Firmy


Polski adwokat w mieście Nowy Jork na niewypłacone wynagrodzenia, nadgodziny i napiwki. Robert Wiśniewski

Robert Wiśniewski, Esq. I Adwokaci Prawnicy
15 kwietnia, 2024

Federalne, stanowe i lokalne przepisy ustawowe i wykonawcze określają, w jaki sposób pracownicy muszą być wynagradzani, oraz ustanawiają standardy dotyczące płacy minimalnej i wynagrodzenia za nadgodziny dla pracowników, którzy nie są zwolnieni. Często przepisy stanowe i lokalne określają standardy, które są bardziej rygorystyczne niż prawo federalne, a pracodawcy muszą przestrzegać takich surowszych standardów.

Polski adwokat w mieście Nowy Jork na niewypłacone wynagrodzenia, nadgodziny i napiwki. Robert Wiśniewski

W firmie Robert Wiśniewski P.C. jesteśmy zaangażowani w dochodzenie praw pracowników do odzyskania wynagrodzenia i świadczeń za wszystkie przepracowane godziny, wynagrodzenia za nadgodziny oraz innych wynagrodzeń i świadczeń, które im się należą. Reprezentujemy wyłącznie pracowników i robimy to na zasadzie, jeśli nie otrzymasz należnego odszkodowania, nic nie zapłacisz naszej firmie.

Poniżej podajemy kilka przypadków, kiedy pracodawcy naruszają przepisy dotyczące wynagrodzeń i czasu pracy:

Naruszenia płacy / wynagrodzenia za godziny nadliczbowe:

 • płacą pracownikom mniej niż płaca minimalna
 • nie płacą za każdą przepracowaną godzinę
 • niepłacenie co najmniej półtora raza za nadgodziny, czyli pracę powyżej czterdziestu (40) godzin tygodniowo
 • płacenie „prosto” za wszystkie przepracowane godziny, w tym ponad czterdzieści (40) godzin tygodniowo
 • płacenie pracownikom z dwóch firm za pracę powyżej czterdziestu (40) godzin tygodniowo
 • brak zapłaty za czas dojazdu z firmy do miejsca pracy lub za czas przestojów
 • jesteś zmuszany do wykonywania pracy poza godzinami pracy
 • zarabiasz mniej niż inni pracownicy ze względu na wiek lub płeć

Naruszenia zasad podziału napiwków przez restauracje i innych usługodawców:

 • włączenie menedżerów i innych pracowników do puli podziału napiwków niebędących pracownikami usługującymi
 • kradzież napiwków przez menedżerów lub szefa
 • kradzież napiwków poprzez zaklasyfikowanie napiwku jako „opłaty za usługę”

Błędna klasyfikacja pracowników w celu uniknięcia zapłaty za wszystkie przepracowane godziny lub nadgodziny:

 • jako pracownicy najemni z fałszywymi tytułami, takimi jak „lider”, „przełożony” lub „menedżer”
 • jako niezależni wykonawcy lub podwykonawcy
 • jako kelnerzy i busserzy, podczas gdy w rzeczywistości wykonują oni w restauracjach prace niezwiązane z obsługą kelnerską
 • jako dozorcy w budynkach mieszkalnych i zlecanie im wykonywania robót budowlanych
 • jako menedżerów lub specjalistów, aby uniknąć płacenia za nadgodziny
 • jako nieopłacani stażyści lub studenci, gdy wykonują pracę zarobkową

Niepłacenie obowiązujących wynagrodzeń w projektach miejskich, stanowych i federalnych:

 • do pracy przy projektach Davis-Bacon Act lub innych robót publicznych
 • płacąc pracownikom mniej niż obowiązująca płaca
 • obniżenie klasyfikacji kontraktu do najniższego, aby nie wypłacać odpowiednich płac
 • zmuszanie pracowników do dzielenia wynagrodzenia z szefami lub kierownikami lub do płacenia łapówek

Niewypłacanie wynagrodzeń związkowych:

 • właściciel wykorzystuje firmę nie związkową do wykonywania prac związkowych i nie płaci stawek związkowych
 • uniemożliwiono ci przystąpienie do związku zawodowego podczas wykonywania pracy związkowej
 • związek prowadzi niekończące się „dochodzenie” lub odmawia rozpatrzenia Twojej skargi dotyczącej niewypłacania wynagrodzenia związkowego

Naruszenie zawiadomienia o wynagrodzeniu i zestawienia wypłaconych zarobków

Federalne i stanowe przepisy i regulacje płacowe nakazują, aby pracownicy otrzymywali zawiadomienie o wynagrodzeniu na początku zatrudnienia oraz za każdym razem, gdy wynagrodzenie pracownika ulegnie zmianie lub powinno ulec zmianie (np. w przypadku podwyższenia płacy minimalnej).

