Firmy


Płatne urlopy pracowników w Nowym Jorku w czasie pandemii

Robert Wiśniewski, Esq. I Adwokaci Prawnicy
23 listopada, 2020

Pandemia zaowocowała nowymi zagadnieniami prawnymi w odniesieniu do wcześniej istniejących przepisów oraz tym, że władze federalne, stanowe i lokalne przyjęły nowe szczególne rozwiązania prawne chroniące pracowników.

2. ŚWIADCZENIA DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH – PŁATNE URLOPY CHOROBOWE

Prawo do wykorzystania płatnego urlopu chorobowego przez pracowników dotkniętych przez koronawirusa może przysługiwać z tytułu prawa federalnego, stanowego lub lokalnego. Pracownikom mieszkającym w stanie Nowy Jork przysługuje prawo do urlopu chorobowego z tytułu prawa federalnego lub stanowego. Pracownicy, którzy pracują w mieście Nowy Jork lub hrabstwie Westchester, mogą dodatkowo skorzystać z płatnego urlopu wynikającego z przepisów lokalnych.

 • Ustawa Federal Families First Coronavirus Response Act (FFCRA) - zapewnia 80 godzin płatnego urlopu chorobowego dla pracowników pełnoetatowych i proporcjonalną część godzin dla pracowników zatrudnionym na część etatu. Kwalifikujący się pracownik może wykorzystać urlop na różne cele związane z koronawirusem. FFCRA przewiduje również do 12 tygodni urlopu rodzinnego, z czego 10 tygodni musi być płatne, dla osób, które nie mogą pracować – zdalnie bądź w miejscu stałego wykonywania pracy – ponieważ szkoła lub miejsce opieki ich dziecka jest zamknięte lub niedostępne z powodu pandemii. Ustawa ma zastosowanie do prawie wszystkich pracowników rządowych i pozarządowych, których pracodawca zatrudnia mniej niż 500 pracowników. Kwalifikacje do świadczeń z tytułu FFCRA można sprawdzić na stronie internetowej prowadzonej przez Federalny Urząd Pracy: https://www.dol.gov/agencies/whd/ffcra/benefits-eligibility-webtool
 • Ustawa New York State Emergency Sick Leave (NYSESL) - zapewnia płatny urlop chorobowy na czas kwarantanny lub izolacji poprzez połączenie stanowych świadczeń Paid Sick Leave (PSL), Paid Family Leave (PFL) lub Disability Benefits (DB). Ustawa NYSESL ma zastosowanie do: (1) pracowników, którzy osobiście podlegają obowiązkowemu lub profilaktycznemu nakazowi kwarantanny lub (2) pracowników zmuszonych do opieki nad dziećmi, które podlegają takiemu nakazowi. Formularze niezbędne do uzyskania nakazu kwarantanny znajdują się pod adresem: https://paidfamilyleave.ny.gov/forms

W zależności od rozmiaru i zarobków pracodawcy, świadczenie PSL zapewnia zasiłek chorobowy pracownikom, którzy osobiście podlegają nakazowi kwarantanny w następujący sposób:

  • Przez 5 dni kalendarzowych – jeśli pracodawca zatrudnia od 11 do 99 pracowników lub nie więcej niż 10 pracowników i jego roczny obrót przekroczył 1 milion USD w ostatnim roku podatkowym; lub
  • Przez 14 dni kalendarzowych – jeśli pracodawca zatrudnia 100 lub więcej pracowników lub pracodawcą jest rząd stanowy.

Przedsiębiorstwa, które zatrudniają 10 lub mniej pracowników i których obroty nie przekroczyły 1 miliona USD w ostatnim roku podatkowym są zwolnione z wypłat świadczeń PSL. Pracownicy takich przedsiębiorstw mogą ubiegać się o świadczenia PFL i DB. PFL i DB są też dostępne dla pracowników, którzy wyczerpali już świadczenia PSL, ale potrzebują więcej czasu na ukończenie okresu kwarantanny.

