Firmy


Jak długo utrzymuje się odporność po wyzdrowieniu z łagodnej postaci infekcji COVID-19?

Dariusz J. Nasiek, MD - Accident Related Therapy & Pain Management I Lekarze, Zdrowie, Uroda
03 lutego, 2021

Dwa badania opublikowane w prestiżowych czasopismach "Cell" i "Nature" sugerują, że adaptacyjna odpowiedź immunologiczna w COVID-19 jest trwała i pozostaje kształtowana przez pozostałości wirusa w późniejszym czasie.

Jak długo utrzymuje się odporność po wyzdrowieniu z łagodnej postaci infekcji COVID-19?

Nasze zrozumienie odporności naturalnie wytworzonej po i poprzez zakażenie SARS-CoV-2 ma kluczowe znaczenie dla uzyskania kontroli nad pandemią COVID-19. Pamięć immunologiczna opiera się na aktywacji, ekspansji i różnicowaniu limfocytów B i T o właściwościach neutralizujących wirusy. Po ponownym ekspozycji na infekcje tym samym wirusem te reaktywowane linie komórkowe koordynują działania w celu usunięcia wirusa, zapobieganiu rozwoju choroby lub łagodzenia jej skutków oraz ograniczają przenoszenia zakażenia na inne osoby. Pozostaje pytanie czy ta odpowiedź immunologiczna jest trwała w przypadku COVID-19?

Rodda i inni badacze zbadali osocze i komórki krwi obwodowej od 15 pacjentów, którzy wyzdrowieli po łagodnie przebiegającej infekcji COVID-19 (średni czasu trwania objawów, 13 dni) i u 17 zdrowych osób z grupy kontrolnej. Wirus COVID-19 indukował specyficzne dla SARS-CoV-2 przeciwciała IgG, neutralizujące osocze oraz limfocyty B i T pamięci, które utrzymywały się przez ponad 3 miesiące. Limfocyty pamięci B wytwarzały przeciwciała neutralizujące przeciwko SARS-CoV-2, a komórki pamięci T wytwarzały cytokiny aktywujące układ odpornościowy (szczególnie IL-2 i interferon-gamma). Autorzy wyciągnęli wniosek, że te różnorodne zmiany w adaptacyjnej odpowiedzi immunologicznej zapewniają pacjentom ochronę przed zakażeniem SARS-CoV-2 przez co najmniej 3 miesiące.

Gaebler i jego grupa badaczy ocenili odpowiedzi humoralne u 87 pacjentów zarówno po 40 dniach, jak i 6 miesiącach po zakażeniu SARS-CoV-2 (średni czasu trwania objawów, 12 dni). Neutralizujące immunoglobuliny IgG skierowane przeciwko domenie wiążącej receptor białkowy SARS-CoV-2 - spike protein receptor binding domain (RBD) - były wykrywalne w osoczu, ale zmniejszyły się o 80% po 6 miesiącach w porównaniu z ich poziomem w 40 dniu; jednakże liczba komórek pamięci B ze specyficznością receptora białkowego SARS-CoV-2 (RBD) nie uległa zmianie. Komórki te ewoluowały w taki sposób, że przeciwciała wytwarzane po 6 miesiącach miały zwiększoną siłę i zasięg neutralizacji, jak również odporność na mutacje receptora białkowego SARS-CoV-2 (RBD). Wydaje się, że ewolucja tych zmian jest napędzana przez przetrwałe antygeny wirusowe; w istocie oddzielna analiza biopsji jelit od rekonwalescentów bezobjawowych pacjentów wykazała obecność kwasów nukleinowych SARS-CoV-2 i antygenów w jelicie cienkim u 7 z 14 pacjentów. Autorzy doszli do wniosku, że te pozostałości wirusów nadal napędzają adaptacyjną ewolucję odporności, optymalizując odpowiedź humoralną w czasie.

KOMENTARZ

Przedstawione badania zapewniają dogłębną analizę adaptacyjnej odpowiedzi immunologicznej na SARS-CoV-2, wykazując szczątkową humoralną i komórkową ochronę immunologiczną trwającą co najmniej 3 miesiące, a także trwającą stymulację immunologiczną, która nadal kształtuje odpowiedź immunologiczna gospodarza długo po zakażeniu klinicznym. Odkrycia te sugerują, że prawdopodobieństwo ponownego zakażenia u osób z prawidłową odpornością może być znacznie mniejsze niż początkowo się obawiano. To przedłużone utrzymywanie się antygenu wirusa w organizmie może leżeć u podstaw długotrwałej odporności. Być może ochrona przed innymi mutacjami wirusa SARS-CoV-2, jest napędzana ciągłą stymulacją immunologiczną u pacjentów z utrzymującymi się objawami COVID-19 zarówno klinicznymi jak również sub-klinicznymi. Jest to dobra wiadomość dla nas wszystkich.

Na podstawie recenzji: Dr. George Sakoulas, MD artykułów: Rodda LB w "Cell" z 7 stycznia, 2021 i Gaebler C. z "Nature" z 18 stycznia, 2021.


Dr Dariusz J. Nasiek, MD

American Board of Anesthesiology
American Board of Pain Medicine
American Board of Interventional Pain Physicians

Expertise:

  • Author of the book “PRP – New Paradigm in Regenerative Medicine”
  • Thousands and thousands of procedures performed in the OR
  • Hundreds of legal cases represented
  • 50s interviews given and articles written 
  • Dozens of seminars conducted

Uniqueness:

  • The only practice of neurology and interventional pain dedicated 100% to helping accidents victim

Nasiek, Dariusz, MD, Leczenie powypadkowe

Bolu leczenie

185 Grand Avenue
Englewood, NJ
POKAŻ TELEFON FIRMY
tel: Zadzwoń klikając na tel. i powiedz, że dzwonisz z Polonijnej Książki

ARTYKUŁY TEJ FIRMY

Znajdź artykuł

ZNAJDŹ FIRMĘ

Dodaj swój biznes do naszego katalogu

Masz Firmę?

  1. Zarejestruj konto
  2. Dodaj info do łatwego znajdywania
  3. Zdobądź nowych klientów
DODAJ FIRMĘ

Copyright © 1999-2024 POLONIJNA KSIĄŻKA, a Polish Pages, Inc. company. Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały­ zawarte w katalogu nie mogą być bez pisemnej zgody reprodukowane - w całości lub części - w jakiejkolwiek postaci. Wydawcy katalogu nie ponoszą odpowie­dzial­noś­ci za treść reklam, artykułów i komentarzy. Opinie zawarte w ar­tykułach wyrażają poglądy ich autorów i nie muszą być zgodne ze stanowis­kiem wydawców. Wszystkie reklamy zaprojektowane przez POLISH PAGES, INC. są chronione prawem autorskim i mogą być użyte tylko w publikacjach POLISH PAGES, INC.