Firmy


Prawa pracowników, a COVID-19 w Nowym Jorku. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Robert Wiśniewski, Esq. I Adwokaci Prawnicy
21 listopada, 2020

Sytuacja prawna dotycząca pracowników w czasie pandemii koronawirusa jest niewątpliwie trudna do ogarnięcia. Jest na to kilka przyczyn. Przede wszystkim, w odróżnieniu od pracowników w Polsce, których prawa są chronione przez ogólnopaństwowy kodeks pracy, pracownicy w Stanach Zjednoczonych podlegają nie tylko prawu federalnemu, ale też prawu stanowemu i lokalnemu. Z tego powodu, w zależności od miejsca zamieszkania, pracownicy mogą podlegać różnym prawom bądź też równocześnie podlegać kilku "zestawom" praw.

Sytuacja pracowników jest tym bardziej niejasna, że pandemia zaowocowała nowymi zagadnieniami prawnymi w odniesieniu do wcześniej istniejących przepisów oraz tym, że władze federalne, stanowe i lokalne przyjęły nowe szczególne rozwiązania prawne chroniące pracowników. Ponadto, w obliczu postępującej pandemii przepisy jej dotyczące podlegają bardzo częstym zmianom.

1. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA W PRACY

Bezpieczeństwo i higiena w miejscu pracy podlegają nadzorowi zarówno władz stanowych, jak i federalnych. Urząd federalny ds. Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (OSHA) zobowiązuje pracodawców do zapewnienia pracownikom miejsca pracy, które jest wolne od rozpoznanych zagrożeń. W ramach federalnego systemu administrowanego przez OSHA, pracownicy mogą złożyć skargę w dwóch przypadkach: aby zgłosić poważne zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa w miejscu pracy lub jeśli padli ofiarą działań odwetowych po wyrażeniu obawy co do takiego zagrożenia. Zgodnie z prawem federalnym, pracownik nie może odmówić podjęcia pracy z powodu nieuzasadnionej obawy o ewentualność zakażenia koronawirusem.

Najprostszą metodą złożenia skargi w OSHA jest złożenie jej poprzez Internet na stronie: https://www.osha.gov/workers/file-complaint

Nowojorscy pracownicy podlegają też nowym ustawom stanowym przyjętym w celu zapewnienia pracownikom szczególnej ochrony podczas pandemii. Zapisy zawarte w nowych ustawach przewidują, między innymi, wytypowania niektórych przedsiębiorstw jako tzw. przedsiębiorstwa niezbędne („essential businesses”), ograniczenia pracy w miejscu jej stałego wykonywania, stopniowe otwieranie mniej istotnych przedsiębiorstw, obowiązkowe protokoły BHP oraz wymóg posiadania planu bezpiecznego otwarcia przedsiębiorstw przez pracodawców („reopening safety plan”). Nowe przepisy nakazują też środki ostrożności, które zobowiązani są podjąć pracodawcy. Pracodawcy mają obowiązek zapewnić pracownikom odpowiednie nakrycie twarzy, możliwość zachowania bezpiecznej odległości od innych osób, dostęp do stanowisk do mycia rąk i odkażania oraz adekwatny poziom czystości w miejscu pracy. Wskazane jest też umożliwienie pracownikom pracy zdalnej lub pracy w zmianach.

Organem odpowiedzialnym za egzekwowanie powyższych przepisów jest Urząd Pracy Stanu Nowy Jork (NYSDOL). Pracownicy mają prawo do złożenia skargi, jeżeli: (1) są zmuszani do pracy w przedsiębiorstwie, w którym prowadzenie działalności nie jest jeszcze dozwolone, lub (2) są zmuszani do pracy w przedsiębiorstwie, w którym prowadzenie działalności jest dozwolone, ale pracodawca albo nie podejmuje odpowiednich środków ostrożności w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa albo pracownik ma szczególne obawy ponieważ jest osobą o zwiększonym ryzyku zakażenia koronawirusem. Podobnie jak ustawy federalne, przepisy stanowe zabraniają pracodawcom podejmowania działań odwetowych przeciwko pracownikom, którzy zgłosili zażalenie. Osoby potraktowane przez pracodawców mogą mieć również prawo do odszkodowania na drodze sądowej.

Uwaga: W celu zapewnienia bezpiecznych warunków w miejscach pracy, pracodawcy mają prawo:

 • Wycofać ofertę zatrudnienia, jeśli praca musi zostać podjęta natychmiast, a kandydat wykazuje objawy zakażenia koronawirusem;
 • Odesłać pracownika do domu, jeśli pracownik wykazuje objawy zakażenia koronawirusem;
 • Zażądać zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zdolność do pracy pracownika lub kandydata do pracy;
 • Zmierzyć temperaturę ciała pracowników; i
 • Przeprowadzić test na koronawirusa.

W chwili obecnej pracodawcy natomiast nie mają prawa wymagać testów na obecność przeciwciał na koronawirusa.

Skargi do NYSDOL przyjmowane są na stronie internetowej: https://labor.ny.gov/workerprotection/laborstandards/coronavirus-complaints.shtm

Uwaga: Informacje na temat zasiłków dla bezrobotnych (UI) w stanie Nowy Jork są dostępne w języku polskim pod adresem: https://labor.ny.gov/ui/claimantinfo/Polishguidespage.shtm

Czytaj więcej:

 • Część 1/3 - Prawa pracowników, a COVID-19 w Nowym Jorku...
 • Część 2/3 - Płatne urlopy pracowników w Nowym Jorku...
 • Część 3/3 - Prawa pracowników niepełnosprawnych i bezrobotnych...

 

Ze względu na złożoność tematu, niniejszy artykuł zawiera jedynie ogólny przegląd kluczowych ustaw i kwestii prawnych dotyczących nowojorskich pracowników podczas pandemii. Artykuł ten pod żadnym pozorem nie stanowi porady prawnej.

Dzwoniąc powołaj się na reklamę z POLONIJNEJ KSIĄŻKI - Polish Pages.


Adwokat Prawa Pracy

Robert Wisniewski, Esq.
Kliknij tu >>

Robert Wisniewski, PC

Niezaplacone zarobki

17 State Street, Suite 820
New York, NY
POKAŻ TELEFON FIRMY
tel: Zadzwoń klikając na tel. i powiedz, że dzwonisz z Polonijnej Książki

ARTYKUŁY TEJ FIRMY

Znajdź artykuł

ZNAJDŹ FIRMĘ

Dodaj swój biznes do naszego katalogu

Masz Firmę?

 1. Zarejestruj konto
 2. Dodaj info do łatwego znajdywania
 3. Zdobądź nowych klientów
DODAJ FIRMĘ

Copyright © 1999-2024 POLONIJNA KSIĄŻKA, a Polish Pages, Inc. company. Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały­ zawarte w katalogu nie mogą być bez pisemnej zgody reprodukowane - w całości lub części - w jakiejkolwiek postaci. Wydawcy katalogu nie ponoszą odpowie­dzial­noś­ci za treść reklam, artykułów i komentarzy. Opinie zawarte w ar­tykułach wyrażają poglądy ich autorów i nie muszą być zgodne ze stanowis­kiem wydawców. Wszystkie reklamy zaprojektowane przez POLISH PAGES, INC. są chronione prawem autorskim i mogą być użyte tylko w publikacjach POLISH PAGES, INC.