Firmy


Karencja ubezpieczeniowa polis na życie, zdrowie, majątek...

Marcin Luc, Greenpoint Insurance I Finanse
12 marca, 2020

W przypadku niektórych polis ubezpieczyciel w razie konkretnego zdarzenia może odmówić wypłaty świadczeń, zasłaniając się zapisanym w umowie okresem karencji w ubezpieczeniu. O polisie na życie, zdrowotnej czy majątkowej warto pomyśleć zdecydowanie wcześniej, bo nie każde ubezpieczenie działa od razu – w wielu przypadkach ubezpieczyciel bierze odpowiedzialność za zdarzenia dopiero po upływie określonego czasu.

Podpisując umowę ubezpieczenia liczymy, że od tej pory jesteśmy objęci ochroną. Nie każde ubezpieczenie działa jednak od zaraz. W wielu przypadkach ubezpieczyciel bierze odpowiedzialność za zdarzenia dopiero po upływie określonego czasu. Czas ten określa się mianem karencji ubezpieczenia. 

Z pojęciem karencji spotkamy się w większości ubezpieczeń na życie, ubezpieczeń zdrowotnych czy chociażby w przypadku polis majątkowych. Nie znajdziemy go przy polisie komunikacyjnej, która musi działać automatycznie. Karencja nie pojawia się również w polisach podróżnych czy turystycznych, które kupujemy nie tylko na konkretny czas, ale również z konkretnego powodu.
Co to oznacza w praktyce? Pomimo opłacania składek, przez jakiś czas nie możemy domagać się od towarzystwa wypłaty środków. Nawet jeśli wydarzyło się coś, za co zgodnie z zawartą umową powinienniśmy otrzymać odszkodowanie. Jest to rodzaj ograniczenia, z którego należy zdawać sobie sprawę, kiedy decydujemy się na ubezpieczenie. Przykładowo, karencja ma zastosowanie w ubezpieczeniu od powodzi czy innych kataklizmów. W sytuacji, gdy w naszym rejonie ogłoszono wysoki stopień zagrożenia powodziowego, błyskawiczna decyzja o ubezpieczeniu swojego majątku nie spowoduje, jak mogłoby się wydawać, wypłaty dużego świadczenia z tego tytułu przez ubezpieczyciela. A przynajmniej nie od razu. Okres karencji ma na celu właśnie ograniczenie ryzyka strat finansowych czy wyłudzania świadczeń.

Różni ubezpieczyciele stosują różne okresy karencji, w zależności od rodzaju gwarantowanych świadczeń. Większość ubezpieczycieli, by wyeliminować sytuacje zawierania ubezpieczenia już po powstaniu szkody albo krótko przed ewentualnym zdarzeniem, decyduje się zazwyczaj na wprowadzenie ubezpieczeń z krótką karencją. Jednak i tu towarzystwa oferują różne warunki. Przykładowo: u jednego ubezpieczyciela okres karencji w przypadku poważnego zachorowania będzie wynosił 3 miesiące, a u innego już 6. Dlatego przed podjęciem decyzji odnośnie konkretnej polisy, warto zwrócić szczególną uwagę na zapisy polisy, które mówią o okresie karencji. Pamiętajmy jednak, że to samo towarzystwo może zaproponować różną karencję poszczególnym klientom. Karencja może także nie obejmować wszystkich zdarzeń objętych danym ubezpieczeniem np. śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Warto zatem zwracać uwagę, w jakim zakresie ochrona rozpoczyna się już w następnym dniu po podpisaniu umowy, a w jakim po upłynięciu okresu karencji.

W Greenpoint Insurance zwracamy szczególną uwagę na wyłączenia odpowiedzialności i dokładnie objaśniamy warunki oferowanych polis. Zapewniamy kompleksową obsługę, porady i korzystne ubezpieczenia. Jako broker, nasza firma od lat współpracuje z ponad czterdziestoma najprężniej działającymi towarzystwami na rynku. Dzięki temu jesteśmy o wiele bardziej konkurencyjni i elastyczni, jeśli chodzi o potrzeby klienta. Już w ciągu kilku godzin sprawdzamy, która firma oferuje najlepszą ofertą, a co najważniejsze, oszczędzamy w ten sposób Państwa czas i pieniądze. Zamiast tracić czas na dzwonienie lub odwiedzanie poszczególnych ubezpieczycieli, którzy mogą zaoferować nam tylko jedno rozwiązanie, my porównujemy kilkanaście opcji w tym samym czasie. Oferujemy szeroki pakiet ubezpieczeń począwszy od samochodowych, biznesowych, domowych, po ubezpieczenia dla kontraktorów, gwarancje ubezpieczeniowe, polisy odpowiedzialności cywilnej i zawodowej, świadczenia pracownicze workers' compensation, polisy na budowę domu, ubezpieczenia pustostanów, a kończąc na polisach turystycznych oraz na zdrowie i życie i biznesach kontraktorskich. By poznać szczegóły, a także uzyskać darmową wycenę, prosimy o kontakt już dziś

Dzwoniąc powołaj się na reklamę z POLONIJNEJ KSIĄŻKI - Polish Pages.


Marcin Luc - Ubezpieczenia
Greenpoint Office >
Warwick Office >

Greenpoint Insurance Brokerage

Ubezpieczenia, Emerytury

680 Manhattan Avenue
Brooklyn, NY
POKAŻ TELEFON FIRMY
tel: Zadzwoń klikając na tel. i powiedz, że dzwonisz z Polonijnej Książki

ARTYKUŁY TEJ FIRMY

Znajdź artykuł

ZNAJDŹ FIRMĘ

Dodaj swój biznes do naszego katalogu

Masz Firmę?

  1. Zarejestruj konto
  2. Dodaj info do łatwego znajdywania
  3. Zdobądź nowych klientów
DODAJ FIRMĘ

Copyright © 1999-2024 POLONIJNA KSIĄŻKA, a Polish Pages, Inc. company. Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały­ zawarte w katalogu nie mogą być bez pisemnej zgody reprodukowane - w całości lub części - w jakiejkolwiek postaci. Wydawcy katalogu nie ponoszą odpowie­dzial­noś­ci za treść reklam, artykułów i komentarzy. Opinie zawarte w ar­tykułach wyrażają poglądy ich autorów i nie muszą być zgodne ze stanowis­kiem wydawców. Wszystkie reklamy zaprojektowane przez POLISH PAGES, INC. są chronione prawem autorskim i mogą być użyte tylko w publikacjach POLISH PAGES, INC.