Firmy


Wysoka częstość występowania chorób neurologicznych i psychiatrycznych po COVID-19

Dariusz J. Nasiek, MD - biegły sądowy, specjalista anestezjolog, specjalista leczenia bólu I Lekarze, Zdrowie, Uroda
07 lipca, 2021

Szczególnie częste były zaburzenia nastroju i zaburzenia lękowe. Stres czy zapalenie układu nerwowego?

Wysoka częstość występowania chorób neurologicznych i psychiatrycznych po COVID-19

Badania przeprowadzono w Wielkiej Brytanii na podstawie elektronicznych kart zdrowia. Naukowcy oszacowali częstość występowania następstw neurologicznych lub psychiatrycznych u 236,000 osób z przebytym zakażeniem COVID-19.

W ciągu 6 miesięcy obserwacji 13% pacjentów bez schorzeń neurologicznych lub psychiatrycznych w wywiadzie otrzymało pierwszą diagnozę takiego stanu, a kolejne 21% pacjentów z przebytymi schorzeniami neurologicznymi lub psychiatrycznymi rozwinęło nowe schorzenia. To bardzo znacząca liczba. Biorąc pod uwagę, że setki milionów osób zachorowało na Covid 19, to liczba osob ze schorzeniami psychiatycznymi będzie szła w miliony!

Wskaźniki te porównano ze wskaźnikami u 342,000 osób (dopasowanych pod kątem odpowiednich zmiennych) z grypą lub innymi infekcjami dróg oddechowych. Częstość diagnoz neurologicznych lub psychiatrycznych była znacznie wyższa u pacjentów z COVID-19: najczęstszymi diagnozami były zaburzenia lękowe (17,4%), zaburzenia psychotyczne (2,8%), udar niedokrwienny (2,1%), demencja (0,7%) i krwotok śródczaszkowy (0,6%).

Stany neurologiczne lub psychiatryczne były znacznie bardziej prawdopodobne po ciężkim COVID-19, szczególnie u pacjentów, u których ostry COVID-19 spowodował encefalopatię (definiowaną jako majaczenie lub inne zmienione stany psychiczne). U osób z encefalopatią prawdopodobieństwo wystąpienia zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, udaru niedokrwiennego, psychozy lub demencji wynosiło odpowiednio 22%, 22%, 9%, 7% i 5%.

KOMENTARZ

To duże badanie pokazuje, że różne zaburzenia neurologiczne lub psychiatryczne rozwijają się ze stosunkowo dużą częstością w ciągu 6 miesięcy po ostrym COVID-19 - u osób z wcześniejszymi zaburzeniami i bez nich. Potrzebne są pilnie interwencje mające na celu zmniejszenie ryzyka tych następstw. Pozostaje pytanie: czy zaburzenia nastroju i lęki po COVID są spowodowane stresem psychospołecznym związanym z chorobą, czy też są wywoływane przez zapalenie układu nerwowego spowodowane infekcją? W każdym przypadku powikłania psychiatryczne po Covid19 będą miały poważne znaczenie w przyszłości i rzucą cień na chorych pocovidowych i z powikłaniami "long covid".

Analiza, komentarz, tłumaczenie: Dr DARIUSZ NASIEK, MD, na podstawie artykułu:
Anthony L. Komaroff, MD, przeglądając Taquet M et al. Psychiatria Lancet, z dnia 1 kwietnia, 2021

Nasiek, Dariusz, MD, Leczenie powypadkowe

Bolu leczenie

185 Grand Avenue
Englewood, NJ
POKAŻ TELEFON FIRMY
tel: Zadzwoń klikając na tel. i powiedz, że dzwonisz z Polonijnej Książki

ARTYKUŁY TEJ FIRMY

Znajdź artykuł

ZNAJDŹ FIRMĘ

Dodaj swój biznes do naszego katalogu

Masz Firmę?

  1. Zarejestruj konto
  2. Dodaj info do łatwego znajdywania
  3. Zdobądź nowych klientów
DODAJ FIRMĘ

Copyright © 1999-2024 POLONIJNA KSIĄŻKA, a Polish Pages, Inc. company. Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały­ zawarte w katalogu nie mogą być bez pisemnej zgody reprodukowane - w całości lub części - w jakiejkolwiek postaci. Wydawcy katalogu nie ponoszą odpowie­dzial­noś­ci za treść reklam, artykułów i komentarzy. Opinie zawarte w ar­tykułach wyrażają poglądy ich autorów i nie muszą być zgodne ze stanowis­kiem wydawców. Wszystkie reklamy zaprojektowane przez POLISH PAGES, INC. są chronione prawem autorskim i mogą być użyte tylko w publikacjach POLISH PAGES, INC.