zadowolony był także Waldemar Rakowicz, jeden z pomysłodawców uhonorowana i uwiecznienia zasług ks. prałata Piotra Żendziana.

"Jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy i wiem, że on w niebie też się z tego cieszy. Będzie bliżej naszej polskiej szkoły i będzie nas wszystkich z góry błogosławił" - powiedział z dumą dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej działającej przy parafii św. Krzyża na Maspeth.
Również jej administrator jest bardzo szczęśliwy z upamiętnienia byłego proboszcza i zadowoleniem przyjął informację o podjętej inicjatywie uczczenia pamięci tego zasłużonego kapłana.

"Nazwanie ulicy jego imieniem umieszcza pamięć ks. prałata Piotra Żendziana w wymiarze społecznym naszej dzielnicy. W ten sposób upamiętnia się jego zaangażowanie w sprawy społeczne zarówno w naszym środowisku jak też i wymiarze naszej dzielnicy i miasta. Natomiast tablica pamiątkowa przy grocie Matki Bożej przy naszym kościele umieszczona z inicjatywy Fundacji Uśmiech Dziecka ogarnia pamięcią i zaproszeniem do modlitwy w jego intencji jako proboszcza parafii i kapelana fundacji. Księże prałacie Piotrze, pamiętamy o Tobie i prosimy pamiętaj o nas przed Panem... 'Alleluja i do przodu!' Spróbujemy!" - zapewnia ks. Andrzej Salwowski przywołując przy okazji ulubione powiedzenie zmarłego przed siedmiu laty kapłana.

Fundraising i ceremonia upamiętnienia

Uroczystości związane z odsłonięciem tablicy oraz nadaniem nazwy "Msgr. Peter Zendzian Way" fragmentowi 61st Street (pomiędzy 56th Road a 56th Avenue) zaplanowane są na 23 października i wpiszą się w obchody Miesiąca Dziedzictwa Polskiego w USA. Wtedy też przypada siódma rocznica śmierci proboszcza parafii św. Krzyża i kapelana Children's Smile Foundation. Ulica honorująca tego zasłużonego kapłana będzie dzieliła wspólny róg z "Pope John Paul II Way", aleją dedykowaną polskiemu Ojcu Świętemu, której jednym z inicjatorów był właśnie ks. prałat Piotr Żendzian.

Wcześniej zaplanowany jest także charytatywny bankiet, z którego dochód zostanie przeznaczony na pokrycie kosztów związanych z akcją upamiętnienia kapelana Children's Smile Foundation, oraz zasileniem Funduszu ks. prałata Piotra Żendziana, z którego finansowana jest pomoc chorym i potrzebującym dzieciom z Queensu i Brooklynu, a zwłaszcza z parafii, w których posługę duszpasterską sprawował ten zasłużony kapłan.

Fundraising odbędzie się 15 października i będzie miał miejsce w audytorium parafii św. Macieja na Ridgewood, gdzie ks. prałat Piotr Żendzian był proboszczem przez ostatnie dwa lata swojego życia (od grudnia 2013 roku). Planowane są także pamiątkowe cegiełki, dzięki którym każdy będzie mógł przekazać swój wkład w uhonorowanie tego zasłużonego kapłana.

W kolejnych latach Children's Smile Foundation planuje również - w rocznice urodzin i śmierci byłego kapelana - organizować kwesty przy kościołach, w których pełnił swoją duszpasterską posługę, oczywiście jeżeli obecni proboszczowie nie będą mieli nic przeciwko temu. Zebrane w ten sposób pieniądze będą wówczas zasilały charytatywny Fundusz ks. prałata Piotra Żendziana.

Wpłaty na to konto, założone w Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej, można także w każdej chwili robić indywidualne (w dodatku można je odpisać od podatku). Jego numer to: 1480089. Żeby wesprzeć ten fundusz można również wysłać na adres fundacji (6043 Maspeth Ave, Maspeth, NY 11378) czek wypisany na Children’s Smile Foundation z dopiskiem (w memo): "Fr. Peter Zendzian", "Msgr. Perter Zendzian", "Ks. Piotr Żendzian" lub "Prałat Piotr Żendzian", tak by było wiadomo, że donacja jest przeznaczona na cel związany z upamiętnieniem tego zasłużonego kapłana.

