Firmy


Komunikat PSFCU wydany po 2021 Rocznym Walnym Zebraniu w Nowym Jorku

Polish & Slavic Federal Credit Union I Finanse
17 maja, 2021

W sobotę, 15 maja 2021 r., w siedzibie PSFCU na nowojorskim Greenpoincie odbyło się Roczne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej. Z powodu pandemii wirusa COVID-19, zebranie odbyło się w formie wideokonferencji lub transmisji audio. Wirtualny udział w zbraniu wzięło trzystu Członków PSFCU.

Komunikat PSFCU wydany po 2021 Rocznym Walnym Zebraniu w Nowym Jorku

Podczas zebrania Członkowie zapoznali się z "Raportem Rocznym", zawierającym wyniki działalności Naszej Unii w roku fiskalnym 2020 oraz zadawali pytania na  tematy dotyczące PSFCU. W roku fiskalnym 2020 aktywa PSFCU wzrosły o 272,3 miliona dolarów, powierzone depozyty powiększyły się o kwotę 251,6 miliona dolarów, a suma udzielonych pożyczek wzrosła o 45,8 miliona dolarów. W rezultacie działalności operacyjnej zysk netto wyniósł 7,4 miliona dolarów. Warto wspomnieć, że w roku fiskalnym 2020 dołączyło 8 126 nowych Członków Naszej Unii.

W trakcie zebrania ogłoszone nazwiska dyrektorów Rady Dyrektorów, którzy będą pełnić swoją funkcję w latach 2021-24. W wyborach w 2021 r. następujące osoby były kandydatami do Rady Dyrektorów PSFCU: Małgorzata Czajkowska, Dr Iwona Korga, Bogdan Ogórek, Franciszek R. Piwowarczyk. Zgodnie ze statutem PSFCU, ponieważ na każdy z wakatów w Radzie Dyrektorów kandydowała  tylko jedna osoba, wybory do Rady Dyrektorów nie zostały przeprowadzone a kandydaci zostali dyrektorami Rady Dyrektorów PSFCU na trzyletnią kadencję. 

Tego samego dnia Rada Dyrektorów Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej wybrała następujących Dyrektorów do Zarządu Rady:
Krzysztof Matyszczyk - Przewodniczący 
Dr Iwona Korga - 1-sza Wiceprzewodnicząca
Bogdan Ogórek - 2-gi Wiceprzewodniczący
Robert F. Piwowarczyk - Skarbnik
Małgorzata Czajkowska - Sekretarz.

Wybrano również Komisję Nadzorczą PSFCU w składzie:
Artur Dołęga - Przewodniczący Komisji
Ewa Chmielewska - Sekretarz Komisji
Leon Fuks - Członek Komisji
Peter Nóżka - Członek Komisji
Mariusz Śniarowski – Członek Komisji

Gratulujemy wybranym wolontariuszom i życzymy sukcesów w wypełnianiu powierzonych stanowisk. 

15 maja 2021 r.

Dzwoniąc powołaj się na reklamę z POLONIJNEJ KSIĄŻKI - Polish Pages.

ABOUT PSFCU: Founded in Brooklyn, NY in 1976, PSFCU is the largest ethnic credit union in the U.S. with more than $2 billion in assets. It offers carefully tailored financial products and services to its 135,000 members and their families throughout the country, mainly through its 20 branches in New York, New Jersey, Illinois and Pennslyvania. Long known for its commitment to the communities it serves, the credit union proudly sponsors and supports countless Polish-American organizations, schools, churches and cultural events that all help make local neighborhoods succeed and thrive.

 

Polsko Słowiańska Federalna Unia Kredytowa, PSFCU

Banki, Unie Kredytowe

100 Mcguinness Boulevard
Brooklyn, NY
POKAŻ TELEFON FIRMY
tel: Zadzwoń klikając na tel. i powiedz, że dzwonisz z Polonijnej Książki

ARTYKUŁY TEJ FIRMY

Znajdź artykuł

ZNAJDŹ FIRMĘ

Dodaj swój biznes do naszego katalogu

Masz Firmę?

  1. Zarejestruj konto
  2. Dodaj info do łatwego znajdywania
  3. Zdobądź nowych klientów
DODAJ FIRMĘ

Copyright © 1999-2022 POLONIJNA KSIĄŻKA, a Polish Pages, Inc. company. Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały­ zawarte w katalogu nie mogą być bez pisemnej zgody reprodukowane - w całości lub części - w jakiejkolwiek postaci. Wydawcy katalogu nie ponoszą odpowie­dzial­noś­ci za treść reklam, artykułów i komentarzy. Opinie zawarte w ar­tykułach wyrażają poglądy ich autorów i nie muszą być zgodne ze stanowis­kiem wydawców. Wszystkie reklamy zaprojektowane przez POLISH PAGES, INC. są chronione prawem autorskim i mogą być użyte tylko w publikacjach POLISH PAGES, INC.