Firmy


Zanim rozliczysz podatki, poznaj 10 sekretów kont IRA

Elżbieta Baumgartner - Poradnik "Sukces" I Sklepy, Dystrybutorzy
17 lutego, 2023

Rada Gubernatorów Systemu Rezerwy Federalnej szacuje, że przeciętna amerykańska rodzina ma na kontach emerytalnych uskładane ok. 65,000 dol. Znaczna ich część spoczywa na kontach IRA.

Zanim rozliczysz podatki, poznaj 10 sekretów kont IRA

Indywidualne konto emerytalne (Individual Retirement Account) wydaje się prostym instrumentem: depozyty odpisujemy od dochodu, środki rosną na koncie z odroczeniem podatków, które zapłacimy dopiero po wypłacie, gdy na emeryturze będziemy w niższym przedziale podatkowym. Konta IRA mają jednak swoje tajniki, które nie wszyscy znają. Warto wyliczyć najważniejsze z nich.

Możesz schować na IRA pieniądze zarobione na boku

Jeżeli pracujesz dla siebie samego, to możesz schować przed podatkami te przychody na specjalnym koncie przeznaczonym dla osób samozatrudnionych - SIMPLE IRA. Wolno tam wpłacać do 14,000 dol. plus 3,000, jeżeli jesteś po pięćdziesiątce. Warunkiem jest zadeklarowanie przychodów na zeznaniu podatkowym. Składki na Social Security powiększą ci emeryturę, ale odpis podatkowy wyeliminuje podatki dochodowe.

Rada: Dorabiasz po godzinach? Nie chowaj pieniędzy pod materac. Jeżeli przychód będziesz deklarował, wpłacał na SIMPLE-IRA na przykład po 12,000 dol. rocznie (tysiąc dolarów miesięcznie) i inwestował regularnie w ETF-y naśladujące wskaźnik NASDAQ 100 albo S&P 500, to po 25 latach zostaniesz milionerem. Gwarantowane!

Możesz mieć więcej niż jedno konto IRA

Z różnych powodów można mieć więcej niż jedno IRA. Pamiętajmy, że IRA, to tylko uprzywilejowane podatkowo „pudełko”, w które możesz włożyć dowolne finansowe instrumenty. Możesz mieć jedno IRA w banku z dogodną lokatą, a drugie IRA w domu maklerskim, by inwestować w fundusze powiernicze. Po odejściu z pracy możesz przenieść fundusze z zakładowego 401(k) na kolejne konto IRA. Gdyby twój skorygowany dochód brutto (AGI) wzrósł do poziomu, w którym nie jesteś już uprawniony do wpłacania na IRA, to możesz otworzyć Roth IRA. Gdybyś odziedziczył konto IRA po swoim ojcu, który nie zdążył go opróżnić, to zaczniesz posiadać następne konto emerytalne. Wolno ci.

Możesz mieć dowolną liczbę kont IRA i do nich dokładać, ale suma depozytów jest ograniczona do 6,000 dol. rocznie lub 7,000 dol., jeżeli jesteś po pięćdziesiątce. Niepotrzebnie mnożyć kont nie warto, bo to kłopot, ale i dodatkowe opłaty (custodial fees).

Małżonkowie mogą wpłacać podwójnie, nawet gdy pracuje tylko jedno z nich

Nie wszyscy wiedzą, że wolno dokonać wpłaty na rzecz małżonka. A warto. Konta IRA mają stosunkowo niski limit rocznych wpłat – tylko 6,000 dol. plus 1,000 dla osób po pięćdziesiątce. Uskładać na nich znaczącą kwotę uda się tylko wtedy, gdy wpłaca się regularnie i przez wiele lat, a środki lokuje w akcyjnych funduszach. Z tego powodu maksymalizacja składek jest kluczowa.
Jeśli masz niepracującego małżonka, on może też deponować pieniądze na swoje IRA pod warunkiem, że zarabiasz więcej niż wynoszą wasze łączne wpłaty. Strategia ta nazywa się potocznie spousal IRA. W sumie, obydwoje możecie odłożyć na waszych kontach IRA albo Roth IRA do 12,000 dol. rocznie albo do 14,000 dol., jeżeli jesteście po pięćdziesiątce.

Wolno wpłacać na IRA nawet wtedy, gdy nie pracujesz

Jeżeli nie pracujesz albo zarabiasz mało, ale zarobkuje twój małżonek, możesz w pełni uczestniczyć w programie IRA, korzystając ze wspomnianej powyżej strategii spousal IRA. Jest to wyjątek od warunku nakazującego uczestnikowi posiadanie przychodu z pracy.

Jeśli twój pracujący małżonek nie okłada na przyszłość, możesz to robić ty, mimo że jesteś „przy mężu”.

Możesz zlecić komuś zarządzanie twoim IRA

Rachunki maklerskie umożliwiają udzielenie doradcy finansowemu upoważnienia do podejmowania decyzji inwestycyjnych i robienia rutynowych transakcji bez konsultacji z tobą. Za zarządzanie kontem IRA pobierana jest stała opłata. Ten układ jest dozwolony odnośnie IRA (ale nie SDIRA, patrz poniżej), pod warunkiem, że twój broker ma z tobą odpowiednią pisemną umowę. Przekazanie zarządzania inwestycjami profesjonaliście może mieć uzasadnienie w przypadku dużych kont.

