Firmy


Jeśli mieszkasz w Nowym Jorku i masz dom w innym stanie

Joanna Gwozdz, Esq. I Adwokaci Prawnicy
01 listopada, 2021

Gdy jesień kończy swój krótki bieg w Nowym Jorku, wiele z nas przygotowuje się do corocznej wyprawy na Florydę. Właściciele domów lub apartamentów nie zdają sobie jednak sprawy, że istnieją implikacje prawno-administracyjne dla rezydentów Nowego Jorku, którzy są właścicielami nieruchomości położonych poza Nowym Jorkiem. Takie osoby powinny rozważyć opcje planowania, aby zaoszczędzić czas oraz koszty dla bliskich, którzy będą zarządzać ich majątkiem na wypadek choroby czy śmierci, bowiem każdy stan ma swoje prawa!

Jeśli mieszkasz w Nowym Jorku i masz dom w innym stanie

Nowy Jork posiada jurysdykcję nad każdą nowojorską nieruchomością, która jest własnością rezydenta Nowego Jorku. Nie ma natomiast jurysdykcji nad nieruchomościami rezydenta Nowego Jorku które położone są poza stanem Nowy Jork. W przypadku śmierci rezydenta Nowego Jorku, który posiada zarówno nieruchomość w Nowym Jorku jak też w innym stanie, należy wszcząć postępowanie w Nowym Jorku jak też odrębne postępowanie w stanie, gdzie położona jest nieruchomość. To „out of state” postępowanie ma charakter wtórny w stosunku do postępowania spadkowego w Nowym Jorku i jest wymagane wyłącznie w celu zarządzania nieruchomościami znajdującymi się poza stanem Nowy Jork. W przypadku konieczności ale braku takiego postępowania spadkobierca nie będzie miał uprawnień do podejmowania jakichkolwiek działań w stosunku do danej nieruchomości położonej poza stanem Nowy Jork, w tym do przeniesienia tytułu własności, a nawet zawarcia umowy sprzedaży.

Zwykle takie postępowanie trwa od jednego do czterech miesięcy, lub dłużej. Koszty administracji spadku na Florydzie również mogą szybko rosnąć. Oprócz opłat za złożenie wniosku, opłat sądowych, majątek będzie obciążony kosztami za usługi prawne. Dzieje się tak, ponieważ sprawa spadkowa musi być prowadzona przez licencjonowanego prawnika z Florydy w celu wszczęcia postępowania spadkowego.

Poniższe przykłady ilustrują sposoby uniknięcia sprawy spadkowej.

Pani Janina jest mieszkańcem Nowego Jorku. Wiele lat temu Janina i jej mąż kupili dom na Florydzie jako współwlasciciele całości. Mąż zmarł i teraz Janina jest 100% właścicielem nieruchomości. Jej testament stanowi, że cały jej majątek, w tym nieruchomość na Florydzie, przejdzie na jej dwoje dzieci w równych częściach. Gdyby Janina zmarła, podczas gdy tytuł do domu na Florydzie pozostał tylko na jej nazwisko, jej przedstawiciel spadku musiałby złożyć zarówno postępowanie spadkowe w Nowym Jorku, jak i postępowanie pomocnicze na Florydzie, aby mieć prawo do zarządzania mieszkaniem na Florydzie (wynajem, sprzedaż czy podział).

Wykonawca musiałby zatrudnić licencjonowanego prawnika z Florydy. Może minąć sześć miesięcy lub dłużej, zanim postępowanie pomocnicze zostanie sfinalizowane. Mieszkańcy Nowego Jorku, tacy jak Pani Janina, mogą uniknąć kosztów związanych z przeprowadzeniem sprawy spadkowej na Florydzie jak też i ograniczeń czasowych wynikających z postępowania, aktywnie podejmując kroki w celu odpowiedniego planowania, sporządzenia w odpowiednim czasie, odpowiednich prawnych dokumentów.

