Firmy


Program stypendialny PSFCU dla studentów szkół wyższych w USA. Przyjmowanie podań do 23 lutego 2024 r.

Polish & Slavic Federal Credit Union I Finanse
21 lutego, 2024

Program Stypendialny PSFCU dla studentów szkół wyższych jest skierowany do studentów studiów na poziomie undergraduate i graduate.

Program stypendialny PSFCU dla studentów szkół wyższych w USA. Przyjmowanie podań do 23 lutego 2024 r.
Program stypendialny PSFCU dla studentów szkół wyższych w USA

Kandydaci do stypendium muszą być członkami PSFCU i być głównymi właścicielami konta w Naszej Unii. Będą oni oceniani przez Komisję Stypendialną, złożoną z wykładowców akademickich, na podstawie wyników w nauce, aktywności pozaszkolnej oraz aktywnego zaangażowania w działalność organizacji polonijnych. Warunki uczestnictwa, wniosek i instrukcje dostępne są poniżej.

Program stypendialny dla studentów szkół wyższych

Kryteria kwalifikowalności:

 • Wszyscy wnioskodawcy muszą być głównymi członkami PSFCU , którzy otworzyli swoje konta przed 01.01.2023.
 • Świeżo upieczeni studenci (studiów licencjackich) nie kwalifikują się.
 • Minimalny GPA wynosi 3,4
 • PSFCU Stypendium można otrzymać raz na każdym etapie studiów, np. raz na studiach licencjackich i raz na studiach magisterskich. Studenci studiów magisterskich muszą ukończyć co najmniej jeden semestr na poziomie magisterskim, aby kwalifikować się do stypendium.
 • Stypendium może otrzymać tylko osoba, która planuje uczęszczać do akredytowanej instytucji edukacyjnej w semestrze jesiennym 2024 roku. Wszyscy laureaci stypendium będą zobowiązani do przedstawienia dowodu rejestracji na ten semestr. Seniorzy studiów licencjackich mogą ubiegać się o stypendium tylko wtedy, gdy planują uczęszczać do szkoły wyższej w semestrze jesiennym 2024 roku. Środki ze stypendium mogą być wykorzystane na opłacenie czesnego, opłat, książek, materiałów lub sprzętu wymaganego na kursach w instytucji edukacyjnej.
 • Zwycięzcy stypendium będą zobowiązani do przedstawienia dowodu rejestracji na semestr jesienny przed otrzymaniem stypendium.
 • PSFCU pracownicy nie kwalifikują się do Programu Stypendialnego PSFCU .

Wniosek o przyznanie stypendium
2024 PSFCU Wniosek o stypendium 

UWAGA! Wnioski należy wypełniać wyłącznie online. Po pomyślnym złożeniu wniosku każdy kandydat otrzyma numer weryfikacyjny. Numer ten należy zachować w dokumentacji. Numer weryfikacyjny jest jedynym dowodem na to, że aplikacja została otrzymana przez PSFCU.

Wszystkie wymagane dokumenty należy przesłać w formacie: nazwisko_imię_nazwisko_pliku.pdf, np. Kowalski_Jan_transcript.pdf; Kowalski_Jan_ACT.pdf

Zgłoszenia przesłane faksem, pocztą elektroniczną lub dostarczone osobiście (pozostawione w oddziałach PSFCU ) nie będą rozpatrywane.

Termin składania wniosków

23 lutego 2024 r.

Zgłoszenia otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Listy referencyjne

 • Dwa listy referencyjne: jedna rekomendacja akademicka od członka wydziału lub instruktora, który uczył cię w college'u / szkole podyplomowej i może ocenić twoje wyniki w nauce na poziomie college'u / szkoły podyplomowej. Druga rekomendacja może pochodzić od profesora/instruktora akademickiego, trenera, przełożonego w pracy, uczestnika zajęć pozalekcyjnych lub lidera społeczności - dowolnej osoby (innej niż członek rodziny), której opinia będzie Twoim zdaniem istotna.
 • Wszystkie listy referencyjne muszą zostać przesłane przez osobę polecającą za pośrednictwem linku podanego w wiadomości e-mail z prośbą o ich przesłanie do dnia 1 marca 2024 r.. Kandydat powinien skontaktować się ze swoim rekomendującym w celu uzyskania listu referencyjnego.

Kryteria punktacji

 • Zachęcamy kandydatów do wykazania się osiągnięciami akademickimi i pozaszkolnymi.
 • Wniosek o stypendium zawiera prośbę o przedstawienie dowodów potwierdzających osiągnięcia akademickie, takich jak aktualny GPA i transkrypcja. Nie są to jedyne kryteria kwalifikacyjne dla Komisji Stypendialnej. Trwałe zaangażowanie na rzecz społeczności, które PSFCU reprezentuje i którym służy, oraz obiecujące perspektywy na przyszłość odgrywają integralną rolę w tym wniosku.
 • Zachęcamy kandydatów do przestrzegania standardów składania aplikacji.

Wyniki programu

Zwycięzcy zostaną ogłoszeni pod koniec maja. 

Informacje dodatkowe

PSFCU Stypendium można otrzymać raz na każdym etapie studiów, np. jedno jako licencjat i jedno jako absolwent. Więcej informacji można uzyskać wysyłając e-mail na adres scholarships@psfcu.net lub dzwoniąc do Działu Marketingu PSFCU pod numer 973-808-3240, wew. 6133.

Polsko Słowiańska Federalna Unia Kredytowa, PSFCU

Banki, Unie Kredytowe

100 Mcguinness Boulevard
Brooklyn, NY
POKAŻ TELEFON FIRMY
tel: Zadzwoń klikając na tel. i powiedz, że dzwonisz z Polonijnej Książki

ARTYKUŁY TEJ FIRMY

Znajdź artykuł

ZNAJDŹ FIRMĘ

Dodaj swój biznes do naszego katalogu

Masz Firmę?

 1. Zarejestruj konto
 2. Dodaj info do łatwego znajdywania
 3. Zdobądź nowych klientów
DODAJ FIRMĘ

Copyright © 1999-2024 POLONIJNA KSIĄŻKA, a Polish Pages, Inc. company. Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały­ zawarte w katalogu nie mogą być bez pisemnej zgody reprodukowane - w całości lub części - w jakiejkolwiek postaci. Wydawcy katalogu nie ponoszą odpowie­dzial­noś­ci za treść reklam, artykułów i komentarzy. Opinie zawarte w ar­tykułach wyrażają poglądy ich autorów i nie muszą być zgodne ze stanowis­kiem wydawców. Wszystkie reklamy zaprojektowane przez POLISH PAGES, INC. są chronione prawem autorskim i mogą być użyte tylko w publikacjach POLISH PAGES, INC.