IRA chroni twój majątek przez wierzycielami

Konta IRA są chronione w procesie upadłości. The Bankruptcy Abuse Prevention and Consumer Protection Act of 2005 zabezpiecza przed bankructwem wkłady na kontach IRA i Roth IRA do wysokości 1.362 mln dol. w latach 2020, 2021 i 2022, po czym pułap ten ma być waloryzowany co trzy lata. Plany SEP, SIMPLE IRA, jak i pracownicze 401(k), profit sharing i tradycyjne pensje zakładowe też są w pełni chronione w razie ogłoszenia osobistej upadłości. Ochrona ta ma zastosowanie do wszelkich kont IRA z własnych składek i do wszystkich aktywów przeniesionych do IRA z planu 401(k) lub innych.

Przepisy stanowe określają, jak IRA jest chronione przed roszczeniami innych wierzycieli, którzy uzyskali nakazy płatności drogą sądową.

Wyznaczenie beneficjentów IRA przeważa nad testamentem i trustami

Rozdysponowałeś majątkiem w testamencie i uważasz, że wszyscy dostaną to, co im zapisałeś? Pomyśl jeszcze raz. Wskazanie przez ciebie beneficjenta konta IRA (Beneficiary Designation) zastępuje zapis w testamencie lub truście, jako że testament (trust) nie może zmienić postanowień kontraktu. Jeżeli na przykład w testamencie zapisałeś bankowe konto IRA synowi, ale w banku jako beneficjenta wyznaczyłeś twoją pierwszą żonę i zapisu nie zmieniłeś, to środki na IRA dostanie była żona, a nie syn.

Przejrzyj każde konto, nie tylko emerytalne i zaktualizuj wskazania beneficjentów.

Możesz posiadać w IRA nieruchomości i złoto

Tak, możesz do IRA włożyć nieruchomość, kruszce i inne aktywa. Nie oznacza to, że powinieneś, ale jeśli jest to zrobione prawidłowo, jest to całkowicie legalne. Umożliwia to tzw. samosterowane IRA (self-directed IRA, w skrócie SDIRA), o którym więcej przeczytasz w książce pt. „Amerykańskie emerytury”.

Główną różnicą między SDIRA a innymi kontami IRA są rodzaje dozwolonych inwestycji. Zwykłe konta IRA i Roth IRA są ograniczone do typowych papierów wartościowych, takich jak akcje, obligacje, lokaty bankowe oraz fundusze powiernicze (mutual funds) lub fundusze ETF (Exchange Traded Funds).

Natomiast konta SDIRA (tradycyjne jak i Roth) pozwalają właścicielowi inwestować w znacznie szerszą gamę aktywów. Oprócz standardowych inwestycji - akcji, obligacji, gotówki, funduszy rynku pieniężnego i funduszy inwestycyjnych - możesz nabywać aktywa, które zazwyczaj nie są częścią portfela emerytalnego: metale szlachetne, towary, oferty prywatne, spółki komandytowe, certyfikaty zastawu podatkowego (tax liens), nieruchomości, grunty, prawa wodne (water rights), udziały LLC, krypto waluty i inne rodzaje alternatywnych inwestycji. SDIRA wymaga od właściciela konta znacznie większego doświadczenia. Porozmawiaj o tym ze swoim księgowym.

IRA można teraz opróżniać później

Kiedy osiągniesz wiek 72 lat (70.5 przed rokiem 2020), musisz zacząć robić wypłaty z tradycyjnych z IRA i innych kwalifikujących się kont emerytalnych. Nazywa się to obowiązkową minimalną dystrybucją - Required Minimum Distribution (RMD). Jeśli nie zrobisz odpowiedniej wypłaty, to narażasz się na podatek karny w wysokości 50 proc. kwoty, która miała być wycofana. RMD nie mają zastosowania do Roth IRA.

Jeżeli po ukończeniu 72 lat ciągle zarobkujesz, to możesz nadal wpłacać na konto IRA, mimo że podlega ono obowiązkowej dystrybucji (RMD).

Pamiętaj o RMD, jeżeli wracasz do Polski, a zostawiasz IRA w Stanach.

Możesz całkowicie uniknąć podatków od IRA

Kluczem do minimalizacji podatków jest wczesne planowanie i stopniowe opróżniania konta tak, żeby nie przekroczyć kwoty wolnej od podatku, a przynajmniej uplasować się w jak najniższym przedziale podatkowym. Wniosek: Rób wypłaty z kont emerytalnych w roku, gdy masz niższe przychody, np. straciłeś pracę albo przeszedłeś na emeryturę.

Poradnik Sukces, Elzbieta Baumgartner

Księgarnie


NY
POKAŻ TELEFON FIRMY
tel: Zadzwoń klikając na tel. i powiedz, że dzwonisz z Polonijnej Książki

ARTYKUŁY TEJ FIRMY

Znajdź artykuł

ZNAJDŹ FIRMĘ

Dodaj swój biznes do naszego katalogu

Masz Firmę?

  1. Zarejestruj konto
  2. Dodaj info do łatwego znajdywania
  3. Zdobądź nowych klientów
DODAJ FIRMĘ

Copyright © 1999-2024 POLONIJNA KSIĄŻKA, a Polish Pages, Inc. company. Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały­ zawarte w katalogu nie mogą być bez pisemnej zgody reprodukowane - w całości lub części - w jakiejkolwiek postaci. Wydawcy katalogu nie ponoszą odpowie­dzial­noś­ci za treść reklam, artykułów i komentarzy. Opinie zawarte w ar­tykułach wyrażają poglądy ich autorów i nie muszą być zgodne ze stanowis­kiem wydawców. Wszystkie reklamy zaprojektowane przez POLISH PAGES, INC. są chronione prawem autorskim i mogą być użyte tylko w publikacjach POLISH PAGES, INC.