Firmy


Stypendium PSFCU 2023 pod patronatem Prezydenta RP

Polish & Slavic Federal Credit Union I Finanse
16 marca, 2023

Program organizowany jest w partnerstwie z Kancelarią Prezydenta RP.

Stypendium PSFCU 2023 pod patronatem Prezydenta RP

Stypendium to obejmuje krótki letni staż w Polsce pod patronatem Prezydenta RP. Staż będzie połączeniem wymiany politycznej, gospodarczej i kulturalnej oraz zwiedzania. Obejmuje wizyty w wiodących polskich i międzynarodowych firmach zlokalizowanych w Polsce oraz spotkania z przedstawicielami polskiego rządu i liderami biznesu.

PSFCU pokryje wszystkie koszty transportu do Polski i ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce dla wszystkich stypendystów, do wysokości $2000. Koszty zakwaterowania i zajęć podczas pobytu w Polsce zostaną uwzględnione w ramach stypendium pod patronatem Prezydenta RP.

Kryteria kwalifikowalności:

 • Wszyscy wnioskodawcy muszą być głównymi posiadaczami konta PSFCU, którzy otworzyli swoje konta przed 01.01.2022 r.
 • Program dla studentów od drugiego (sophomore) do czwartego (senior) roku na poziomie undergraduate. Studenci pierwszego roku (freshmen) oraz studiów graduate nie kwalifikują się.
 • Wymagana jest minimalna łączna GPA na poziomie co najmniej 3,2.
 • Poprzedni odbiorcy nie kwalifikują się.
 • PSFCU pracownicy i wolontariusze oraz ich najbliższe rodziny nie są uprawnieni do korzystania z Programu Stypendialnego PSFCU/GE.
 • Program jest otwarty wyłącznie dla obywateli USA i stałych rezydentów. Należy posiadać ważne dokumenty podróży.

Terminy praktyk

 • 25 maja - 3 czerwca 2023 r:
 • 24 maja - wylot z USA - 3 czerwca - wylot z Polski

Termin składania wniosków przez studentów uczelni wyższych upływa 31 marca 2023 roku!

Informacje dodatkowe

 • Stypendyści będą zobowiązani do przedstawienia dowodu zapisu na semestr jesienny przed otrzymaniem stypendium.
 • Student będzie zobowiązany do zakupu biletu lotniczego i ubezpieczenia medycznego na okres stażu. Wydatki te będą zwrócone studentowi przez PSFCU do wysokości $2000.
 • Aby uzyskać więcej informacji, należy wysłać e-mail na adres scholarships@psfcu.net lub zadzwonić do Działu Marketingu PSFCU pod numer 973-808-3240, ex. 6133.

Wniosek o przyznanie stypendium

UWAGA! Wnioski należy wypełniać wyłącznie online. Każdy wnioskodawca otrzyma numer weryfikacyjny po pomyślnym złożeniu wniosku. Prosimy o zachowanie tego numeru do wglądu. Numer weryfikacyjny jest jedynym dowodem na to, że wniosek został otrzymany przez PSFCU.

Wszystkie wymagane dokumenty należy przesłać w formacie: nazwisko_imię_nazwisko_pliku.pdf, np. Kowalski_Jan_transcript.pdf; Kowalski_Jan_ACT.pdf

Złóż wniosek

 

Polsko Słowiańska Federalna Unia Kredytowa, PSFCU

Banki, Unie Kredytowe

100 Mcguinness Boulevard
Brooklyn, NY
POKAŻ TELEFON FIRMY
tel: Zadzwoń klikając na tel. i powiedz, że dzwonisz z Polonijnej Książki

ARTYKUŁY TEJ FIRMY

Znajdź artykuł

ZNAJDŹ FIRMĘ

Dodaj swój biznes do naszego katalogu

Masz Firmę?

 1. Zarejestruj konto
 2. Dodaj info do łatwego znajdywania
 3. Zdobądź nowych klientów
DODAJ FIRMĘ

Copyright © 1999-2023 POLONIJNA KSIĄŻKA, a Polish Pages, Inc. company. Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały­ zawarte w katalogu nie mogą być bez pisemnej zgody reprodukowane - w całości lub części - w jakiejkolwiek postaci. Wydawcy katalogu nie ponoszą odpowie­dzial­noś­ci za treść reklam, artykułów i komentarzy. Opinie zawarte w ar­tykułach wyrażają poglądy ich autorów i nie muszą być zgodne ze stanowis­kiem wydawców. Wszystkie reklamy zaprojektowane przez POLISH PAGES, INC. są chronione prawem autorskim i mogą być użyte tylko w publikacjach POLISH PAGES, INC.