Jedną z opcji, aby uniknąć postępowania sądowego, jest podpisanie aktu własności dodającego współwłaściciela (syna, córki etc). W przypadku śmierci współwłaściciela tytuł własności przechodzi automatycznie z mocy prawa na pozostałego przy życiu współwłaściciela. Na przykład Joanina mogła dodać swoje dzieci jako współwłaścicieli jej domu na Florydzie, tak aby po jej śmierci dzieci automatycznie przejęły własność domu matki bez konieczności wszczęcia dodatkowego postępowania. Należy jednak zauważyć, że współwłasność może mieć konsekwencje w postaci darowizn i podatku od nieruchomości. Współwłasność naraża również majątek dla potencjalnych wierzycieli współwłaścicieli i może być uznany za majątek małżeński, jeżeli jeden że współwłaścicieli jest przedmiotem postępowania rozwodowego. Ryzyka te należy rozważyć przed podjęciem decyzji o współwłasności. Drugą opcją poprzez którą unikniemy postępowania spadkowego jest przekazanie własności w formie darowizny z prawem dożywotniego mieszkania. W takiej umowie, dotychczasowy właściciel zachowuje dożywotni udział w nieruchomości, który pozwala mu w pełni korzystać z nieruchomości przez całe życie. Darczyńca automatycznie otrzyma nieruchomość po śmierci dożywotniego właściciela. W Nowym Jorku uznaje się, że darczyńca posiada tytuł prawny do nieruchomości, a zatem dożywotni właściciel będzie potrzebował jego zgody na sprzedaż lub zastawienie nieruchomości - i vice versa.

Trzecią opcją aby uniknąć postępowania sądowego, jest przeniesienie tytułu własności nieruchomości domu na Florydzie z nazwiska właściciela do TRUST. Zaletą tego rodzaju dokumentu jest to, że nie pozbawia on kontroli dotychczasowych właścicieli nad nieruchomością, zabezpiecza przed wierzycielami właścicieli. TRUST gwarantuje dziedziczenie tym, którym zapiszemy w trust (skutek ten sam co testament ale bez interwencji dwóch sądów stanowych). Wracając do naszego przykładu, w ten sposób Janina mogła również przenieść tytuł swojego mieszkania na Florydzie. W TRUST wymieniłaby swoje dzieci jako beneficjentów do otrzymania domu na Florydzie po jej śmierci. To znowu pozwoliłoby uniknąć dodatkowego postępowania w celu administrowania jej nieruchomością na Florydzie, jak również zachować kontrolę, i uchronić przed wierzycielami. Jak ilustrują te opcje, mieszkańcy Nowego Jorku mogą podjąć praktyczne kroki, które pozwolą uniknąć dodatkowej administracji, kosztów i pomogą zmniejszyć obciążenie tych, którzy będą przeprowadzać takie postępowanie.

Dzwoniąc powołaj się na reklamę z POLONIJNEJ KSIĄŻKI - Polish Pages.

Gwozdz, Joanna Esq.

Spadki, testamenty, trusty

122 Nassau Avenue
Brooklyn, NY
POKAŻ TELEFON FIRMY
tel: Zadzwoń klikając na tel. i powiedz, że dzwonisz z Polonijnej Książki

ARTYKUŁY TEJ FIRMY

Znajdź artykuł

ZNAJDŹ FIRMĘ

Dodaj swój biznes do naszego katalogu

Masz Firmę?

  1. Zarejestruj konto
  2. Dodaj info do łatwego znajdywania
  3. Zdobądź nowych klientów
DODAJ FIRMĘ

Copyright © 1999-2024 POLONIJNA KSIĄŻKA, a Polish Pages, Inc. company. Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały­ zawarte w katalogu nie mogą być bez pisemnej zgody reprodukowane - w całości lub części - w jakiejkolwiek postaci. Wydawcy katalogu nie ponoszą odpowie­dzial­noś­ci za treść reklam, artykułów i komentarzy. Opinie zawarte w ar­tykułach wyrażają poglądy ich autorów i nie muszą być zgodne ze stanowis­kiem wydawców. Wszystkie reklamy zaprojektowane przez POLISH PAGES, INC. są chronione prawem autorskim i mogą być użyte tylko w publikacjach POLISH PAGES, INC.