Firmy


Konsulat RP w Nowym Jorku zaprasza na dyżur konsularny w Cleveland, Ohio

Consulate General of the Republic of Poland in New York I Polonijne, polskie instytucje
03 lipca, 2023

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku informuje o zbliżającym się dyżurze konsularnym w Cleveland. Dyżur odbędzie się w sobotę, 22 lipca 2023 r. w godzinach 9.00 – 19.00 w Polish-American Cultural Center, 6501 Lansing Ave. Cleveland, OH 44105.

Konsulat RP w Nowym Jorku zaprasza na dyżur konsularny w Cleveland, Ohio

 UWAGA! Podczas dyżuru przyjmowane będą wnioski o wydanie paszportu TYLKO od osób zapisanych w systemie e-Konsulat.

Zapisy na dyżur zostaną uruchomione w poniedziałek 10 lipca 2023 r. o godz. 20:00 (8:00 PM EST).

Zapisów można dokonywać wyłącznie na stronie https://secure.e-konsulat.gov.pl/placowki/108/sprawy-paszportowe/wizyty/formularz należy wybrać rodzaj usługi „Wizyta na dyżurze konsularnym w Cleveland (22/07/2023)”.

Wymagane dokumenty: 

 • ostatni polski paszport lub inny dokument potwierdzający obywatelstwo polskie (dowód osobisty lub potwierdzenie obywatelstwa wydane przez wojewodę);
 • jeżeli paszport utracił ważność, należy okazać inny aktualny dokument tożsamości ze zdjęciem (np. dowód osobisty, amerykański paszport lub prawo jazdy);
 • jedną aktualną fotografię – sprawdź, czy Twoje zdjęcie jest zgodne z wymaganiami
 • wniosek o wysyłkę paszportu.

Dodatkowe wymagane dokumenty: 

 • polski akt urodzenia (dotyczy osób, które nie posiadają numeru PESEL);
 • polski akt małżeństwa (dotyczy osób, które zawarły związek małżeński za granicą i zmieniły nazwisko lub nie mają numeru PESEL);
 • decyzja w sprawie zmiany imienia i/lub nazwiska (w przypadku osób, które zmieniły dane osobowe za granicą);
 • oryginał dokumentu uprawniającego do zniżki:
 • legitymacji szkolnej/studenckiej - musi zawierać imię i nazwisko, nazwę szkoły oraz datę ważności, jeżeli nie zawiera tych informacji, należy przygotować pismo ze szkoły potwierdzające status studenta;
 • ważnej legitymacji rencisty/emeryta, karty Medicare, orzeczenia o niepełnosprawności, ew. pisma informujące o przyznaniu świadczeń.
 • w przypadku paszportów dla osób małoletnich – konieczna jest obecność dziecka powyżej 5. roku życia oraz obojga rodziców w celu wyrażenia przez nich zgody na wydanie paszportu dla dziecka:
 • przynajmniej jeden rodzic powinien posiadać ważny polski paszport lub dowód osobisty;
 • w przypadku nieobecności jednego z rodziców należy przedstawić jego pisemną, notarialnie poświadczoną zgodę na wydanie dziecku paszportu.

Opłaty konsularne: 

UWAGA! Opłata za wydanie paszportu będzie przyjmowana TYLKO w formie Money Order, cashier’s check lub certified check wystawionego na: CONSULATE GENERAL OF POLAND IN NEW YORK. Gotówka, czeki personalne ani karty płatnicze nie będą przyjmowane! 

 • wydanie paszportu – 118 USD;
 • wydanie paszportu dla małoletnich do 12. roku życia – 38 USD;
 • wydanie paszportu dla dzieci od 12. do 18. roku życia – 59 USD;
 • wydanie paszportu dla uczniów i studentów od 18. do 26. roku życia, emerytów, rencistów, osób niepełnosprawnych – 59 USD (po okazaniu ważnego dokumentu uprawniającego do zniżki);
 • wydanie paszportu dla osób powyżej 70. roku życia – bezpłatnie;
 • wydanie paszportu tymczasowego na czas oczekiwania paszport 10-letni – 16 USD.

Opłata za doręczenie paszportu przesyłką kurierską – 12 USD. W przypadku ubiegania się jednocześnie o paszport i o paszport tymczasowy konieczna jest opłata za dwie przesyłki – 24 USD.

 W przypadku wysyłki większej liczby paszportów na jeden adres (wnioski składane przez rodziny) opłatę 12 USD należy uiścić wyłącznie raz.

 Prosimy o sumowanie opłat za paszporty dla całej rodziny i opłat za wysyłkę na jednym Money Order (np. 118 + 12 = 130 USD). 

 Dodatkowe informacje paszportowe dostępne są tutaj.

 

Konsulat Generalny RP w NY

Polskie placowki dyplomatyczne w USA

233 Madison Ave.
New York, NY
POKAŻ TELEFON FIRMY
tel: Zadzwoń klikając na tel. i powiedz, że dzwonisz z Polonijnej Książki

ARTYKUŁY TEJ FIRMY

Znajdź artykuł

ZNAJDŹ FIRMĘ

Dodaj swój biznes do naszego katalogu

Masz Firmę?

 1. Zarejestruj konto
 2. Dodaj info do łatwego znajdywania
 3. Zdobądź nowych klientów
DODAJ FIRMĘ

Copyright © 1999-2024 POLONIJNA KSIĄŻKA, a Polish Pages, Inc. company. Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały­ zawarte w katalogu nie mogą być bez pisemnej zgody reprodukowane - w całości lub części - w jakiejkolwiek postaci. Wydawcy katalogu nie ponoszą odpowie­dzial­noś­ci za treść reklam, artykułów i komentarzy. Opinie zawarte w ar­tykułach wyrażają poglądy ich autorów i nie muszą być zgodne ze stanowis­kiem wydawców. Wszystkie reklamy zaprojektowane przez POLISH PAGES, INC. są chronione prawem autorskim i mogą być użyte tylko w publikacjach POLISH PAGES, INC.