Firmy


Zmiana nazwiska w Nowym Jorku - wymagania i pomoc. Adam Mank

Rozwody 399 - Adam Mank I Agencje, Inne uslugi
11 lutego, 2024

Wniosek o pozwolenie na zmianę nazwiska mieszkaniec stanu Nowy Jork może złożyć do sądu hrabstwa lub sądu najwyższego hrabstwa, w którym mieszka, lub, jeśli osoba mieszka w mieście Nowy Jork, do dowolnego oddziału Sądu Cywilnego miasta Nowy Jork. Źródło: Sąd Cywilny Miasta Nowy Jork, Ogólna instrukcja zmiany nazwiska.

Zmiana nazwiska w Nowym Jorku - wymagania i pomoc. Adam Mank

Ogólne wymagania dotyczące zmiany nazwiska w Nowym Jorku:

  • Dowód daty i miejsca urodzenia. Jeśli osoba urodziła się w stanie Nowy Jork, wymagany jest uwierzytelniony odpis aktu urodzenia z wypukłą pieczęcią agencji samorządowej. Jeżeli dana osoba urodziła się poza Stanem Nowy Jork, sędzia może zezwolić na kopię aktu urodzenia, aktu chrztu, paszportu lub innego dokumentu prawnego wskazującego datę i miejsce urodzenia jako dowód urodzenia. UWAGA: Dokumenty te na ogół staną się częścią akt sądowych i nie zostaną zwrócone składającemu petycję.
  • Rejestr karny. Jeżeli dana osoba została skazana za przestępstwo, należy przedstawić wyjaśnienie przestępstwa, czas odsiadki itp. Jeżeli wyrok został wykonany, można przedstawić kopię zaświadczenia o pozbawieniu wolności lub zaświadczenia o zbyciu.
  • Status finansowy. Jeżeli wobec danej osoby ogłoszono upadłość, jeżeli przeciwko wnioskodawcy toczą się jakiekolwiek wyroki lub czy w stosunku do wnioskodawcy toczy się postępowanie cywilne lub postępowanie cywilne, należy podać szczegółowe informacje.
  • Powód. Powód musi przedstawić Sądowi powód, dla którego chce zmienić nazwisko.

Aby uzyskać szczegółowe informacje i/lub wycenę, zadzwoń:

Mank, Adam, Rozwody 399

Rozwody

1180 Avenue of the Americas, 8th Floor
New York, NY
POKAŻ TELEFON FIRMY
tel: Zadzwoń klikając na tel. i powiedz, że dzwonisz z Polonijnej Książki

ARTYKUŁY TEJ FIRMY

Znajdź artykuł

ZNAJDŹ FIRMĘ

Dodaj swój biznes do naszego katalogu

Masz Firmę?

  1. Zarejestruj konto
  2. Dodaj info do łatwego znajdywania
  3. Zdobądź nowych klientów
DODAJ FIRMĘ

Copyright © 1999-2024 POLONIJNA KSIĄŻKA, a Polish Pages, Inc. company. Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały­ zawarte w katalogu nie mogą być bez pisemnej zgody reprodukowane - w całości lub części - w jakiejkolwiek postaci. Wydawcy katalogu nie ponoszą odpowie­dzial­noś­ci za treść reklam, artykułów i komentarzy. Opinie zawarte w ar­tykułach wyrażają poglądy ich autorów i nie muszą być zgodne ze stanowis­kiem wydawców. Wszystkie reklamy zaprojektowane przez POLISH PAGES, INC. są chronione prawem autorskim i mogą być użyte tylko w publikacjach POLISH PAGES, INC.