Firmy


Świadczenia powypadkowe z tytułu No-Fault w Nowym Jorku. Kto może otrzymać odszkodowanie po wypadku?

Adwokat Wypadkowy - Gregory Spektor & Associates PC - Dzwoń: 888-797-7735 I Adwokaci Prawnicy
05 sierpnia, 2022

Nowojorski system ubezpieczeniowy no-fault oznacza, że ofiary wypadków samochodowych mogą wnosić roszczenia za obrażenia i uszkodzenia mienia do swojego ubezpieczyciela niezależnie od tego, kto zawinił.

Świadczenia powypadkowe z tytułu No-Fault w Nowym Jorku. Kto może otrzymać odszkodowanie po wypadku?

Ubezpieczenie no-fault w Nowym Jorku ma na celu pokrycie:

 • Wszystkich pasażerów pojazdu biorącego udział w wypadku.
 • Właściciela pojazdu, który jest wymieniony jako ubezpieczony w polisie.
 • Każdego członka gospodarstwa domowego ubezpieczonego, gdy uczestniczy w wypadku samochodowym jako pieszy.

Członkowie Twojego gospodarstwa domowego mogą również otrzymać świadczenia, jeśli są zaangażowani w wypadek, w którym sprawca wypadku nie był ubezpieczony.

Wyjątki od świadczeń No-Fault

Polisa no-fault ma kilka ustalonych wyjątków, jak w przypadku każdego innego prawa stanowego. Ofiary wypadków, które nie mogą otrzymać odszkodowania w ramach systemu no-fault i mogą potrzebować udowodnić odpowiedzialność w celu uzyskania odszkodowania obejmują:

 • Motocyklistów i pasażerów.
 • Właściciele pojazdów jeżdżący swoimi nielicencjonowanymi samochodami.
 • Kierowcy lub pasażerowie w nieubezpieczonym samochodzie współmałżonka.
 • Osoby, które nie są mieszkańcami Nowego Jorku.

Większość firm ubezpieczeniowych wprowadza również swoje własne wykluczenia, ponieważ prawo na to pozwala, więc ważne jest, aby przejrzeć swoją polisę ubezpieczeniową, aby zrozumieć, co nie jest objęte ubezpieczeniem. Wykluczenia te mogą obejmować:

 • Osoby ubezpieczone, które celowo powodują wypadek/uszkodzenie.
 • Jeśli osoba poszkodowana była w trakcie popełniania przestępstwa w momencie wypadku.
 • Jeśli kierowca jest odurzony lub pod wpływem substancji kontrolowanej.
 • Ściganie się lub wykonywanie próby prędkości.
 • Prowadzenia lub bycia pasażerem w pojeździe zgłoszonym jako skradziony przez właściciela polisy.

Co zrobić, jeśli roszczenie z tytułu wypadku samochodowego zostało odrzucone lub wymaga dalszego dochodzenia?

Podczas gdy system ubezpieczeń no-fault pomaga w szybkim rozstrzyganiu roszczeń ubezpieczeniowych, prawo nowojorskie zapewnia lukę dla ubezpieczycieli. Jeśli firma ubezpieczeniowa potrzebuje więcej czasu na zbadanie Państwa roszczenia, ubezpieczyciel wyśle Państwu list wyjaśniający dlaczego dodatkowy czas jest konieczny. List ten pozwoli firmie ubezpieczeniowej na przesunięcie terminu o 90 dni.

Niektóre powody, które firma ubezpieczeniowa może podać w celu przedłużenia terminu lub odrzucenia Państwa roszczenia to:

 • Kierowca biorący udział w wypadku nie był ujęty w Państwa polisie ubezpieczeniowej.
 • Państwa polisa nie obejmuje pojazdu, który brał udział w wypadku.
 • Twoje obrażenia nie były wynikiem wypadku.
 • Leczenie medyczne nie było w uzasadniony sposób konieczne w związku z obrażeniami.

Jeśli firma ubezpieczeniowa zdecyduje się odrzucić Państwa roszczenie lub poprosi o dłuższe oczekiwanie na dalsze dochodzenie, być może będą Państwo musieli negocjować z ubezpieczycielem, aby otrzymać zapłatę. Proces negocjacji może być trudny i czasochłonny.

