Firmy


Stypendia PSFCU dla studentów uczelni wyższych w USA. Podania są przyjmowane do 24 lutego 2023 roku

Polish & Slavic Federal Credit Union I Finanse
15 lutego, 2023

Polsko Słowiańska Federalna Unia Kredytowa rozpoczęła kolejny Program Stypendialny PSFCU dla studentów wyższych uczelni, na rok 2023.

Stypendia PSFCU dla studentów uczelni wyższych w USA. Podania są przyjmowane do 24 lutego 2023 roku

Podobnie jak w roku ubiegłym PSFCU rozpoczęła kolejny Program Stypendialny Naszej Unii dla studentów wyższych uczelni. Program ten prowadzony jest z myślą o młodych i ambitnych Członkach Naszej Unii, którzy potrzebują wsparcia finansowego by kontynuować swoją edukację na wyższych uczelniach. Pomoc ta jest częścią ogólnej misji PSFCU. Nasza Unia udziela jej już od kilkunastu lat, umożliwiając młodym ludziom realizację marzeń o zdobyciu wyższego wykształcenia.

Program stypendialny Naszej Unii dla studentów wyższych uczelni wchodzi w skład ogólnego programu stypendialnego PSFCU. Jest to autonomiczny program stypendialny Naszej Unii, przeznaczony dla studentów szkół wyższych uczęszczających na zajęcia zarówno na poziomie undergraduate jak i graduate. Powstał on z inicjatywy Rady Dyrektorów i Zarządu Naszej Unii, aby nagradzać najzdolniejszych studentów będących Członkami PSFCU i zarazem głównymi właścicielami kont w Naszej Unii. Stypendia w tym programie są przyznawane przez Komisję Stypendialną składającą się z wykładowców wyższych uczelni, w oparciu o wyniki w nauce, osiągnięcia pozaszkolne i zaangażowanie w działalność organizacji polonijnych. Warunki uczestnictwa, aplikacja oraz instrukcje są dostępne poniżej.

Warunki uczestnictwa w Programie Stypendialnym PSFCU w 2023 r.

  • Program tylko dla Członków PSFCU, którzy otworzyli konto przed 1 stycznia 2022 r.
  • Studenci pierwszego roku (undergraduate) nie mogą brać udziału w programie.
  • Stypendium PSFCU można otrzymać tylko raz na każdym poziomie nauki, np. raz jako udergraduate student i raz jako graduate student;
  • Minimum GPA 3.2
  • Laureaci programu, przed otrzymaniem nagrody, muszą przedstawić dowód kontynuacji nauki w semestrze jesiennym 2023 (proof of enrollment).
  • Wymagane są dwa listy referencyjne. Przynajmniej jeden list referencyjny musi pochodzić od wykladowcy lub instruktora akademickiego, który uczył studenta i może ocenić jego osiągniecia na poziomie akademickim. Drugi list referencyjny może pochodzić od osoby (innej niż rodzina lub znajomi), której opinia może być znacząca, np. inny wykladowca lub instruktor akademicji, trener, lider organizaji, etc.

Wszystkie wymagane dokumenty powinny być zapisane i załączone w następującej formie: nazwisko_imię_rodzaj dokumentu.pdf, np. Kowalski_Jan_Transcript.pdf; Kowalski_Jan_ACT.pdf

Pracownicy PSFCU nie mogą brać udziału w Programie Stypendialnym PSFCU.

Podanie o stypendium PSFCU za rok 2023

UWAGA! Podania oraz wymagane dokumenty mogą być składane tylko w formie elektronicznej. Po naciśnięciu przycisku Submit; każdy aplikant dostanie numer referencyjny swojej aplikacji. Numer ten jest potwierdzeniem, że aplikacja wpłynęła do PSFCU. Prosimy zapisać numer referencyjny.

Termin składania podań przez studentów;w uczelni wyższych upływa z dniem 24 lutego 2023 roku! Zwycięzcy programu zostaną powiadomieni pod koniec maja 2023 r. Wydrukowane i dostarczone podania za pomocą faxu, emaila, czy zostawione w jednym z oddziałów PSFCU nie będą uznane.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy wysłać e-mail na adres: scholarships@psfcu.net lub skontaktować się z Działem Marketingu, 973-808-3240, ex. 6133.

Polsko Słowiańska Federalna Unia Kredytowa, PSFCU

Banki, Unie Kredytowe

100 Mcguinness Boulevard
Brooklyn, NY
POKAŻ TELEFON FIRMY
tel: Zadzwoń klikając na tel. i powiedz, że dzwonisz z Polonijnej Książki

ARTYKUŁY TEJ FIRMY

Znajdź artykuł

ZNAJDŹ FIRMĘ

Dodaj swój biznes do naszego katalogu

Masz Firmę?

  1. Zarejestruj konto
  2. Dodaj info do łatwego znajdywania
  3. Zdobądź nowych klientów
DODAJ FIRMĘ

Copyright © 1999-2024 POLONIJNA KSIĄŻKA, a Polish Pages, Inc. company. Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały­ zawarte w katalogu nie mogą być bez pisemnej zgody reprodukowane - w całości lub części - w jakiejkolwiek postaci. Wydawcy katalogu nie ponoszą odpowie­dzial­noś­ci za treść reklam, artykułów i komentarzy. Opinie zawarte w ar­tykułach wyrażają poglądy ich autorów i nie muszą być zgodne ze stanowis­kiem wydawców. Wszystkie reklamy zaprojektowane przez POLISH PAGES, INC. są chronione prawem autorskim i mogą być użyte tylko w publikacjach POLISH PAGES, INC.