Krótka biografia prałata

Ks. prałat Piotr Żendzian urodził się 23 lipca 1952 roku w polskiej rodzinie mieszkającej na Maspeth; jego dziadkowie pochodzili z Zawad w regionie białostocko-łomżyńskim. W wieku siedmiu lat stracił swojego ojca - Adama, a jego wychowaniem zajęła się samotna matka Olga. Ukończył seminarium w Douglaston, NY, oraz studia z zakresu filozofii, łaciny, greki i matematyki (w Wyższym Seminarium Duchownym Niepokalanego Poczęcia) w Huntington, NY. Święcenia kapłańskie przyjął 8 stycznia 1978 roku w parafii św. Józefa na Astorii, z kolei mszę prymicyjną odprawił 3 lutego 1979 roku w kościele św. Wojciecha na Elmhurst. Pierwszą parafią, w której przez dwa lata sprawował swoją posługę kapłańską, był kościół św. Franciszka z Asyżu. Kolejne trzy lata spędził w parafii św. Małgorzaty na Middle Village. W latach 1982-1985 - na prośbę biskupa diecezji brooklyńskiej - był koordynatorem do spraw emigracyjnych, a w latach 1986-1987 dyrektorem Episkopatu Amerykańskiego ds. emigracyjnych. W tym czasie ukończył studia o kierunku biznesowym, co było mu bardzo pomocne w prowadzeniu i zarządzaniu kolejnymi parafiami. W latach 1987-1993 został skierowany do Waszyngtonu, gdzie był dyrektorem Episkopatu Amerykańskiego ds. emigracyjnych w USA oraz na świecie. W 1993 roku objął funkcję proboszcza kościoła Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Kazimierza na Brooklynie, gdzie spędził 7 lat. Najdłużej posługę kapłańską sprawował w parafii św. Krzyża na Maspeth, gdzie od roku 2000 do 2013 pełnił funkcję proboszcza. Dzięki wsparciu wiernych, udało mu się wyremontować oba kościoły i przywrócić ich blask. Poza tym w latach 1994-2009 był przewodniczącym Polskiego Apostolatu w diecezji brooklyńskiej. W 1996 roku został przewodniczącym organizacji skupiającej księży polskiego pochodzenia w Ameryce, tzw. Agencji PAPA (Polish American Priests Association). Do 2012 roku zasiadał w zarządzie tej organizacji. Od roku 2002 był kapelanem Kongresu Polonii Amerykańskiej, a od 2005 roku kapelanem Children's Smile Foundation. Przez pewien czas był także kapelanem Centrali Polskich Szkół Dokształcających. Poza tym pełnił również ważne funkcje w Episkopacie Polskim, gdzie od 2006 roku zasiadał w komisji ds. Polonii i Polaków za Granicą. W roku 2007, na wniosek biskupa Nicholasa DiMarzio, ordynariusza diecezji brooklyńskiej, został mianowany prałatem przez papieża Benedykta XVI. W grudniu 2013 roku został proboszczem kościoła św. Macieja na Ridgewood, funkcję tę pełnił do swojej śmierci. Ks. prałat Piotr Żendzian zmarł nagle 23 października 2015 roku w swoim domu. Został pochowany w rodzinnym grobie na Saint John Cemetery na Middle Village. Za swoją pracę społeczną i duszpasterską otrzymał wiele nagród i wyróżnień. Najważniejszym z nich był Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, którym został odznaczony w 1997 roku.

PR Children's Smile Foundation

* * *

Ważne daty:

Sobota, 15 października
Charytatywny bankiet w audytorium parafii św. Macieja na Ridgewood

Niedziela, 23 października
Ceremonia oficjalnego nadania nazwy "Msgr. Peter Zendzian Way" fragmentowi 61st Street oraz odsłonięcia pamiątkowej tablicy na terenie parafii św. Krzyża na Maspeth

Dane dotyczące wsparcia Funduszu ks. prałata Piotra Żendziana

Nr konta w PSFCU - 1480089
Czeki - należy je wypisać na Children’s Smile Foundation i przesłać na adres fundacji:
6043 Maspeth Avenue
Maspeth, NY 11378

Należy zaznaczyć (w memo): "Fr. Peter Zendzian", "Msgr. Perter Zendzian", "Ks. Piotr Żendzian" lub "Prałat Piotr Żendzian" 

Galeria

Fundacja Uśmiech Dziecka

Polonijne organizacje

60-43 Maspeth Avenue
Maspeth, NY
POKAŻ TELEFON FIRMY
tel: Zadzwoń klikając na tel. i powiedz, że dzwonisz z Polonijnej Książki

ARTYKUŁY TEJ FIRMY

Znajdź artykuł

ZNAJDŹ FIRMĘ

Dodaj swój biznes do naszego katalogu

Masz Firmę?

  1. Zarejestruj konto
  2. Dodaj info do łatwego znajdywania
  3. Zdobądź nowych klientów
DODAJ FIRMĘ

Copyright © 1999-2024 POLONIJNA KSIĄŻKA, a Polish Pages, Inc. company. Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały­ zawarte w katalogu nie mogą być bez pisemnej zgody reprodukowane - w całości lub części - w jakiejkolwiek postaci. Wydawcy katalogu nie ponoszą odpowie­dzial­noś­ci za treść reklam, artykułów i komentarzy. Opinie zawarte w ar­tykułach wyrażają poglądy ich autorów i nie muszą być zgodne ze stanowis­kiem wydawców. Wszystkie reklamy zaprojektowane przez POLISH PAGES, INC. są chronione prawem autorskim i mogą być użyte tylko w publikacjach POLISH PAGES, INC.