Firmy


Nabór wniosków na przedsięwzięcia polonijne w USA, DWPPG 2023

Consulate General of the Republic of Poland in New York I Polonijne i polskie instytucje
01 grudnia, 2022

Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku zaprasza organizacje polonijne z Nowojorskiego Okręgu Konsularnego do składania projektów dot. działalności Polonii, które mogą otrzymać dofinansowanie ze środków DWPPG na realizację w roku 2023.

Nabór wniosków na przedsięwzięcia polonijne w USA, DWPPG 2023
Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku. Foto: Mariusz Lopusiewicz / shutterstock.com

Otwarty został właśnie nabór wniosków projektowych na dofinansowanie przedsięwzięć polonijnych organizowanych przez Polonię w roku 2023 z uwzględnieniem I półrocza, jak i projektów odbywających się przez cały rok. Komplet dokumentów, na który składają się (1) wniosek w edytowalnym formacie excel oraz (2) skan Załącznika nr 7, czyli podpisanego przez Państwa oświadczenia o unikaniu podwójnego finansowania wraz z info o RODO w formacie .pdf prosimy przesłać na adres e-mail: ny.publicaffairs@msz.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do poniedziałku, 12. grudnia br. Brak formalny, czyli m.in. niekompletny wniosek lub brak załączników pozostawią wniosek bez rozpoznania.

Zgodnie z Planem Współpracy z Polonią i Polakami za granicą składane projekty muszą obejmować i nie wykraczać poza następujące obszary:

  • nauczanie języka polskiego, w języku polskim i o Polsce
  • wzmacnianie, aktywizacja i mobilizacja środowisk polskich w krajach zamieszkania
  • wzmacnianie więzi i kontaktów z Polską

Zadania projektowe powinny wpisywać się w założenia Rządowego programu współpracy z Polonią i Polakami za Granicą - https://www.gov.pl/web/dyplomacja/rzadowy-program-wspolprac-z-polonia-i-polakami-za-granica-w-latach-2015-2020

Więcej informacji znajdą Państwo w załączniku pt. WSKAZÓWKI, jak również na naszej stronie internetowej (znajdują się tam również załączniki, które wysyłamy do Państwa w niniejszej wiadomości): https://www.gov.pl/web/usa/nabor-na-projekty-polonijne-2023

Wszystkie wnioski wstępnie oceniane są pod względem merytorycznym przez pracowników Konsulatu, a następnie po pozytywnej weryfikacji wysyłane do Ministerstwa Spraw Zagranicznych do dalszej oceny. Informację o ewentualnym dofinansowaniu i jego kwocie zostaną przekazane, bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu ostatecznej decyzji.

Prosimy Państwa również o pomoc w dotarciu do jak największej liczby organizacji polonijnych. Jeśli znają Państwo przedstawicieli organizacji, które mogą być zainteresowane złożeniem wniosku projektowego – prosimy o przesłanie im tej informacji wraz z załącznikami.

Konsulat Generalny w Nowym Jorku
Wydział ds. Polonii, Ekonomii, Komunikacji i Dyplomacji Publicznej

Zał. 1

Zał. 2

Zał. 3

Konsulat Generalny RP w NY

Polskie placowki dyplomatyczne w USA

233 Madison Ave.
New York, NY
POKAŻ TELEFON FIRMY
tel: Zadzwoń klikając na tel. i powiedz, że dzwonisz z Polonijnej Książki

ARTYKUŁY TEJ FIRMY

Znajdź artykuł

ZNAJDŹ FIRMĘ

Dodaj swój biznes do naszego katalogu

Masz Firmę?

  1. Zarejestruj konto
  2. Dodaj info do łatwego znajdywania
  3. Zdobądź nowych klientów
DODAJ FIRMĘ

Copyright © 1999-2023 POLONIJNA KSIĄŻKA, a Polish Pages, Inc. company. Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały­ zawarte w katalogu nie mogą być bez pisemnej zgody reprodukowane - w całości lub części - w jakiejkolwiek postaci. Wydawcy katalogu nie ponoszą odpowie­dzial­noś­ci za treść reklam, artykułów i komentarzy. Opinie zawarte w ar­tykułach wyrażają poglądy ich autorów i nie muszą być zgodne ze stanowis­kiem wydawców. Wszystkie reklamy zaprojektowane przez POLISH PAGES, INC. są chronione prawem autorskim i mogą być użyte tylko w publikacjach POLISH PAGES, INC.