Firmy


Kiedy nie dostaniesz świadczeń Social Security

Elżbieta Baumgartner - Poradnik "Sukces" I Sklepy, Dystrybutorzy
29 sierpnia, 2021

Większość Amerykanów polega na świadczeniach Social Security na swoje stare lata. Badania wykazują, że dla jednej czwartej seniorów renty czy emerytury Social Security stanowią 90 proc. przychodu. Są jednak okoliczności, kiedy komuś od systemu ubezpieczeń społecznych nie należy się nic. Wyjaśniam to ku przestrodze.

Kiedy nie dostaniesz świadczeń Social Security

Pracowałeś za krótko

Aby być w pełni ubezpieczonym i uprawnionym do emerytury Social Security, należy mieć co najmniej 40 kwartałów stażu ubezpieczeniowego. Sprowadza się do przepracowania co najmniej 10 lat, mając odpowiednio wysokie zarobki z pracy (earned income), i płacenia od nich składki na legalny numer Social Security. W roku 2021 należy zarobić co najmniej 1,470 dol., by uzyskać jeden kwartał, czyli 5,880 dol., by zaliczyć rok ubezpieczenia. Liczy się wynagrodzenie z pracy najemnej albo na własny rachunek. Składki na Social Security w wysokości 15.3 proc. są płacone po połowie przez pracownika i pracodawcę. Osoby samozatrudnione płacą je samodzielnie.

Uwaga: Składek ubezpieczeniowych nie płaci się od przychodu pasywnego (passive income), takiego jak odsetki bankowe, dywidendy, zyski kapitałowe, czynsze z kamienicy itp. Tego rodzaju przychody nie są uwzględniane do obliczenia świadczeń Social Security.

Ważne: Jeżeli przepracowałeś w Stanach co najmniej 6 kwartałów, a w Polsce i w Stanach łącznie co najmniej 10 lat, to począwszy od 1 marca 2009 roku możesz dostać niewielką tzw. proporcjonalną emeryturę (totalized benefits), naliczoną na podstawie łączonych okresów pracy w Stanach i w Polsce. Wyjaśniam to dokładnie w książce „Emerytura polska i amerykańska, ich łączenie i skutki Umowy o zabezpieczeniu społecznym”.

Umrzesz przed osiągnięciem wieku emerytalnego

Emeryturę można zacząć pobierać najwcześniej od 62-go roku życia. Ktoś, kto nie dożyje, nie otrzyma nic, ale to nie znaczy, że jego ubezpieczeniowe składki są stracone, bowiem do rent uprawnieni bywają wdowcy, wdowy, sieroty pracownika oraz ojciec/matka opiekujący się jego dziećmi. Wdowy mogą zacząć brać renty począwszy od 60-tych urodzin, dzieci - do wieku 18 albo 19 lat.

Osoby poważnie chore lub niepełnosprawne mogą ubiegać się o rentę disability niezależnie od wieku.

Rozwiedziesz się za szybko

Kobiety „przy mężu” (również mężczyźni „przy żonach”) mają zapewnioną rentę małżeńską Social Security (spousal benefit), nawet jeżeli się rozwiodą, ale warunkiem jest pozostanie w związku co najmniej 10 lat. Czas oddzielnego zamieszkania, a nawet formalnej separacji liczy się jak małżeństwo.

Rozwódka (rozwodnik) otrzyma rentę małżeńską jeżeli zostaną spełnione wszystkie następujące warunki:

  • osiągnie wiek emerytalny - co najmniej 62 lata (pełny wiek to od 66 do 67 lat),
  • nie wyszła ponownie za mąż,
  • małżeństwo z pracownikiem trwało co najmniej 10 lat,
  • były małżonek (pracownik) jest uprawniony do emerytury (ukończył 62 lata) albo renty inwalidzkiej Social Security. Jeżeli ex-małżonek ukończył 62 lata, ale nie jest na emeryturze, wtedy rentę można otrzymać dopiero 2 lata po rozwodzie.

Renta małżeńska rozwiedzionej żony nie powoduje pomniejszenia emerytury pracownika, ani renty jego drugiej żony.

Bez statusu, z niedobrym numerem SSN

Osoba bez legalnego statusu w Stanach Zjednoczonych może mieć przyznaną amerykańską emeryturę, jeżeli rozliczała się na prawdziwy numer Social Security wydany przed 2004 rokiem, albo prawdziwy numer upoważniający do pracy wydany po 1 stycznia 2004. Emeryturę odbierze tylko po powrocie do Polski.

