Firmy


Adwokat na wypadek w pracy w Nowym Jorku. Obrażenia po porażeniu prądem

Porażenie prądem może prowadzić do poważnych obrażeń, takich jak powikłania serca, oparzenia elektryczne i intensywny ból. Ponadto oparzenia elektryczne mogą prowadzić do uszkodzenia mięśni i tkanek, amputacji, uszkodzenia nerwów, zatrzymania akcji serca i krwawienia wewnętrznego. Nasilenie zależy od częstotliwości prądu elektrycznego, siły prądu przepływającego przez ciało oraz czasu, w jakim ciało pozostaje w obwodzie.

Adwokat na wypadek w pracy w Nowym Jorku. Obrażenia po porażeniu prądem

Aby uniknąć tych problemów w miejscu pracy, musisz uświadomić swoim pracownikom niebezpieczeństwa i źródła porażenia prądem. Musisz wiedzieć, co masz robić, a czego nie, gdy masz do czynienia z elektrycznością. Porażenie prądem elektrycznym może wystąpić w przypadku zetknięcia się metalowej części z przewodem pod napięciem, obydwoma przewodami obwodu pod napięciem lub jednym przewodem obwodu pod napięciem i uziemieniem.

Będziesz ponosił odpowiedzialność, jeśli jesteś pracodawcą, a pracownik odniesie obrażenia w Twojej firmie. Dlatego należy upewnić się, że urządzenia elektryczne są dobrze zainstalowane i że istnieją odpowiednie środki ochrony, które zapewnią Twoim pracownikom bezpieczeństwo podczas pracy z urządzeniami elektrycznymi.

Upewnij się, że zatrudniasz również profesjonalnego technika do regularnego sprawdzania wszystkich urządzeń elektrycznych, aby mógł zidentyfikować każdą usterkę, która może spowodować porażenie prądem, a następnie ją naprawić. W ten sposób unikniesz szkód związanych z elektrycznością. Musisz przejrzeć wytyczne dotyczące bezpieczeństwa w Twojej firmie.

Poniżej podajemy 8 najczęstszych przyczyn porażenia prądem w miejscu pracy:

1. Wadliwe urządzenia

Wadliwe urządzenia mogą łatwo doprowadzić do porażenia prądem. Na przykład, jeśli przewody są pęknięte lub wewnętrzne okablowanie jest odsłonięte, może wystąpić niebezpieczeństwo. Wadliwe urządzenia mogą spowodować porażenie prądem, jeśli nie są regularnie sprawdzane przez eksperta. Urządzenia powinny być dobrze zainstalowane i używane zgodnie z zaleceniami.

2. Nieodpowiednie lub wadliwe wyposażenie ochronne

Sprzęt ochronny jest zwykle niezbędny, aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, zwłaszcza podczas pracy z urządzeniami zasilanymi. Niektóre z narzędzi ochronnych obejmują:

  • izolowana tkanina
  • okulary ochronne
  • gumowe rękawiczki

Jeśli to urządzenie ulegnie awarii, może to doprowadzić do porażenia prądem, które może spowodować poważne obrażenia. Na przykład, jeśli używasz rękawiczek z małymi rozdarciami, w przypadku kontaktu ze skórą nastąpi przewodzenie elektryczne. Elektrycy lub technicy zajmujący się liniami energetycznymi są bardziej narażeni na ryzyko, ponieważ ich praca obraca się wokół urządzeń zasilanych. Dlatego jeśli którykolwiek z ich urządzeń zabezpieczających zostanie uszkodzone, może to doprowadzić do porażenia prądem.

W razie wypadku odpowiedzialność ponosi właściciel zakładu pracy lub firma. Powinni ci zrekompensować, jeśli zostaniesz porażony prądem, ponieważ nie zapewnili, że ich sprzęt ochronny jest bezpieczny. Aby uzyskać odszkodowanie, musisz znaleźć prawnika, który pomoże Ci złożyć wniosek. Adwokaci znają proces wymagany do złożenia takiego roszczenia i zapewnienia jego powodzenia.

3. Kontakt z napowietrznymi liniami energetycznymi

Istnieją środki ostrożności, których technik musi przestrzegać podczas pracy w pobliżu napowietrznych linii energetycznych. Większość techników woli drabinę metalową, ponieważ jest łatwa w utrzymaniu, ale może łatwo przewodzić prąd. Dlatego technicy potrzebują odpowiedniego sprzętu ochronnego, aby uniknąć porażenia prądem. Na przykład drabina może zetknąć się z napowietrznymi liniami energetycznymi, a bez odpowiedniego sprzętu ochronnego możesz zostać porażony prądem, jeśli zetkniesz się z drabiną.

Technicy muszą znać funkcjonowanie linii elektroenergetycznych, zwłaszcza podczas wykonywania prac konserwacyjnych, aby uniknąć porażenia prądem. Powinni wiedzieć, że napowietrzne linie energetyczne zwykle nie są izolowane i mogą przewodzić prąd.

