Firmy


Prawa pracowników niepełnosprawnych i bezrobotnych a COVID-19 w Nowym Jorku

Robert Wiśniewski, Esq. I Adwokaci Prawnicy
24 listopada, 2020

Pandemia zaowocowała nowymi zagadnieniami prawnymi w odniesieniu do wcześniej istniejących przepisów oraz tym, że władze federalne, stanowe i lokalne przyjęły nowe szczególne rozwiązania prawne chroniące pracowników.

3. UDOGODNIENIA DLA PRACOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zarówno przepisy federalne, stanowe jak i lokalne zobowiązują pracodawców do zapewnienia odpowiednich warunków pracy dla osób niepełnosprawnych. W przeciwności do prawa obowiązującego w Polsce, prawo amerykańskie pozwala pracownikom zażądać od pracodawcy tzw. rozsądnych udogodnień („reasonable accommodation”) bez specjalnego orzeczenia o niepełnosprawności. Prawo przewiduje, że udogodnienie jest rozsądne, jeśli nie stwarza nadmiernych trudności lub kosztów dla pracodawcy. Udogodnienia mogą być tymczasowe lub permanentne, a pracownicy wcześniej otrzymujący udogodnienia mogą zażądać dodatkowych lub innych udogodnień w wyniku pandemii.

Zgodnie z prawem, pracodawca może zadawać pracownikowi pytania w celu ustalenia, czy jego stan zdrowotny kwalifikuje się jako niepełnosprawność, omówić, w jaki sposób żądane udogodnienie pomogłoby pracownikowi w wykonywaniu pracy, rozpatrzyć alternatywne udogodnienia, i w razie potrzeby, zażądać dokumentacji medycznej pracownika.

Udogodnienia są dostępne między innymi dla:

  • Pracowników, którzy z powodu wcześniej posiadanej niepełnosprawności znaleźli się w grupie osób ze zwiększonym ryzykiem zakażenia koronawirusem – nawet jeśli ich praca nie może być wykonana w trybie zdalnym;
  • Pracowników cierpiących na choroby i zaburzenia psychiczne, które z powodu pandemii zostały zaostrzone; i
  • Pracowników niezbędnych („essential workers”).

Uwaga: Pracodawcy nie są prawnie zobowiązani zapewnić udogodnień zdrowym pracownikom, którzy żądają ich w celu zapewnienia ochrony swoim niepełnosprawnym bliskim. Pracodawcy, którzy mimo wszystko zdecydują się zaoferować takie udogodnienia, muszą zachować ostrożność, aby nie naruszyć innych praw przeciwdziałających dyskryminacji.

Ponadto, przepisy zakazują działań odwetowych wobec pracowników wnioskujących o udogodnienia. Osoby, wobec których pracodawca podjął niekorzystne działania w zakresie pracy z powodu niepełnosprawności, mają prawo do rozmaitych środków prawnych, w tym przywrócenia do stanowiska pracy i odszkodowań. Więcej informacji pod tym tematem znajdą państwo na stronach internetowych federalnej agencji Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) pod adresem: https://www.eeoc.gov/wysk/what-you-should-know-about-covid-19-and-ada-rehabilitation-act-and-other-eeo-laws oraz stanowej agencji New York State Division of Human Rights (NYSDHR) pod adresem: https://dhr.ny.gov/coronavirus-discrimination

4. ŚWIADCZENIA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

Osoby, które straciły pracę z powodu pandemii koronawirusa mogą skorzystać z podstawowej formy wsparcia dla osób bezrobotnych, czyli zasiłku Unemployment Insurance (UI) oraz świadczeń na mocy ustawy Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (CARES). Ustawa CARES zawiera kilka przepisów dotyczących specjalnych zasiłków, które będą opłacane przez rząd federalny:

  • Pandemic Emergency Unemployment Compensation (PEUC) – zapewnia kwalifikującym się osobom do 13 tygodni dodatkowych świadczeń z tytułu UI.
  • Pandemic Unemployment Assistance (PUA) – uprawnia osoby, które inaczej nie kwalifikują się do pobierana zasiłku UI, do specjalnych świadczeń przez okres do 39 tygodni. Świadczenia PUA obejmują osoby bezrobotne bądź niezdolne do pracy lub znalezienia pracy, które nie kwalifikują się do świadczeń z tytułu UI, ponieważ prowadzą działalność na własny rachunek, poszukują pracy w niepełnym wymiarze godzin, nie mają wystarczającej historii zatrudnienia lub w inny sposób brak im kwalifikacji. Świadczenia te będą dostępne do 31 grudnia 2020 r.
  • Lost Wages Compensation (LWC) – zapewnia dodatkowe 300 USD tygodniowo osobom otrzymującym świadczenia z tytułu PUEC lub PUA.

Dzwoniąc powołaj się na reklamę z POLONIJNEJ KSIĄŻKI - Polish Pages.


Adwokat Prawa Pracy

Robert Wisniewski, Esq.
Kliknij tu >>

Robert Wisniewski, PC

Niezaplacone zarobki

17 State Street, Suite 820
New York, NY
POKAŻ TELEFON FIRMY
tel: Zadzwoń klikając na tel. i powiedz, że dzwonisz z Polonijnej Książki

ARTYKUŁY TEJ FIRMY

Znajdź artykuł

ZNAJDŹ FIRMĘ

Dodaj swój biznes do naszego katalogu

Masz Firmę?

  1. Zarejestruj konto
  2. Dodaj info do łatwego znajdywania
  3. Zdobądź nowych klientów
DODAJ FIRMĘ

Copyright © 1999-2024 POLONIJNA KSIĄŻKA, a Polish Pages, Inc. company. Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały­ zawarte w katalogu nie mogą być bez pisemnej zgody reprodukowane - w całości lub części - w jakiejkolwiek postaci. Wydawcy katalogu nie ponoszą odpowie­dzial­noś­ci za treść reklam, artykułów i komentarzy. Opinie zawarte w ar­tykułach wyrażają poglądy ich autorów i nie muszą być zgodne ze stanowis­kiem wydawców. Wszystkie reklamy zaprojektowane przez POLISH PAGES, INC. są chronione prawem autorskim i mogą być użyte tylko w publikacjach POLISH PAGES, INC.