Firmy


Pomysł życia. Historia Fundacji Kościuszkowskiej i jej założyciela Stefana Mierzwy

Marek Skulimowski - The Kosciuszko Foundation I Polonijne, polskie instytucje
09 lipca, 2022

Marzenia, które trafiają na podatny grunt i znajdują sekundantów uskrzydlają i stają się realne – tak pokrótce można streścić historię, którą w letnie dni prezentuje Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce. Wystawa „Pomysł życia. Amerykańska Fundacja Kościuszkowska – dzieło Polaka” dotyczy jednego z najbardziej aktywnych polskich działaczy i założyciela jednej z najprężniejszych organizacji w Stanach Zjednoczonych – Stefana Mierzwy (vel Szczepana Mierzwy, vel Stephena Mizwy) oraz tego co stworzył, a trwa do dziś – Fundacji Kościuszkowskiej.

Pomysł życia. Historia Fundacji Kościuszkowskiej i jej założyciela Stefana Mierzwy

W 2022 r. mija 51 lat od śmierci Stefana Mierzwy (1892-1971), Fundacja Kościuszkowska zapisuje 97 rok działalności (organizację powołano w 1925 r.), zaś od pierwszego pomysłu na zbieranie datków na stypendia dla polskich naukowców mija 99 lat (w 1923 r. Mierzwa powołał specjalny Fundusz Stypendialny). Celem ekspozycji jest przypomnienie biografii Stefana Mierzwy, ale także dziejów samej organizacji, którą założył.

„Na początku nie było niczego; nie było budynku, nie było nawet maszyny do pisania czy biurka, nie było funduszy. Było tylko marzenie i kilka osób, które w nie wierzyło” – w takich słowach po II wojnie światowej Stefan Mierzwa, pomysłodawca i założyciel Fundacji Kościuszkowskiej opisywał pierwsze dni dzieła, któremu oddał całe swoje życie” – tak wspominał początki pomysłodawca i założyciel Fundacji.

Zadaniem Fundacji jest zbieranie funduszy na statutową działalność oraz działania na rzecz Polski. Przez lata działalności ogromna liczba uzdolnionych Polaków otrzymała stypendia naukowe, dzięki którym mogła realizować badania w USA i Polsce. Swoje cele Fundacja Kościuszkowska podejmuje poprzez przyznawanie rozmaitych stypendiów (które w 2020 r. otrzymało 122 uczonych oraz 37 będących beneficjentami tzw. grantów specjalnych, które odnoszą się do realizacji konkretnych projektów, np. w zakresie sztuk wizualnych czy muzyki). Obejmują one też tzw. Rok Zagranicą w Polsce, realizowany we współpracy z Jagiellonian University Center for Polish Language and Culture in the World – to program, dzięki któremu co roku kilku studentów może nie tylko kształcić swoją znajomość polskiego, ale równocześnie studiować na Uniwersytecie Jagiellońskim swoje kierunki i doskonalić warsztat, pod opieką wybitnych polskich specjalistów.

Poza aktywnościami ułatwiającymi naukowcom wymianę międzynarodową, Fundacja popularyzuje polską kulturę i sztukę w Stanach Zjednoczonych. Wspiera też finansowo zaprzyjaźnione instytucje, np. Polish Institute of Arts and Sciences of America (PIASA) czy wydarzenia kulturalne jak doroczną Paradę Pułaskiego w Nowym Jorku.

Dużą popularnością cieszy się od lat program „Teaching English in Poland”, realizowany we współpracy z wieloma szkołami średnimi w Polsce oraz nauczycielami i wolontariuszami amerykańskimi, a adresowany do dzieci i młodzieży chętnych do zwiększania swoich kompetencji językowych. W głównej siedzibie w Nowym Jorku odbywają się wystawy, koncerty, odczyty, wykłady.

Fundacja ma także słyszalny głos w sprawach ważnych, godnym uwagi przykładem jest: „Petycja dot. Niemieckich Obozów Koncentracyjnych” (ang. „Petition on German Concentration Camps”), czyli sprzeciw wobec używania przez media błędnego terminu „polski obóz koncentracyjny” i „polski obóz śmierci” w odniesieniu do obozu zagłady w Auschwitz oraz do innych nazistowskich obozów koncentracyjnych zbudowanych przez Niemców podczas II wojny światowej na terenie Polski. Akcja miała na celu zmianę zapisów stosowanych głównie w amerykańskiej prasie, dotyczących obozów koncentracyjnych na terenie Polski, aby nie zniekształcać historii i zachować prawdę o Holokauście w odniesieniu do Polski i Niemiec.

