Firmy


Osierocone niepełnoletnie dzieci pozostawione bez testamentu w Ameryce

Joanna Gwozdz, Esq. I Adwokaci Prawnicy
23 sierpnia, 2022

Warto zastanowić się nad tym, co dzieje się w przypadku, kiedy giniemy w wypadku samochodowym albo lotniczym i osieracamy nasze niepełnoletnie dzieci, pozostawiając je bez zabezpieczenia w postaci testamentu.

Osierocone niepełnoletnie dzieci pozostawione bez testamentu w Ameryce

W świetle prawa, jeśli któreś z twoich dzieci nie ukończyło jeszcze 18-tego roku życia w chwili twojej śmierci, to wówczas sąd zobowiązany jest do wyznaczenia dla nich opiekuna prawnego. Taki opiekun prawny będzie zajmował się, decydował o losie twojego dziecka jak również będzie miał obowiązek zarządzać dobytkiem twojego nieletniego dziecka. Ważne jest bowiem, aby wyznaczyć w testamencie odpowiednie do tego osoby, bliskie i zaufane. Proszę pamiętać, że możemy wyznaczyć dwie różne osoby, do zajmowania się osobą nieletniego, czyli sprawowanie opieki nad osobą nieletniego oraz drugą, do zajmowanie się finansami nieletniego.

Jeżeli nie wyznaczymy takich osób do opieki nad nieletnimi w testamencie, wówczas sąd musi wyrazić zgodę na wszelkie wydatki związane z osobą dziecka, tj. edukacja, ubranie czy koszty życia.

Sąd również wymagać będzie od opiekuna rozliczenia podatkowego, uwzględniającego roczne zyski i wydatki. Ponadto, zakres dysponowania środkami pieniężnymi może być ograniczony przez sąd. Dlatego też, jeśli nie sporządzimy testamentu, istnieje ryzyko, że fundusze dziecka nie będą dla niego dostępne wtedy, kiedy naprawdę będzie ich potrzebował. By uniknąć tych problemów, należy posiadać prawidłowo sporządzony testament.

Prawny opiekun sprawuje całkowitą opiekę nad niepełnoletnim dzieckiem aż do czasu osiągnięcia przez niego pełnoletności. Jeśli w sporządzonym przez ciebie testamencie wskażesz osobę, która ma być prawnym opiekunem niepełnoletniego dziecka, unikniesz sytuacji, w której opiekę nad nim może przejąć osoba niepożądana. Sąd przychyla się do woli zmarłego, zawartej w prawidłowo przygotowanym testamencie. Dlatego tak niezwykle ważne jest, by testament został profesjonalnie spisany.

Trzeba wiedzieć, że nieważny lub źle przygotowany testament może spowodować poważne konsekwencje dla potencjalnych spadkobierców. Przygotowanie więc dobrego testamentu wymaga wiedzy i rady wykwalifikowanego prawnika. Adwokat, specjalizujący się w sporządzaniu testamentów, może doradzić nam jakie informacje powinniśmy zawrzeć w naszym testamencie, tak by były one zgodne z naszą ostatnią wolą. Należy pamiętać, że każdy znajduje się w innej sytuacji rodzinnej i finansowej, i sporządzenie odpowiedniego testamentu wymaga odpowiedniej do tego wiedzy.

Gwozdz, Joanna Esq.

Spadki, testamenty, trusty

122 Nassau Avenue
Brooklyn, NY
POKAŻ TELEFON FIRMY
tel: Zadzwoń klikając na tel. i powiedz, że dzwonisz z Polonijnej Książki

ARTYKUŁY TEJ FIRMY

Znajdź artykuł

ZNAJDŹ FIRMĘ

Dodaj swój biznes do naszego katalogu

Masz Firmę?

  1. Zarejestruj konto
  2. Dodaj info do łatwego znajdywania
  3. Zdobądź nowych klientów
DODAJ FIRMĘ

Copyright © 1999-2024 POLONIJNA KSIĄŻKA, a Polish Pages, Inc. company. Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały­ zawarte w katalogu nie mogą być bez pisemnej zgody reprodukowane - w całości lub części - w jakiejkolwiek postaci. Wydawcy katalogu nie ponoszą odpowie­dzial­noś­ci za treść reklam, artykułów i komentarzy. Opinie zawarte w ar­tykułach wyrażają poglądy ich autorów i nie muszą być zgodne ze stanowis­kiem wydawców. Wszystkie reklamy zaprojektowane przez POLISH PAGES, INC. są chronione prawem autorskim i mogą być użyte tylko w publikacjach POLISH PAGES, INC.