Pracownicy muszą również otrzymać zestawienie wypłaconych zarobków, które musi zawierać szczegółowe informacje wymagane przez prawo i regulacje.

Na przykład w stanie Nowy Jork nieprzestrzeganie takich przepisów uprawnia pracowników do ustawowego odszkodowania w wysokości do pięciu tysięcy dolarów każdy za zawiadomienie o wynagrodzeniu i naruszenie odcinków wypłaty.

Nielegalne potrącenia z Twojej wypłaty

Federalne i stanowe przepisy ustawowe i wykonawcze ograniczają potrącenia z wynagrodzenia pracowników do tych, które leżą w interesie pracownika i na które pracownik wyraźnie się zgodził, takich jak potrącenia na składki medyczne lub składki związkowe. Przykłady niezgodnych z prawem potrąceń obejmują potrącanie z wypłat kwot na:

 • lekceważąca praca pracownika
 • niechlujna praca pracownika
 • zmniejszenie wypłaty za przerwy krótsze niż 20 minut (np. przerwy na papierosa)
 • zmuszanie pracowników do płacenia mandatów lub innych kar władzom państwowym za wykroczenia
 • zmuszanie pracowników do płacenia łapówek, płacenia „danin” lub „prezentów” lub wpłacania datków na cele charytatywne

Spóźnianie się z płaceniem pracownikom

Przepisy ustawowe i wykonawcze określają, jak często pracownicy muszą otrzymywać wynagrodzenie. Zasadniczo pracownicy wykonujący pracę fizyczną muszą otrzymywać wynagrodzenie raz w tygodniu, a wykonujący pracę biurową nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. Jeśli Twój pracodawca regularnie płaci Ci z opóźnieniem, możesz być uprawniony do ustawowych kar równych kwotom zapłaconym z opóźnieniem. Dzieje się tak często w małych firmach budowlanych lub innych firmach usługowych, w których szefowie twierdzą, że sami nie otrzymali wynagrodzenia za pracę, więc pracownicy muszą czekać. Pamiętaj, że nie jesteś partnerem swojego szefa w biznesie, a on nie dzieli się z Tobą zyskami. Jako pracownik nie musisz czekać, aż szef dostanie zapłatę.

Powyższe przykłady nie wyczerpują wszystkich sposobów wykorzystywania pracowników przez pracodawców.

WAŻNE:

W Nowym Jorku możesz odzyskać niewypłacone wynagrodzenie za okres do sześciu (6) lat (w innych stanach i zgodnie z prawem federalnym do trzech (3) lat) od dnia, w którym wynagrodzenie to było należne. Tak więc z każdą mijającą wypłatą możesz tracić możliwość odzyskania należnego wynagrodzenia.

Możesz odzyskać niewypłacone wynagrodzenie i inne odszkodowania, nawet jeśli:

 • nie masz pozwolenia na pracę ani zielonej karty
 • nie masz kopii czeków, które otrzymałeś
 • zapłacono ci gotówką
 • byłeś zmuszony płacić łapówki, aby zachować pracę
 • właściciel zamknął firmę
 • firma ogłosiła upadłość

Skontaktuj się z Robertem Wiśniewskim już dziś i otrzymaj konsultację za darmo. Konsultacje i ocena przypadku jest poufna.

Robert Wisniewski, PC

Niezaplacone zarobki

17 State Street, Suite 820
New York, NY
POKAŻ TELEFON FIRMY
tel: Zadzwoń klikając na tel. i powiedz, że dzwonisz z Polonijnej Książki

ARTYKUŁY TEJ FIRMY

Znajdź artykuł

ZNAJDŹ FIRMĘ

Dodaj swój biznes do naszego katalogu

Masz Firmę?

 1. Zarejestruj konto
 2. Dodaj info do łatwego znajdywania
 3. Zdobądź nowych klientów
DODAJ FIRMĘ

Copyright © 1999-2024 POLONIJNA KSIĄŻKA, a Polish Pages, Inc. company. Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały­ zawarte w katalogu nie mogą być bez pisemnej zgody reprodukowane - w całości lub części - w jakiejkolwiek postaci. Wydawcy katalogu nie ponoszą odpowie­dzial­noś­ci za treść reklam, artykułów i komentarzy. Opinie zawarte w ar­tykułach wyrażają poglądy ich autorów i nie muszą być zgodne ze stanowis­kiem wydawców. Wszystkie reklamy zaprojektowane przez POLISH PAGES, INC. są chronione prawem autorskim i mogą być użyte tylko w publikacjach POLISH PAGES, INC.