Firmy


Czy, jeśli mieszkałem w domu zmarłego rodzica, muszę płacić czynsz mojemu rodzeństwu?

Joanna Gwozdz, Esq. I Adwokaci Prawnicy
28 czerwca, 2021

Piotr nigdy nie miał dobrego kontaktu ze swoimi przyrodnimi siostrami. Potyczki w dzieciństwie przerodziły się w konflikty dorosłych, które przeszły w wyobcowanie. W późniejszym życiu pozostawali w relacji rodzinnej tylko dzięki ojcu, który scalał rozbitą rodzinę. Po śmierci ojca, Stanisława, jego córki, Krystyna i Grażyna, zostały wyznaczone na współzarządzających majątkiem ojca. Dom, w którym Piotr mieszkał zarówno przed, jak i po śmierci Stanisława, został sprzedany.

Czy, jeśli mieszkałem w domu zmarłego rodzica, muszę płacić czynsz mojemu rodzeństwu?

Siostry przedstawiły bratu rozliczenie ze sprzedaży domu, informując o wydatkach i sumie do podziału na trójkę rodzeństwa. Po przejrzeniu rozliczeń, Piotr był zaskoczony, ponieważ dowiedział się, że siostry jako administratorzy spadku ojca, chciały obciążyć go opłatą za użytkowanie i zajmowanie domu ich ojca. Krystyna wraz z Grażyną, chciały zmniejszyć udział w spadku Piotra o prawie $200,000. Generalnie, chciały pobrać czynsz od brata za czas jego zamieszkania w domu ojca.

Piotr mieszkał w domu swojego ojca przez kilka lat po jego śmierci. Piotr nie był pewny, czy żądana zapłata jest uzasadniona, więc zatrudnił prawnika do pomocy w obronie swoich interesów w związku z majątkiem ojca. Problem polegał na tym, czy Piotr, jako spadkobierca posiadający udziały w domu zmarłego ojca, był odpowiedzialny za użytkowanie i zajmowanie nieruchomości, czyli zasadniczo czy był zobowiązany do płacenia czynszu?

Ogólna zasada jest taka, że w przypadku gdy nieruchomość stanowi wspólną własność, każdy współwłaściciel może zajmować nieruchomość bez ponoszenia opłaty za zajmowanie oraz użytkowanie, chyba że współwłaściciel zajmujący nieruchomość ingeruje w prawa użytkowania współwłaścicieli, którzy nie zamieszkują nieruchomości. Trójka rodzeństwa, stała się wspólnikami na mocy ich statusu spadkobierców majątku po śmierci ojca.

Fakt, że Krystyna z Grażyna były administratorami, nie zmieniał faktu, że były one również współwlascicielami. Ponadto, siostry musiałyby przedstawić znaczące dowody na to, że brat ingerował w ich użytkowanie. Uznając siłę argumentacji ze strony Piotra, Krystyna z Grażyną zgodziły się na ugodę, dzięki której Piotr był w stanie odzyskać prawie cała żądaną sumę przez siostry.

Z pomocą swoich prawników Piotr podkreślił słabości kontrargumentu sióstr (administratorów) i pomimo relacji między stronami jako najemca / administrator, pozostali oni współwłascicielami, a zatem zasada ogólna nadal obowiązywała. Aczkolwiek, jeśli jeden właściciel ingeruje w prawa innego właściciela, „wyparty” (“ousted”) właściciel może mieć prawo do czynszu.

"Ouster", czyli ingerencja w prawa współwłascicieli do korzystania z nieruchomości, może być ustalana na różne sposoby. Nie musisz wyrzucać wspólnika na chodnik. Ouster można wywnioskować z okoliczności. Na przykład uzyskanie tytułu prawnego do całej nieruchomości w wyniku oszustwa (takiego jak podrobiony akt własności) lub bezprawnego wymuszenia, prowadzi do takiej sytuacji. Zmiana zamków, czy odmowa udostępnienia dostępu są dowodem ingerencji w prawa współwłaścicieli. Ponadto, w przypadku gdy administrator spadku zarządza nieruchomością jako majątkiem po śmierci, np. pokrycie wydatków związanych z zarządzaniem i utrzymaniem majątku zmarłego, współwłaściciel może odpowiadać finansowo za jego użytkowanie i zajmowanie.

Jeśli potrzebujesz pomocy w przeprowazeniu sprawy spadkowej lub masz pytania z zakresu administracji spadku bądz dziedziczenia, skontaktuj się z Mec. Joanna Gwóźdź.

Dzwoniąc powołaj się na reklamę z POLONIJNEJ KSIĄŻKI - Polish Pages.

Gwozdz, Joanna Esq.

Spadki, testamenty, trusty

122 Nassau Avenue
Brooklyn, NY
POKAŻ TELEFON FIRMY
tel: Zadzwoń klikając na tel. i powiedz, że dzwonisz z Polonijnej Książki

ARTYKUŁY TEJ FIRMY

Znajdź artykuł

ZNAJDŹ FIRMĘ

Dodaj swój biznes do naszego katalogu

Masz Firmę?

  1. Zarejestruj konto
  2. Dodaj info do łatwego znajdywania
  3. Zdobądź nowych klientów
DODAJ FIRMĘ

Copyright © 1999-2024 POLONIJNA KSIĄŻKA, a Polish Pages, Inc. company. Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały­ zawarte w katalogu nie mogą być bez pisemnej zgody reprodukowane - w całości lub części - w jakiejkolwiek postaci. Wydawcy katalogu nie ponoszą odpowie­dzial­noś­ci za treść reklam, artykułów i komentarzy. Opinie zawarte w ar­tykułach wyrażają poglądy ich autorów i nie muszą być zgodne ze stanowis­kiem wydawców. Wszystkie reklamy zaprojektowane przez POLISH PAGES, INC. są chronione prawem autorskim i mogą być użyte tylko w publikacjach POLISH PAGES, INC.