Szczegółowe informacje o świadczeniach NYSESL dla pracowników osobiście objętych nakazem kwarantanny są dostępne na stronie: https://paidfamilyleave.ny.gov/if-you-are-quarantined-yourself

Pracownicy prywatnych przedsiębiorstw zmuszeni do opuszczenia pracy w celu sprawowania opieki nad małoletnim dzieckiem objętym nakazem kwarantanny mają prawo ubiegać się o świadczenie PFL. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie: https://paidfamilyleave.ny.gov/if-your-minor-dependent-child-quarantined

Uwaga: Świadczenia NYSESL są prawdopodobnie niedostępne dla:

  • Pracowników, którzy zostali objęci nakazem kwarantanny lub izolacji w wyniku podróży niezwiązanych z pracą;
  • Pracowników, którzy nie są chorzy i mogą wykonywać pracę zdalnie lub w inny bezpieczny sposób;
  • Pracownikow posiadających nieaktualny nakaz kwarantanny lub izolacji;
  • Pracowników kwalifikującym się do otrzymywania świadczeń z tytułu FFCRA, w przypadku kiedy NYSESL nie zapewnia większych świadczeń niż FFCRA.
 • Prawa Lokalne Miasta Nowy Jork i Hrabstwa Westchester – dają możliwość uzyskania dodatkowego płatnego urlopu chorobowego pracownikom, którzy wykonują co najmniej 80 godzin pracy w roku na ich terenie. Płatne urlopy należą się pracownikom pełnoetatowym, zatrudnionym na część etatu oraz pracownikom tymczasowym. Pracownik może skorzystać z płatnego urlopu w przypadku, kiedy miejsce jego pracy lub szkoła czy placówka opieki jego dziecka są zamknięte w wyniku zagrożenia zdrowia publicznego.
 • Świadczenia z Tytułu Family Medical Leave Act (FMLA) i New York Paid Family Care Leave (PFL) - zapewniają dodatkowe możliwości skorzystania z urlopu chorobowego przez pracowników dotkniętych pandemią. FMLA to ustawa federalna, które zapewnia kwalifikującym się pracownikom prawo do 12 tygodni bezpłatnego urlopu w celu własnego leczenia lub sprawowania opieki nad poważnie chorym członkiem rodziny. Stanowa ustawa PFL natomiast zapewnia do 10 tygodni płatnego urlopu pracownikom zmuszonym do opieki nad poważnie chorym członkiem rodziny. Obie ustawy mogą być wykorzystane w celu opieki nad dalszym członkiem rodziny. Lista członków rodziny podlegającym federalnej ustawie FMLA jest krótsza niż jej nowojorski odpowiednik, który obejmuje: (1) małżonków, (2) osoby w związkach partnerskich; (3) dzieci, pasierbów lub inne osoby, nad którymi pracownik sprawuje prawną opiekę (4) rodziców, ojczymów i macochy, (5) teściów, (6) dziadków, oraz (7) wnuki. Pracownik, który jednocześnie spełnia kwalifikacje FMLA i PFL, może być zobowiązany do wzięcia urlopu na mocy obu przepisów. Szczegółowe informacje na temat FMLA i PFL płatnego urlopu można znaleźć na stronach: https://www.dol.gov/agencies/whd/fmla/pandemic oraz https://paidfamilyleave.ny.gov/paid-family-leave-family-care
 • Przepisy Dotyczące Przeciwdziałania Odwetowi - z zastrzeżeniem nielicznych wyjątków, wyżej omówione ustawy zapewniają pracownikom ochronę pracy, ciągłe ubezpieczenie zdrowotne oraz ochronę przed dyskryminacją lub odwetem. Pracownik, który został niesprawiedliwie potraktowany przez pracodawcę po skorzystaniu z powyższych świadczeń, może mieć również prawo do odszkodowania na drodze sądowej.

Dzwoniąc powołaj się na reklamę z POLONIJNEJ KSIĄŻKI - Polish Pages.


Adwokat Prawa Pracy

Robert Wisniewski, Esq.
Kliknij tu >>

Robert Wisniewski, PC

Niezaplacone zarobki

17 State Street, Suite 820
New York, NY
POKAŻ TELEFON FIRMY
tel: Zadzwoń klikając na tel. i powiedz, że dzwonisz z Polonijnej Książki

ARTYKUŁY TEJ FIRMY

Znajdź artykuł

ZNAJDŹ FIRMĘ

Dodaj swój biznes do naszego katalogu

Masz Firmę?

 1. Zarejestruj konto
 2. Dodaj info do łatwego znajdywania
 3. Zdobądź nowych klientów
DODAJ FIRMĘ

Copyright © 1999-2024 POLONIJNA KSIĄŻKA, a Polish Pages, Inc. company. Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały­ zawarte w katalogu nie mogą być bez pisemnej zgody reprodukowane - w całości lub części - w jakiejkolwiek postaci. Wydawcy katalogu nie ponoszą odpowie­dzial­noś­ci za treść reklam, artykułów i komentarzy. Opinie zawarte w ar­tykułach wyrażają poglądy ich autorów i nie muszą być zgodne ze stanowis­kiem wydawców. Wszystkie reklamy zaprojektowane przez POLISH PAGES, INC. są chronione prawem autorskim i mogą być użyte tylko w publikacjach POLISH PAGES, INC.