Firmy

Kupony

Kosciuszko Foundation

Kosciuszko Foundation | Polonijne, polskie instytucje

Aby skorzystać z kuponu powołaj się na Polonijną Książkę DRUKUJ KUPON

Fundacja Kościuszkowska zajmuje się promowaniem wymiany edukacyjnej i kulturalnej między Stanami Zjednoczonymi, a Polską oraz zwiększaniem amerykańskiego zrozumienia polskiej kultury i historii.

Założona w 1925 r., w przededniu 150. rocznicy wstąpienia Tadeusza Kościuszki w amerykańską sprawę rewolucyjną, Fundacja jest organizacją

Znajdź kupon

ZNAJDŹ FIRMĘ

Copyright © 1999-2024 POLONIJNA KSIĄŻKA, a Polish Pages, Inc. company. Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały­ zawarte w katalogu nie mogą być bez pisemnej zgody reprodukowane - w całości lub części - w jakiejkolwiek postaci. Wydawcy katalogu nie ponoszą odpowie­dzial­noś­ci za treść reklam, artykułów i komentarzy. Opinie zawarte w ar­tykułach wyrażają poglądy ich autorów i nie muszą być zgodne ze stanowis­kiem wydawców. Wszystkie reklamy zaprojektowane przez POLISH PAGES, INC. są chronione prawem autorskim i mogą być użyte tylko w publikacjach POLISH PAGES, INC.