Firmy


Wysoka zapadalność na choroby neurologiczne i psychiatryczne po COVID-19

Dariusz J. Nasiek, MD - biegły sądowy, specjalista anestezjolog, specjalista leczenia bólu I Lekarze, Zdrowie, Uroda
21 kwietnia, 2021

Badania naukowe przeprowadzono w Wielkiej Brytanii na ogromnej liczbie pacjentów – grupa badawcza liczyła 236,000 osób chorych na COVID-19. Analiza elektronicznych kart zdrowia z wielu instytucji w Wielkiej Brytanii pozwoliła na oszacowanie częstości występowania chorób neurologicznych lub psychiatrycznych.

Wysoka zapadalność na choroby neurologiczne i psychiatryczne po COVID-19

Zaburzenia nastroju i zaburzenia lękowe

W ciągu 6 miesięcy obserwacji 13% pacjentów bez wywiadu neurologicznego lub psychiatrycznego otrzymało pierwszą diagnozę tego schorzenia, a u kolejnych 21% pacjentów z przebytymi schorzeniami neurologicznymi lub psychiatrycznymi pojawiły się nowe schorzenia.

Następnie te wskaźniki porównano ze wskaźnikami u 342,000 osób z grypą lub innymi infekcjami dróg oddechowych. Częstość diagnoz neurologicznych lub psychiatrycznych była istotnie wyższa u pacjentów z COVID-19.

Najczęstszymi diagnozami były zaburzenia lękowe (17,4%), zaburzenia psychotyczne (2,8%), udar niedokrwienny (2,1%), otępienie (0,7%) i krwotok wewnątrzczaszkowy (0,6%). Stany neurologiczne lub psychiatryczne były znacznie bardziej prawdopodobne po ciężkim COVID-19, szczególnie u pacjentów, u których ostry COVID-19 spowodował encefalopatię (definiowaną jako majaczenie lub inne zmienione stany psychiczne). U osób z encefalopatią prawdopodobieństwo wystąpienia zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, udaru niedokrwiennego, psychozy lub otępienia wynosiło odpowiednio 22%, 22%, 9%, 7% i 5%.

Komentarz

To duże badanie pokazuje, że różne zaburzenia neurologiczne lub psychiatryczne rozwijają się ze stosunkowo wysoką częstością już w ciągu pierwszych 6 miesięcy po ostrym zakażeniu COVID-19.

Te zaburzenia neurologiczne i psychiatryczne wystąpiły u osób z wcześniejszymi zaburzeniami jak i u osób bez wcześniejszej historii choroby psychiatrycznej.

Pilnie potrzebne są interwencje mające na celu zmniejszenie ryzyka tych następstw.
Również bez odpowiedzi pozostaje pytanie: czy zaburzenia nastroju i lęku po COVID są spowodowane stresem psychospołecznym choroby, czy też są wywoływane przez zapalenie układu nerwowego spowodowane infekcją?

Anthony L. Komaroff, MD, recenzując Taquet M i wsp. Lancet Psychiatry 10 kwietnia, 2021.
Tłumaczył Dr Dariusz Nasiek, MD

 


Dr Dariusz J. Nasiek, MD

American Board of Anesthesiology
American Board of Pain Medicine
American Board of Interventional Pain Physicians

Expertise:

  • Author of the book “PRP – New Paradigm in Regenerative Medicine”
  • Thousands and thousands of procedures performed in the OR
  • Hundreds of legal cases represented
  • 50s interviews given and articles written 
  • Dozens of seminars conducted

Uniqueness:

  • The only practice of neurology and interventional pain dedicated 100% to helping accidents victim

Nasiek, Dariusz, MD, Leczenie powypadkowe

Bolu leczenie

185 Grand Avenue
Englewood, NJ
POKAŻ TELEFON FIRMY
tel: Zadzwoń klikając na tel. i powiedz, że dzwonisz z Polonijnej Książki

ARTYKUŁY TEJ FIRMY

Znajdź artykuł

ZNAJDŹ FIRMĘ

Dodaj swój biznes do naszego katalogu

Masz Firmę?

  1. Zarejestruj konto
  2. Dodaj info do łatwego znajdywania
  3. Zdobądź nowych klientów
DODAJ FIRMĘ

Copyright © 1999-2024 POLONIJNA KSIĄŻKA, a Polish Pages, Inc. company. Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały­ zawarte w katalogu nie mogą być bez pisemnej zgody reprodukowane - w całości lub części - w jakiejkolwiek postaci. Wydawcy katalogu nie ponoszą odpowie­dzial­noś­ci za treść reklam, artykułów i komentarzy. Opinie zawarte w ar­tykułach wyrażają poglądy ich autorów i nie muszą być zgodne ze stanowis­kiem wydawców. Wszystkie reklamy zaprojektowane przez POLISH PAGES, INC. są chronione prawem autorskim i mogą być użyte tylko w publikacjach POLISH PAGES, INC.