Firmy


Wybory do Sejmu RP i Senatu RP na terenie USA 14 października 2023 r.

Consulate General of the Republic of Poland in New York I Polonijne, polskie instytucje
08 września, 2023

Głosowanie w USA odbędzie się 14 października 2023 r.

Wybory do Sejmu RP i Senatu RP na terenie USA 14 października 2023 r.
Prezydent RP, Andrzej Duda. Foto: Jakub Szymczuk/KPRP

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczył na dzień 15 października 2023 r. wybory do Sejmu RP i Senatu RP. Zgodnie z art. 39 § 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy [1] (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) głosowanie w USA odbędzie się 14 października 2023 r.

Wyborcy przebywający za granicą i posiadający ważne polskie paszporty będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą.

Głosowanie będzie odbywało się osobiście, w siedzibie obwodowej komisji wyborczej.

Lista obwodów, w których będzie można głosować za granicą, nie została jeszcze ogłoszona. Zostanie ogłoszona, zgodnie z kalendarzem wyborczym, najpóźniej do dnia 25 września 2023 r. w drodze rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych. Obwieszczenia o adresach siedzib obwodowych komisji wyborczych w poszczególnych okręgach konsularnych będą też publikowane przez konsulów.

Po utworzeniu obwodów głosowania za granicą właściwi terytorialnie konsulowie rozpoczną sporządzanie spisów wyborców w poszczególnych obwodach głosowania. Oznacza to, iż wyborcy od tego momentu będą mogli zgłaszać się do ujęcia w spisie wyborców.

Ujęcie wyborcy w spisie wyborców sporządzanym przez konsula następuje na podstawie wniosku wyborcy wniesionego do 5. dnia przed dniem wyborów.

Głosowanie w USA odbędzie się 14 października 2023 r.
REJESTRACJA >>>

Wniosek będzie można złożyć:

  • przez dedykowaną usługę elektroniczną e-Wybory lub
  • na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem (czyli osobiście w urzędzie konsularnym, albo listownie), lub
  • na adres poczty elektronicznej jako odwzorowanie cyfrowe wniosku opatrzonego własnoręcznym podpisem (czyli e-mail do konsula z załączonym skanem lub zdjęciem pisemnego wniosku opatrzonego własnoręcznym podpisem).
  • Wniosek o ujęcie w spisie musi zawierać: nazwisko i imię (imiona), numer ewidencyjny PESEL, numer ważnego polskiego paszportu, adres pobytu wyborcy za granicą oraz dane kontaktowe, tj. adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego.

W obwodach za granicą, poza wyborcami ujętymi na wniosek w spisie wyborców sporządzanym przez właściwego terytorialnie konsula, będą mogli zagłosować także wyborcy na podstawie okazanego w dniu wyborów zaświadczenia o prawie do głosowania.

Wszelkie istotne informacje dotyczące wyborów będziemy sukcesywnie publikować.

Informacje na temat wyborów do Sejmu RP i Senatu RP oraz referendum ogólnokrajowego znajdują się także na stronie Państwowej Komisji Wyborczej:

https://wybory.gov.pl/sejmsenat2023/

https://referendum.gov.pl/referendum2023/

 

Prezydent.pl

Konsulat Generalny RP w NY

Polskie placowki dyplomatyczne w USA

233 Madison Ave.
New York, NY
POKAŻ TELEFON FIRMY
tel: Zadzwoń klikając na tel. i powiedz, że dzwonisz z Polonijnej Książki

ARTYKUŁY TEJ FIRMY

Znajdź artykuł

ZNAJDŹ FIRMĘ

Dodaj swój biznes do naszego katalogu

Masz Firmę?

  1. Zarejestruj konto
  2. Dodaj info do łatwego znajdywania
  3. Zdobądź nowych klientów
DODAJ FIRMĘ

Copyright © 1999-2024 POLONIJNA KSIĄŻKA, a Polish Pages, Inc. company. Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały­ zawarte w katalogu nie mogą być bez pisemnej zgody reprodukowane - w całości lub części - w jakiejkolwiek postaci. Wydawcy katalogu nie ponoszą odpowie­dzial­noś­ci za treść reklam, artykułów i komentarzy. Opinie zawarte w ar­tykułach wyrażają poglądy ich autorów i nie muszą być zgodne ze stanowis­kiem wydawców. Wszystkie reklamy zaprojektowane przez POLISH PAGES, INC. są chronione prawem autorskim i mogą być użyte tylko w publikacjach POLISH PAGES, INC.