Obecnie Fundacja aktywnie wspiera Ukrainę, w walce z rosyjskim agresorem. Oprócz zbierania funduszy na pomoc uchodźcom (m.in. współpraca ze Stowarzyszeniem Folkowisko), zorganizowała program „The Freedom starts with your mind”, który opiera się na przyznawaniu stypendiów obywatelom Ukrainy, których kariery i działania naukowe zostały zniszczone i zawieszone przez wojnę.

„Ekspozycja organizowana przez Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce opiera się na opowieści o jednym człowieku, który podejmował liczne wyzwania i odnosił sukcesy. To opowieść o człowieku, który na początku XX w. wyjechał z Polski i zdobył dobre wykształcenie w Stanach Zjednoczonych. To opowieść o człowieku, który postanowił zrealizować skromny pomysł, polegający na zgromadzeniu funduszy stypendialnych dla polskich naukowców. To opowieść o człowieku, który sięgnął wyżej i powołał do życia organizację nazwaną Fundacją Kościuszkowską, która po dziś realizuje założone prawie 99 lat temu cele. To opowieść o Polsce i Polakach, ich możliwościach, działaniach, sukcesach i wartości. To opowieść o pomysłach, które warto generować i urzeczywistniać, bo nie ma tych złych, są tylko duże lub małe” – wyjaśnia kuratorska ekspozycji dr Anna Rudek-Śmiechowska.

Na wystawie oprócz archiwalnych zdjęć, krótkich historii będzie można zobaczyć artefakty związane z Fundacją i jej założycielem. Ekspozycja w Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce potrwa od 3 lipca do 31 sierpnia 2022 r.

Wystawa „Pomysł życia. Amerykańska Fundacja Kościuszkowska – dzieło Polaka”
Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce
ul. Kazimierza Pułaskiego 24, Warka
3 lipca – 31 sierpnia 2022
Wernisaż: 3 lipca 2022, g. 14:00
Kuratorzy: dr Anna Rudek-Śmiechowska, dr hab. Tomasz Pudłocki, prof. UJ
Współpraca: Dyrektor Muzeum Iwona Stefaniak
Organizator: Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce
Partnerzy: Fundacja Kościuszkowska w Nowym Jorku; Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk (PAN) i Polskiej Akademii Umiejętności (PAU), Kraków; Stowarzyszenie Klub Stypen-dystów Fundacji Kościuszkowskiej
Projekt wystawy: Kamila Schinwelska i Marcin Gwiazdowski (Studio Elipsy)

“Reaching the dream. The Kosciuszko Foundation and its Polish founder” exhibition
The Casimir Pulaski Museum in Warka
ul. Kazimierza Pułaskiego 24, Warka
July 3–August 31, 2022
Curators: Anna Rudek-Śmiechowska PhD, Prof. Tomasz Pudłocki
In cooperation with: Musuem Director Iwona Stefaniak
Organized by: The Casimir Pulaski Museum in Warka
Partners: The Kosciuszko Foundation, New York; The Archive of Science of the Polish Academy of Sciences (PAN) and the Polish Academy of Arts and Sciences (PAU) in Kraków; The Kosciuszko Foundation Alumni
Designed by: Kamila Schinwelska (Elipsy)

DONATE TODAY >>>

BECOME A MEMBER >>>Kosciuszko Foundation

More info >>>

 

Founded in 1925, the Kosciuszko Foundation promotes closer ties between Poland and the United States through educational, scientific and cultural exchanges. It awards up to $1 million annually in fellowships and grants to graduate students, scholars, scientists, professionals, and artists, and promotes Polish culture in America. The Foundation has awarded scholarships and provided a forum to Poles who have changed history.

Kosciuszko Foundation

Polonijne organizacje

15 East 65th Street
New York, NY
POKAŻ TELEFON FIRMY
tel: Zadzwoń klikając na tel. i powiedz, że dzwonisz z Polonijnej Książki

ARTYKUŁY TEJ FIRMY

Znajdź artykuł

ZNAJDŹ FIRMĘ

Dodaj swój biznes do naszego katalogu

Masz Firmę?

  1. Zarejestruj konto
  2. Dodaj info do łatwego znajdywania
  3. Zdobądź nowych klientów
DODAJ FIRMĘ

Copyright © 1999-2024 POLONIJNA KSIĄŻKA, a Polish Pages, Inc. company. Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały­ zawarte w katalogu nie mogą być bez pisemnej zgody reprodukowane - w całości lub części - w jakiejkolwiek postaci. Wydawcy katalogu nie ponoszą odpowie­dzial­noś­ci za treść reklam, artykułów i komentarzy. Opinie zawarte w ar­tykułach wyrażają poglądy ich autorów i nie muszą być zgodne ze stanowis­kiem wydawców. Wszystkie reklamy zaprojektowane przez POLISH PAGES, INC. są chronione prawem autorskim i mogą być użyte tylko w publikacjach POLISH PAGES, INC.