4. Elektryczność dotykająca wody

Woda przewodzi prąd, więc kontakt z obwodem elektrycznym może być niebezpieczny. Zanieczyszczenia, takie jak sól w wodzie, sprawiają, że woda jest przewodnikiem elektryczności.

Na przykład można wylać wodę na stół lub biurko w miejscu pracy, a następnie zetknąć się z urządzeniem elektrycznym, takim jak suszarka do włosów, co może spowodować porażenie prądem. Dlatego ważne jest, aby trzymać urządzenia elektryczne z dala od wody, a także unikać rozlewania wody.

5. Niewłaściwe użycie przedłużaczy prądu

Większość rozszerzeń, przedłużaczy jest zwykle używana w biurach, ponieważ do jednego gniazdka można podłączyć wiele urządzeń. Porażenie prądem może się zdarzyć, gdy przewody są przeciążone, co ma miejsce, jeśli podłączone urządzenia pobierają więcej energii elektrycznej, niż pozwala na to przedłużenie. Dlatego ważne jest, aby znać ograniczenia każdego rozszerzenia w biurze, aby uniknąć porażenia prądem, które może spowodować pożar lub zwarcie.

Może również spowodować porażenie prądem kogoś, kto go dotknie. Porażenie prądem może również wystąpić, jeśli przewód jest uszkodzony, odsłaniając wewnętrzne przewody lub pęknięty przewód. Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, wszelkie uszkodzone przedłużenia w miejscu pracy należy sprawdzić pod kątem tychże problemów.

6. Kontakt ze sprzętem pod napięciem

Urządzenia pod napięciem to takie, które mają moc wyjściową wyższą niż 50 woltów. Pracownicy powinni być świadomi pewnych rzeczy, takich jak unikanie urządzeń pod napięciem, które mogą powodować obrażenia. Powinni mieć pewną wiedzę na temat energetyzowania i odłączania zasilania, aby uniknąć porażenia prądem. Firma ponosi odpowiedzialność, jeśli nie przekaże informacji dotyczących urządzeń pod napięciem, które mogą spowodować porażenie prądem.

7. Zwarcia doziemne

Aby poradzić sobie z elektrycznością, potrzebujesz wiedzy z zakresu fizyki. Na przykład musisz wiedzieć, że elektryczność powinna działać w obwodzie zamkniętym, więc jeśli obwód jest otwarty, może to spowodować porażenie prądem. Zwarcie doziemne występuje, gdy prąd elektryczny w obwodzie nie wraca na zamierzoną ścieżkę, którą jest panel, i zamiast tego jest kierowany do uziemienia. Jeśli dotkniesz przewodu pod napięciem, zostaniesz porażony prądem.

Ważne jest, aby upewnić się, że urządzenia lub wysokiej jakości przewody nie mają wilgoci i są dobrze izolowane. Unikaj bezpośredniego kontaktu z przewodami, które nie są izolowane, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym. Bez takiej informacji możesz ich dotknąć i zostać porażony prądem. Możesz także użyć sprzętu ochronnego, aby uniknąć wstrząsu.

8. Próba naprawy usterek elektrycznych

Niektórzy wolą metody DIY (do it yourself), uważając, że jest to metoda bezpieczna. Próbując naprawić prąd bez wiedzy, możesz łatwo zostać porażony prądem. Urazy mogą być poważne, dlatego ważne jest, aby zatrudnić profesjonalistę, aby ich uniknąć. Nie lekceważ złożoności radzenia sobie z elektrycznością.

Ingerowanie lub naprawianie problemów elektrycznych bez wiedzy jest niebezpieczne dla Ciebie i innych osób w miejscu pracy. Firmy powinny zatrudniać ekspertów, aby zmniejszyć ryzyko obrażeń. W przeciwnym razie będą zmuszone zrekompensować każdemu pracownikowi, który został poszkodowany przez porażenie prądem.

Znajdź artykuł

ZNAJDŹ FIRMĘ

Dodaj swój biznes do naszego katalogu

Masz Firmę?

  1. Zarejestruj konto
  2. Dodaj info do łatwego znajdywania
  3. Zdobądź nowych klientów
DODAJ FIRMĘ

Copyright © 1999-2024 POLONIJNA KSIĄŻKA, a Polish Pages, Inc. company. Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały­ zawarte w katalogu nie mogą być bez pisemnej zgody reprodukowane - w całości lub części - w jakiejkolwiek postaci. Wydawcy katalogu nie ponoszą odpowie­dzial­noś­ci za treść reklam, artykułów i komentarzy. Opinie zawarte w ar­tykułach wyrażają poglądy ich autorów i nie muszą być zgodne ze stanowis­kiem wydawców. Wszystkie reklamy zaprojektowane przez POLISH PAGES, INC. są chronione prawem autorskim i mogą być użyte tylko w publikacjach POLISH PAGES, INC.