Jeżeli ktoś płacił składki ubezpieczeniowe na numer podatnika (ITIN), cudzy albo fałszywy numer Social Security, to emerytury nie dostanie, chyba że zalegalizuje status imigracyjny, otrzyma dobry numer SSN oraz przeksięguje na niego dotychczas zapłacone składki. Więcej w książce pt. „Życie od nowa. Jak uporządkować problemy w urzędach”.

Zostaniesz deportowany

Urząd Imigracyjny zgłasza do Administracji Social Security nazwiska deportowanych osób i przyczynę deportacji, a SSA może wtedy odmówić przyznania świadczeń deportowanemu albo je wstrzymać.

Deportacja z powodów kryminalnych albo z powodu nielegalnego przekroczenia granicy powoduje wstrzymanie wypłaty świadczeń do czasu, gdy zainteresowana osoba ponownie zostanie legalnie wpuszczona do USA jako stały rezydent. Urząd Imigracyjny nie raportuje do SSA osób, które poddały się zawieszeniu deportacji (suspension of deportation).

Osoby na utrzymaniu deportowanego pracownika i będące obywatelami amerykańskimi mogą nadal otrzymywać przyznane im uprzednio świadczenia rodzinne. Jeżeli członkowie jego rodziny na jego utrzymaniu nie są obywatelami USA, dostaną swoje świadczenia za każdy miesiąc, który spędzili w całości w Stanach Zjednoczonych, lecz nie dostaną ich za miesiące spędzone poza granicami USA.

Pójdziesz do więzienia

Świadczeń Social Security nie otrzymają więźniowie skazani za przestępstwo za każdy miesiąc spędzony w więzieniu. Świadczenia nie są wypłacane również za miesiące, w których ktoś jest zwolniony warunkowo (parole) albo pod kuratelą sądową (probation) i naruszył warunki zwolnienia.

Pracujesz dla rządu

Niektórzy pracownicy rządowej administracji nie uczestniczą w systemie Social Security, lecz w Civil Service Retirement System (CSRS), który zapewnia swoje własne emerytury, renty inwalidzkie i pośmiertne. Skoro nie płacą oni składek na Social Security, nic im się od SSA nie należy.

Niektórzy rządowi pracownicy mogą być uprawnieni do świadczeń Social Security przez małżonka albo dzięki innej pracy podlegającej pod system Social Security, ale grozi im redukcja świadczeń z powodu klauzuli Windfall Elimination Provision albo/i Government Pension Offset.

Pracownicy objęci systemem zwanym Federal Employees Retirement System (FERS), który zastąpił CSRS, podlegają ubezpieczeniu Social Security.

Jeżeli kantowałeś fiskusa

Pracodawcy odprowadzają automatycznie podatki dochodowe i składki na Social Security swoich pracowników. Osoby samozatrudnione muszą to czynić same, co stwarza możliwość ukrywania przychodów.

Jeżeli nie rozliczałeś się ze swoich przychodów, nie płaciłeś podatków ani składek na Social Security, to nie uczestniczyłeś w systemie ubezpieczeniowym, więc nie będą ci się należeć żadne świadczenia. Twoje oszczędności muszą stanowić zabezpieczenie na starość, albo tylko renta małżeńska, jeżeli masz szczęście być w związku z osobą, która legalnie pracowała.

Poradnik Sukces, Elzbieta Baumgartner

Księgarnie


NY
POKAŻ TELEFON FIRMY
tel: Zadzwoń klikając na tel. i powiedz, że dzwonisz z Polonijnej Książki

ARTYKUŁY TEJ FIRMY

Znajdź artykuł

ZNAJDŹ FIRMĘ

Dodaj swój biznes do naszego katalogu

Masz Firmę?

  1. Zarejestruj konto
  2. Dodaj info do łatwego znajdywania
  3. Zdobądź nowych klientów
DODAJ FIRMĘ

Copyright © 1999-2024 POLONIJNA KSIĄŻKA, a Polish Pages, Inc. company. Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały­ zawarte w katalogu nie mogą być bez pisemnej zgody reprodukowane - w całości lub części - w jakiejkolwiek postaci. Wydawcy katalogu nie ponoszą odpowie­dzial­noś­ci za treść reklam, artykułów i komentarzy. Opinie zawarte w ar­tykułach wyrażają poglądy ich autorów i nie muszą być zgodne ze stanowis­kiem wydawców. Wszystkie reklamy zaprojektowane przez POLISH PAGES, INC. są chronione prawem autorskim i mogą być użyte tylko w publikacjach POLISH PAGES, INC.