Firmy


Odwrócona Hipoteka czyli pożyczki Reverse Mortgage - program HECM dla Polonii w skrócie!

Stanisław Gil - Ubezpieczenia emerytalne, zdrowotne w USA I Finanse
28 sierpnia, 2015

Z pewnością słyszeliście Państwo coś na temat reverse mortgage (odróconej hipoteki). Mnóstwo informacji na ten temat jest w mediach amerykańskich. Pomimo tego, znajomość tego programu wśród Polonii jest mała. Krąży wiele mitów i nieuzasadnionych obaw na temat tego programu. Sam pomysł uzyskania pożyczki, bez konieczności miesięcznych spłat, wydaje się tak nieprawdopodobny, że wzbudza podejrzenia. Obok wyjaśniam podstawowe zasady działania programu - Stanisław Gil.

 • Wszystkie osoby na tytule własności muszą mieć co najmniej 62 lata
 • Historia kredytowa i dochód nie mają wpływu na kwalifikację
 • Możecie otrzymać wolne od podatku:
  • całą kwotę jednorazowo
  • miesięczny dochód
  • linię kredytową
  • kombinację powyższych opcji

 • SPŁATA NIE JEST WYMAGANA tak długo, jak długo mieszkacie w swoim domu
 • Spłata jest możliwa w każdej chwili. Pożyczkobiorca sam reguluje terminy i wielkość spłat
 • Po śmierci ostatniego z właścicieli rodzina może sprzedać dom na spłatę reverse mortgage lub przefinansować na swoje nazwisko
 • Dom pozostaje zawsze Waszą własnością
 • Prawie wszystkie koszty zamknięcia mogą być finansowane z programu
 • Oprocentowanie może być stałe lub zmienne według Waszego wyboru
 • Rządowe agencje HUD i FHA ubezpieczają i kontrolują proces ubiegania się i obsługi tego programu!
 • Przed ubieganiem sie o HECM wymagane jest odbycie rozmowy z przedstawicielem rządu. Rozmowa możliwa po polsku

Po więcej informacji na temat tego programu proszę dzwonić
po polsku lub angielsku do Stanisława Gila:
Tel: 516-304-5606

Gil, Stanislaw, Greenpoint Senior Services

Ubezpieczenia, Emerytury

194 Nassau Avenue
Brooklyn, NY
POKAŻ TELEFON FIRMY
tel: Zadzwoń klikając na tel. i powiedz, że dzwonisz z Polonijnej Książki

ARTYKUŁY TEJ FIRMY

Znajdź artykuł

ZNAJDŹ FIRMĘ

Dodaj swój biznes do naszego katalogu

Masz Firmę?

 1. Zarejestruj konto
 2. Dodaj info do łatwego znajdywania
 3. Zdobądź nowych klientów
DODAJ FIRMĘ

Copyright © 1999-2024 POLONIJNA KSIĄŻKA, a Polish Pages, Inc. company. Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały­ zawarte w katalogu nie mogą być bez pisemnej zgody reprodukowane - w całości lub części - w jakiejkolwiek postaci. Wydawcy katalogu nie ponoszą odpowie­dzial­noś­ci za treść reklam, artykułów i komentarzy. Opinie zawarte w ar­tykułach wyrażają poglądy ich autorów i nie muszą być zgodne ze stanowis­kiem wydawców. Wszystkie reklamy zaprojektowane przez POLISH PAGES, INC. są chronione prawem autorskim i mogą być użyte tylko w publikacjach POLISH PAGES, INC.