Firmy


Centrum Polsko Słowiańskie przyjmuje zgłoszenia na stanowiska w Radzie Dyrektorów i Komisji Rewizyjnej CPS

Centrum Polsko-Słowiańskie I Polonijne i polskie instytucje
31 maja, 2022

Komisja Nominacyjna zawiadamia członków Centrum Polsko-Słowiańskiego, iż przyjmuje zgłoszenia kandydatów, do pracy społecznej w CPS.

Centrum Polsko Słowiańskie przyjmuje zgłoszenia na stanowiska w Radzie Dyrektorów i Komisji Rewizyjnej CPS

Zgłoszenie powinno zawierać: dane osobowe, CV oraz list motywacyjny kandydata/kandydatki określający doświadczenie w pracy socjalnej oraz powody zasiadania w Zarządzie CPS lub Komisji Rewizyjnej. Kandydaci powinni wskazać, czy ubiegają się o kandydaturę do Zarządu lub Komisji Rewizyjnej. Osoby ubiegające się o miejsce w Radzie Dyrektorów lub Komisji Rewizyjnej, zgodnie ze Statutem, muszą być członkami CPS od co najmniej 2 lat, posiadać stałe miejsce zamieszkania lub obywatelstwo USA, zgodę na weryfikację kryminalną. Ponadto aplikant/aplikantka powinien wyrazić zgodę na nominację i przyjęcie stanowiska, jeśli zostaną wybrani. Kandydaci do Zarządu i Komisji Rewizyjnej powinni mieć możliwość przejęcia obowiązków dyrektora lub członka Komisji Rewizyjnej, do których należą: przygotowywanie i udział w comiesięcznych zebraniach i zebraniach nadzwyczajnych, kształtowanie strategii, wyznaczanie celów i zadań, realizacja założeń planu strategicznego oraz realizacja misji i wizji organizacji.Kandydaci, którzy chcą ubiegać się o którekolwiek stanowisko, powinni złożyć wymagane dokumenty najpóźniej do godziny 14:00. w piątek 24 czerwca 2022 r. listownie na adres:

Komitet Nominacyjny,

Centrum Polsko-Słowiańskie
Kent 177 St
Brooklyn, New York 11222

Wniosek można również przesłać na adres e-mail: pscadmin@polishslaviccenter.org

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami zostaną przeprowadzone 28 czerwca 2022 r.

Komitet Nominacyjny:
Romuald Magda, Esq – Przewodniczący, Paul Pachacz – Sekretarz, dr Edyta Greer, Zbigniew Solarz, Marian Zak

Centrum Polsko Słowiańskie

Polonijne organizacje

176 Java Street, 2nd Floor, Suite 6
Brooklyn, NY
POKAŻ TELEFON FIRMY
tel: Zadzwoń klikając na tel. i powiedz, że dzwonisz z Polonijnej Książki

ARTYKUŁY TEJ FIRMY

Znajdź artykuł

ZNAJDŹ FIRMĘ

Dodaj swój biznes do naszego katalogu

Masz Firmę?

  1. Zarejestruj konto
  2. Dodaj info do łatwego znajdywania
  3. Zdobądź nowych klientów
DODAJ FIRMĘ

Copyright © 1999-2023 POLONIJNA KSIĄŻKA, a Polish Pages, Inc. company. Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały­ zawarte w katalogu nie mogą być bez pisemnej zgody reprodukowane - w całości lub części - w jakiejkolwiek postaci. Wydawcy katalogu nie ponoszą odpowie­dzial­noś­ci za treść reklam, artykułów i komentarzy. Opinie zawarte w ar­tykułach wyrażają poglądy ich autorów i nie muszą być zgodne ze stanowis­kiem wydawców. Wszystkie reklamy zaprojektowane przez POLISH PAGES, INC. są chronione prawem autorskim i mogą być użyte tylko w publikacjach POLISH PAGES, INC.