Po otrzymaniu listu z odmową wypłaty odszkodowania lub wyjaśnieniem, dlaczego ubezpieczyciel potrzebuje więcej czasu na zbadanie sprawy, trudno jest oszacować, jak długo trzeba czekać na rozstrzygnięcie sprawy wypadku samochodowego. W takim przypadku wynajęcie prawnika specjalizującego się w wypadkach samochodowych, takiego jak Gregory Spektor & Associates P.C, pomoże naciskać na firmę ubezpieczeniową w celu zawarcia ugody.

Prawnik od wypadków samochodowych może przygotować dowody potrzebne do zaspokojenia obaw ubezpieczyciela, zakończyć dochodzenie i odwrócić odmowę. Twój osobisty prawnik od urazów może również zagrozić wzięciem roszczenia o wypadek samochodowy do sądu (arbitraż).

Wyjście z systemu No-Fault w Nowym Jorku

Jeśli Twoja firma ubezpieczeniowa uzna Twoje roszczenie i zdecyduje się zapłacić, ale wyczerpałeś swoje świadczenia z tytułu braku winy, nadal będziesz miał niezapłacone rachunki medyczne. Będziesz również potrzebował dodatkowego odszkodowania od kierowcy, który spowodował wypadek, jeżeli Twoje rachunki medyczne lub utracone zarobki przekroczą $50,000.

Zgodnie z obowiązującym prawem nowojorskim, ofiary mogą również wyjść z systemu ubezpieczeń no-fault i wnieść sprawę o obrażenia ciała przeciwko kierowcy, który spowodował wypadek, jeśli:

 • Poniesiona strata ekonomiczna przekracza $50,000

Jeżeli strata ekonomiczna wynikająca z rachunków medycznych, bólu i cierpienia, utraconych zarobków oraz odszkodowań karnych przekracza $50,000, należy rozważyć skonsultowanie się z prawnikami zajmującymi się obrażeniami ciała. Gregory Spektor & Associates P.C dostarczy wszystkich niezbędnych informacji, które pomogą Ci mieć lub nie roszczenie o obrażenia ciała.

 • W wyniku wypadku doznałeś poważnych obrażeń

Zgodnie z artykułem 51 prawa ubezpieczeniowego Nowego Jorku, poważny uraz obejmuje śmierć, rozczłonkowanie, złamanie i znaczne oszpecenie. Możesz również domagać się poważnego urazu, jeśli doznasz:

 1. Trwałe następcze ograniczenie części ciała lub organu.
 2. Trwałej utraty organów ciała lub ich prawidłowego funkcjonowania.
 3. Zdiagnozowanego medycznie upośledzenia lub urazu o charakterze nietrwałym, który uniemożliwia poszkodowanemu wykonywanie istotnych czynności życia codziennego przez ponad 90 dni po wypadku.

Kiedy te parametry występują po wypadku, możesz złożyć roszczenie o odszkodowanie za obrażenia ciała z polisy odpowiedzialności cywilnej odpowiedzialnego kierowcy. Każdy kierowca w Nowym Jorku musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, które pokrywa szkody wynikające z obrażeń ciała po wypadku spowodowanym przez ubezpieczającego.

Gregory Spektor and Associates, PC

Wypadki na budowie

One Cross Island Plaza, Suite 203C
Rosedale, NY
POKAŻ TELEFON FIRMY
tel: Zadzwoń klikając na tel. i powiedz, że dzwonisz z Polonijnej Książki

ARTYKUŁY TEJ FIRMY

Znajdź artykuł

ZNAJDŹ FIRMĘ

Dodaj swój biznes do naszego katalogu

Masz Firmę?

 1. Zarejestruj konto
 2. Dodaj info do łatwego znajdywania
 3. Zdobądź nowych klientów
DODAJ FIRMĘ

Copyright © 1999-2024 POLONIJNA KSIĄŻKA, a Polish Pages, Inc. company. Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały­ zawarte w katalogu nie mogą być bez pisemnej zgody reprodukowane - w całości lub części - w jakiejkolwiek postaci. Wydawcy katalogu nie ponoszą odpowie­dzial­noś­ci za treść reklam, artykułów i komentarzy. Opinie zawarte w ar­tykułach wyrażają poglądy ich autorów i nie muszą być zgodne ze stanowis­kiem wydawców. Wszystkie reklamy zaprojektowane przez POLISH PAGES, INC. są chronione prawem autorskim i mogą być użyte tylko w publikacjach POLISH PAGES, INC.