Firmy


Program stypendialny PSFCU 2024 pod patronatem Prezydenta RP. 8 marca ostatnim dniem przyjmowania wniosków

Polish & Slavic Federal Credit Union I Finanse
08 marca, 2024

Program organizowany jest w partnerstwie z Kancelarią Prezydenta RP. Stypendium to obejmuje krótki letni staż w Polsce pod patronatem Prezydenta RP. Staż będzie połączeniem wymiany politycznej, gospodarczej i kulturalnej oraz zwiedzania. Obejmuje wizyty w wiodących polskich i międzynarodowych firmach zlokalizowanych w Polsce oraz spotkania z przedstawicielami polskiego rządu i liderami biznesu.

Program stypendialny PSFCU 2024 pod patronatem Prezydenta RP
Program stypendialny PSFCU 2024 pod patronatem Prezydenta RP

PSFCU pokryje wszystkie koszty transportu do Polski i ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce dla wszystkich stypendystów, do wysokości $2000. Koszty zakwaterowania i zajęć podczas pobytu w Polsce zostaną uwzględnione w ramach stypendium pod patronatem Prezydenta RP.

Kryteria kwalifikowalności

 • Wszyscy wnioskodawcy muszą być posiadaczami głównego konta PSFCU , którzy otworzyli swoje konta przed 01.01.2023 r.
 • Program dla studentów od drugiego (sophomore) do czwartego (senior) roku na poziomie undergraduate. Studenci pierwszego roku (freshmen) oraz studiów graduate nie kwalifikują się.
 • Wymagany jest minimalny łączny GPA wynoszący co najmniej 3,4.
 • Jeden list referencyjny napisany przez lidera społeczności polsko-amerykańskiej, który zna kandydata i może stanowić przykład jego zaangażowania w działalność organizacji społecznych.
 • Poprzedni odbiorcy nie kwalifikują się.
 • PSFCU pracownicy i wolontariusze nie kwalifikują się do Programu Stypendialnego PSFCU/GE.

Program jest otwarty wyłącznie dla obywateli USA i stałych rezydentów. Należy posiadać ważne dokumenty podróży. 

Terminy praktyk

 • 3 czerwca - 12 czerwca 2024 roku:
  • 2 czerwca - wylot z USA
  • 12 czerwca - wylot z Polski

Wybrani uczestnicy muszą przybyć na lotnisko Chopina w Warszawie między godziną 12:00 a 15:00 w poniedziałek, 3 czerwca.

Wniosek o przyznanie stypendium

2024 PSFCU Wniosek o stypendium prezydenckie 

Wszystkie wymagane dokumenty należy przesłać w formacie: nazwisko_imię_nazwisko_pliku.pdf, np. Kowalski_Jan_transcript.pdf; Kowalski_Jan_ACT.pdf

UWAGA! Aplikacje muszą być wypełnione online wyłącznie w języku angielskim. Każdy kandydat otrzyma numer potwierdzenia po pomyślnym złożeniu wniosku. Numer ten należy zachować w dokumentacji. Numer potwierdzenia jest jedynym dowodem na to, że aplikacja została otrzymana przez PSFCU.  

Termin składania wniosków

 • Termin składania wniosków przez studentów upływa 8 marca 2024 roku!

Informacje dodatkowe

 • Stypendyści będą zobowiązani do przedstawienia dowodu zapisu na semestr jesienny przed otrzymaniem stypendium.
 • Student będzie zobowiązany do zakupu biletu lotniczego i ubezpieczenia medycznego na okres stażu. Wydatki te będą zwrócone studentowi przez PSFCU do wysokości $2000.
 • Aby uzyskać więcej informacji, należy wysłać e-mail na adres scholarships@psfcu.net lub zadzwonić do Działu Marketingu PSFCU pod numer 973-808-3240, ex. 6133.

Program został stworzony w celach edukacyjnych, aby wspierać misję i cel unii kredytowej, jakim jest rozwój społeczności i dobre samopoczucie finansowe.

Polsko Słowiańska Federalna Unia Kredytowa, PSFCU

Banki, Unie Kredytowe

100 Mcguinness Boulevard
Brooklyn, NY
POKAŻ TELEFON FIRMY
tel: Zadzwoń klikając na tel. i powiedz, że dzwonisz z Polonijnej Książki

ARTYKUŁY TEJ FIRMY

Znajdź artykuł

ZNAJDŹ FIRMĘ

Dodaj swój biznes do naszego katalogu

Masz Firmę?

 1. Zarejestruj konto
 2. Dodaj info do łatwego znajdywania
 3. Zdobądź nowych klientów
DODAJ FIRMĘ

Copyright © 1999-2024 POLONIJNA KSIĄŻKA, a Polish Pages, Inc. company. Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały­ zawarte w katalogu nie mogą być bez pisemnej zgody reprodukowane - w całości lub części - w jakiejkolwiek postaci. Wydawcy katalogu nie ponoszą odpowie­dzial­noś­ci za treść reklam, artykułów i komentarzy. Opinie zawarte w ar­tykułach wyrażają poglądy ich autorów i nie muszą być zgodne ze stanowis­kiem wydawców. Wszystkie reklamy zaprojektowane przez POLISH PAGES, INC. są chronione prawem autorskim i mogą być użyte tylko w publikacjach POLISH PAGES, INC.