Firmy


Dyrektywy pogrzebowe w Nowym Jorku. Joanna Gwóźdź

Joanna Gwozdz, Esq. I Adwokaci Prawnicy
12 maja, 2024

Najbardziej stosownym i popularnym dokumentem, w którym umieszcza się dyrektywy pogrzebowe to testament. Takie dyrektywy obejmują następujące postanowienia:

Dyrektywy pogrzebowe w Nowym Jorku. Joanna Gwóźdź
  • czy dana osoba chce zostać pochowana czy poddana kremacji
  • gdzie ma się odbyć pochówek
  • w przypadku kremacji, kto otrzyma prochy (i potencjalnie co chciałby, aby ta osoba zrobiła z tymi prochami)
  • czy dana osoba chciałaby nabożeństwa religijnego, czy też żadnego nabożeństwa, albo jakiegoś rodzaju uroczystości, przyjęcia, aby uczcić ich życie i pozwolić swoim bliskim, przyjaciołom i członkom rodziny spędzić ten czas na wspomnieniu zmarłego

Ogólnie rzecz biorąc, testament jest logicznym miejscem, w którym ktoś może szukać instrukcji, co zrobić, gdy umrze bliska dla nas osoba. W stanie Nowy Jork, możemy przekazać kopie testamentu dyrektorowi zakładu pogrzebowego jako dowód woli danej osoby dotyczących jej dyrektyw pogrzebowych.

Chociaż jest to niezwykle rzadkie, może dojść do sporu między członkami rodziny i innymi bliskimi. Na przykład, sytuacja gdzie zaistniał spór miedzy dziećmi zmarłego a małżonkiem z drugiego związku o to, czy szczątki tej osoby powinny zostać pochowane czy skremowane - konieczna była interwencja sadu aby spór zaniechać. Nie jest to zapewne sytuacja która powinna zaistnieć po śmierci ukochanej osoby.

Prawo stanu Nowy Jork umożliwia nam podpisanie niezależnego dokumentu wyznaczającego agenta do spraw pośmiertnych, dyrektyw pogrzebowych. Statut istnieje w ramach prawa zdrowia publicznego i faktycznie zawiera przykładowy formularz, który można wypełnić samodzielnie, bez konieczności zatrudniania adwokata.

Dyrektywa pogrzebowa zawiera życzenia danej osoby w odniesieniu do wszystkich opisanych powyżej tematów (pogrzeb / kremacja / nabożeństwo) i wyznacza główną osobę odpowiedzialna za dokonanie tych ostatecznych ustaleń. Osoby wymienione w tym dokumencie miałyby pierwszeństwo przed krewnymi lub małżonkami przy podejmowaniu decyzji, więc nigdy nie doszłoby do sporu miedzy członkami rodziny.

W przypadku osób, które zdecydują się nie poruszać tej kwestii w testamencie lub zarządzeniu pogrzebowym, prawo zakłada, że najbliżsi krewni będą wiedzieć, co chcesz zrobić ze swoimi szczątkami. Może to być coś, co zakładają na podstawie tradycji rodzinnych, więc jeśli twoje życzenia różnią się od tradycji rodzinnej, poświęć chwilę i powiedz o tym najbliższym.

Gwozdz, Joanna Esq.

Spadki, testamenty, trusty

122 Nassau Avenue
Brooklyn, NY
POKAŻ TELEFON FIRMY
tel: Zadzwoń klikając na tel. i powiedz, że dzwonisz z Polonijnej Książki

ARTYKUŁY TEJ FIRMY

Znajdź artykuł

ZNAJDŹ FIRMĘ

Dodaj swój biznes do naszego katalogu

Masz Firmę?

  1. Zarejestruj konto
  2. Dodaj info do łatwego znajdywania
  3. Zdobądź nowych klientów
DODAJ FIRMĘ

Copyright © 1999-2024 POLONIJNA KSIĄŻKA, a Polish Pages, Inc. company. Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały­ zawarte w katalogu nie mogą być bez pisemnej zgody reprodukowane - w całości lub części - w jakiejkolwiek postaci. Wydawcy katalogu nie ponoszą odpowie­dzial­noś­ci za treść reklam, artykułów i komentarzy. Opinie zawarte w ar­tykułach wyrażają poglądy ich autorów i nie muszą być zgodne ze stanowis­kiem wydawców. Wszystkie reklamy zaprojektowane przez POLISH PAGES, INC. są chronione prawem autorskim i mogą być użyte tylko w publikacjach POLISH PAGES, INC.