Firmy


Polska Fundacja Kulturalna w Clark upamiętniła ofiary pierwszego masowego transportu polskich więźniów politycznych do Auschwitz

Polska Fundacja Kulturalna, Clark, NJ I Polonijne, polskie instytucje
02 lipca, 2022

Jak każdego roku, Polska Fundacja Kulturalna 14 czerwca pamiętała o ofiarach pierwszego masowego transportu polskich więźniów politycznych do Auschwitz.

Polska Fundacja Kulturalna w Clark upamiętniła ofiary pierwszego masowego transportu polskich więźniów politycznych do Auschwitz

W tym dniu przed budynkiem fundacji, przy upamiętniającej planszy, zostały zapalone znicze.

14 czerwca 1940 roku do niemieckiego obozu Auschwitz został skierowany pierwszy masowy transport polskich więźniów politycznych z więzienia z Tarnowa. Datę tę przyjmuje się jako początek funkcjonowania obozu Auschwitz.

W godzinach popołudniowych pociąg z Tarnowa wjechał na rampę w pobliżu budynków monopolu tytoniowego. Więźniów osadzono w podziemiach budynku, ponieważ obóz nie był jeszcze przygotowany na przyjmowanie transportów.

728 mężczyzn oznaczono numerami obozowymi od 31 do 758. Wcześniejsze numery, od 1 do 30, otrzymali niemieccy kryminaliści przewiezieni z obozu koncentracyjnego Sachsenhausen, którzy stanowili pierwszą kadrę więźniów funkcyjnych, tzw. “kapo”. Spośród 728 deportowanych więźniów, wojnę przeżyło 325 osób, zginęło 292, a los 111 jest nieznany.

Szacuje się, iż w latach 1940-1945 w obozie Auschwitz osadzono około 140 000-150 000 Polaków, z których zginęło około 70 000 - 75 000.

Auschwitz - były niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady. Utworzony w 1940 roku przez Niemców dla polskich więźniów. Z biegiem czasu rozrósł się do kompleksu, który składał się z kilku różnych typów obozów, takich jak: obóz koncentracyjny, obóz zagłady. Od 1942 stał się również miejscem masowej eksterminacji Żydów i Romów. Istniało 48 podobozów Auschwitz.

Auschwitz był największym z niemieckich nazistowskich ośrodków zagłady. Szacuje się, że w latach 1940-1945 około 1 300 000 osób zostało deportowanych do Auschwitz, z czego szacuje się 1 100 000 zostało zamordowanych.

W ramach polityki masowej eksterminacji w Auschwitz zginęło co najmniej 960 000 osób. Żydzi (90% ofiar), a także 75 tys. Polaków, 21 tys. Romów, 15 tys. jeńców sowieckich i kilka tysięcy osób innych narodowości.

Polska Fundacja Kulturalna, PFK

Polonijne organizacje

177 Broadway
Clark, NJ
POKAŻ TELEFON FIRMY
tel: Zadzwoń klikając na tel. i powiedz, że dzwonisz z Polonijnej Książki

ARTYKUŁY TEJ FIRMY

Znajdź artykuł

ZNAJDŹ FIRMĘ

Dodaj swój biznes do naszego katalogu

Masz Firmę?

  1. Zarejestruj konto
  2. Dodaj info do łatwego znajdywania
  3. Zdobądź nowych klientów
DODAJ FIRMĘ

Copyright © 1999-2024 POLONIJNA KSIĄŻKA, a Polish Pages, Inc. company. Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały­ zawarte w katalogu nie mogą być bez pisemnej zgody reprodukowane - w całości lub części - w jakiejkolwiek postaci. Wydawcy katalogu nie ponoszą odpowie­dzial­noś­ci za treść reklam, artykułów i komentarzy. Opinie zawarte w ar­tykułach wyrażają poglądy ich autorów i nie muszą być zgodne ze stanowis­kiem wydawców. Wszystkie reklamy zaprojektowane przez POLISH PAGES, INC. są chronione prawem autorskim i mogą być użyte tylko w publikacjach POLISH PAGES, INC.