Firmy


Świadczenie No-fault. Nowojorskie prawo dotyczącego wypadków samochodowych

Nowy Jork jest stanem gdzie obowiązuje prawo no-fault, czyli tzw. "wolny od winy", co oznacza, że każda ofiara wypadku samochodowego może otrzymać pokrycie części kosztów leczenia i utraconych zarobków z ubezpieczenia - niezależnie od tego, kto ponosi winę za wypadek.

Świadczenie No-fault. Nowojorskie prawo dotyczącego wypadków samochodowych

Jednak osoby, które doznały poważnych obrażeń lub straciły bliskich w wypadkach śmiertelnych, mogą również starać się o dodatkowe odszkodowanie w ramach powództwa o odszkodowanie za obrażenia ciała lub za niesłuszną śmierć.

Zgodnie z prawem stanu Nowy Jork każdy kierowca jest zobowiązany do wykupienia ubezpieczenia Personal Injury Protection (PIP).

Ubezpieczenie PIP pomaga pokryć koszty leczenia i utraconych zarobków po wypadku samochodowym, niezależnie od tego, kto ponosi winę. Chociaż ubezpieczenie PIP zapewnia ważną ochronę, oferuje ono pokrycie rachunków i utraconych zarobków tylko do wysokości limitów określonych w warunkach polisy.

PIP nie zapewnia odszkodowania za:

  • Wydatki medyczne przekraczających limity polisy
  • Ból, cierpienie i rozstrój emocjonalny
  • Odszkodowanie za bezprawną śmierć

Pieniądze uzyskane z polisy PIP mogą być nieporównywalne z tym, co ofiary mogą odzyskać w cywilnych sprawach o obrażenia ciała, ale nadal mogą być istotnym zasobem w następstwie wypadków, gdy toczy się postępowanie o odszkodowanie. Nasz zespół pomaga ofiarom wypadków, których reprezentujemy w sprawach o odszkodowanie z tytułu odpowiedzialności cywilnej za wypadek samochodowy, w złożeniu wniosku o przyznanie świadczeń z tytułu braku winy w odpowiednich towarzystwach ubezpieczeniowych.

Ponadto, jeśli zostałeś poszkodowany w wypadku samochodowym i doznałeś poważnego urazu w świetle prawa, możesz być w stanie wnieść powództwo cywilne lub pozew sądowy o inne odszkodowania, które nie są dostępne w ramach ubezpieczenia no-fault (PIP).

Znajdź artykuł

ZNAJDŹ FIRMĘ

Dodaj swój biznes do naszego katalogu

Masz Firmę?

  1. Zarejestruj konto
  2. Dodaj info do łatwego znajdywania
  3. Zdobądź nowych klientów
DODAJ FIRMĘ

Copyright © 1999-2024 POLONIJNA KSIĄŻKA, a Polish Pages, Inc. company. Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały­ zawarte w katalogu nie mogą być bez pisemnej zgody reprodukowane - w całości lub części - w jakiejkolwiek postaci. Wydawcy katalogu nie ponoszą odpowie­dzial­noś­ci za treść reklam, artykułów i komentarzy. Opinie zawarte w ar­tykułach wyrażają poglądy ich autorów i nie muszą być zgodne ze stanowis­kiem wydawców. Wszystkie reklamy zaprojektowane przez POLISH PAGES, INC. są chronione prawem autorskim i mogą być użyte tylko w publikacjach POLISH PAGES, INC.