Firmy


O franszyzie w ubezpieczeniach, czyli ile sam zapłacisz za szkodę

Marcin Luc, Greenpoint Insurance I Finanse
08 stycznia, 2021

W ogólnych warunkach zawartych w polisach można czasem spotkać pojęcie franszyzy. Co oznacza ten zapis? Sprawdź, jakie konsekwencje ma franszyza dla ubezpieczającego i w polisach jakiego typu pojawia się najczęściej.

O franszyzie w ubezpieczeniach, czyli ile sam zapłacisz za szkodę

Franszyza integralna i franszyza redukcyjna to instytucje, którymi bardzo często posługują się zakłady ubezpieczeniowe. Mimo, że zewsząd zalewają nas informacje o najkorzystniejszych ubezpieczeniach na życie, od nieszczęśliwych wypadków czy ubezpieczeniach pojazdów, a prawie każdy z nas jest w jakimś zakresie ubezpieczony, to mało kto rozumie zasady i przepisy rządzące naszymi polisami. Wiedza ta jest bardzo ważna, gdyż od niej może zależeć to, w jaki sposób zostaną rozdysponowane przez ubezpieczyciela pieniądze, które systematycznie zbieramy na naszych rachunkach ubezpieczeniowych. 

Co oznacza franszyza w ubezpieczeniach?

Franszyza jest stosowaną przez ubezpieczycieli klauzulą umowną, na mocy której w określonych sytuacjach nie pokrywają oni części bądź całości zaistniałej szkody. Franszyze mają na celu zmniejszenie lub całkowitą eliminację konieczności likwidowania przez ubezpieczyciela szkód drobnych, co wiąże się oczywiście z przeniesieniem ryzyka na barki ubezpieczającego. Z zapisami takimi można się spotkać między innymi w ubezpieczeniach komunikacyjnych, turystycznych i mieszkaniowych. Dwa najczęściej wykorzystywane rodzaje franszyz to franszyza redukcyjna i franszyza integralna.

Franszyza redukcyjna

Franszyza redukcyjna to kwota, którą ubezpieczyciel potrąca z każdego odszkodowania. Polega na obniżeniu wysokości wypłacanego przez ubezpieczyciela świadczenia odszkodowawczego o pewną, ustaloną w umowie, kwotę lub procent. Nie ma przy tym znaczenia wysokość wypłacanego ubezpieczenia, gdyż każde z nich zostaje pomniejszone o ustaloną wartość. Oznacza to, że jeżeli wysokość szkody nie przekroczy ustalonego progu, ubezpieczony nie otrzyma odszkodowania, natomiast w przypadku, gdy przekroczy ten próg, ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie obniżone o wartość franszyzy.

Franszyza integralna

Franszyza integralna jest korzystniejsza dla ubezpieczającego. Dotyczy bowiem tylko szkód do pewnej wysokości. Franszyza integralna oznacza, że warunkiem wypłaty odszkodowania jest wystąpienie szkody, której wartość przekracza określoną kwotę. Jeśli tak się stanie, szkoda pokrywana jest jednak w całości. Wyjaśnijmy to na przykładzie franszyzy integralnej, która wynosi 500 dolarów. W takim przypadku, gdy wartość szkody wyniesienie przykładowo 450 dolarów, odszkodowanie nie zostanie wypłacone. Jeżeli natomiast wystąpi szkoda o wysokości na przykład 600 dolarów lub 1500 dolarów, odszkodowanie wyniesie odpowiednio 600 dolarów albo 1500 dolarów.

Informacje na temat wysokości franszyzy znajduja sie w zapisach polisy okreslajacych ogólne warunki ubezpieczenia, czyli najważniejszym dokumencie, z którym powinno się zapoznać przez podpisaniem umowy. Przed zadeklarowaniem zakresu franszyzy, zawsze należy przeanalizować indywidualną sytuację klienta. Pamiętajmy przed podpisaniem jakichkolwiek dokumentów dokładnie zapoznawać się z warunkami zawartymi w polisie ubezpieczeniowej. Jeżeli mamy wątpliwości dopytajmy doradcę ubezpieczeniowego o każdą nieścisłość. Pozwoli to uniknąć niemiłych rozczarowań.

Greenpoint Insurance służy pomocą

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy przy zakupie ubezpieczenia, zapraszamy do Greenpoint Insurance, gdzie od wielu lat służymy radą i doświadczeniem w doborze różnego rodzaju polis ubezpieczeniowych. Udzielamy odpowiedzi na nurtujące pytania i rozwiewamy wątpliwości. W naszej agencji oferujemy szeroki pakiet ubezpieczeń począwszy od

 • samochodowych
 • biznesowych
 • domowych
 • ubezpieczenia dla kontraktorów
 • gwarancje ubezpieczeniowe
 • polisy odpowiedzialności cywilnej i zawodowej
 • świadczenia pracownicze workers' compensation
 • polisy na budowę domu
 • ubezpieczenia pustostanów
 • polisy turystyczne
 • zdrowie i życie.

Polonia nie bez powodu zgłasza się do nas po ubezpieczenia – nasi rodacy wiedzą, że u nas znajdą właściwą ochronę w przystępnej cenie. By poznać szczegóły, a także uzyskać darmową poradę, prosimy o kontakt. Zapraszamy także do nowo otwartego oddziału przy 321 Route 94 S w Warwick.

Pamiętajcie także Państwo, o możliwości zadawania pytań bezpośrednio na naszej stronie internetowej za pomocą czatu online dostępnego dla Państwa 24 godziny na dobę.

Dzwoniąc powołaj się na reklamę z POLONIJNEJ KSIĄŻKI - Polish Pages.


Marcin Luc - Ubezpieczenia
Greenpoint Office >
Warwick Office >

Greenpoint Insurance Brokerage

Ubezpieczenia, Emerytury

680 Manhattan Avenue
Brooklyn, NY
POKAŻ TELEFON FIRMY
tel: Zadzwoń klikając na tel. i powiedz, że dzwonisz z Polonijnej Książki

ARTYKUŁY TEJ FIRMY

Znajdź artykuł

ZNAJDŹ FIRMĘ

Dodaj swój biznes do naszego katalogu

Masz Firmę?

 1. Zarejestruj konto
 2. Dodaj info do łatwego znajdywania
 3. Zdobądź nowych klientów
DODAJ FIRMĘ

Copyright © 1999-2024 POLONIJNA KSIĄŻKA, a Polish Pages, Inc. company. Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały­ zawarte w katalogu nie mogą być bez pisemnej zgody reprodukowane - w całości lub części - w jakiejkolwiek postaci. Wydawcy katalogu nie ponoszą odpowie­dzial­noś­ci za treść reklam, artykułów i komentarzy. Opinie zawarte w ar­tykułach wyrażają poglądy ich autorów i nie muszą być zgodne ze stanowis­kiem wydawców. Wszystkie reklamy zaprojektowane przez POLISH PAGES, INC. są chronione prawem autorskim i mogą być użyte tylko w publikacjach POLISH PAGES, INC.