Firmy


Sprawy kryminalne, sądowe, procesowe w USA prowadzi polski adwokat D. Marzec

Darius A. Marzec, Esq. - Polski Adwokat Rozwody Procesy I Adwokaci Prawnicy
24 marca, 2022

Mec. Darius A. Marzec, prowadzący sprawy sądowe i procesowe w USA, jest uprawniony w stanach NY, NJ, PA, CT, MA, IL, FL, CA, w Waszyngtonie i na Hawajach.

Sprawy kryminalne, sądowe, procesowe w USA prowadzi  polski adwokat D. Marzec

Nasza kancelaria adwokacka prowadzi i ma duże doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych oraz procesowych. Nasi rodacy często znajdują się w sytuacjach sporu o pieniądze lub sporu w ramach prowadzenia wspólnej działalności gospodarczej. Moją rolą jako adwokat, jest obrona Państwa interesów przez efektywne wykorzystanie procedur i wiedzy o stanie faktycznym i prawnym sprawy. Często w sprawach jest wygrany i przegrany. Moja rola to nie przegrać.

Dużą część prowadzonych przeze mnie spraw stanowią sprawy dotyczące pożyczonych i niespłaconych pieniędzy. Sytuacja osoby pożyczającej, czyli wierzyciela, może być różna w zależności od tego, czy umowa pożyczki została zawarta na piśmie czy też ustnie. Wierzyciel jest w dużo lepszej sytuacji, gdy zawierając umowę podpisany został dokument poświadczający zaciągnięcie długu. Znaczenie dla pozycji stron w ewentualnym sporze ma także forma przekazania pożyczki. Sprawy, w których między stronami doszło do wydania gotówki są trudniejsze niż sprawy, w których istnieje dowód zapłaty pieniędzy np. czek lub przelew. Osoba winna pieniądze może być pozwana w Nowym Jorku w terminie 6 lat od ostatniej niezapłaconej raty, a w innych stanach ten termin jest krótszy. Nie oznacza to, że wierzyciel może przez tak długie okresy, nie domagać się zwrotu udzielonej pożyczki. Sąd może zasądzić, żeby osoba zrzekła się pewnych praw procesowych, które jej przysługiwały, jeżeli za długo będzie zwlekać ze ściągnięciem długu. W sprawach o długi, cennym narzędziem adwokata powoda jest wniosek o przyspieszony wyrok na podstawie instrumentu podpisanego przez dłużnika. Zaakceptowanie tego wniosku przez sąd pozwala zaoszczędzić klientowi pieniędzy i umożliwia wygranie sprawy bez długiego procesu.

Obrona spraw o zapłatę
Zdarza się, że klient zostaje pozwany o zapłatę. Często na pierwszy rzut oka sprawa nie rokuje najlepiej i przysparza dużo obaw o utratę dorobku życia: domu rodzinnego, samochodu, oszczędności i innych rzeczy materialnych, które mogą być zajęte przez komornika po wydaniu zasądzającego wyroku.

W takich sprawach moją rolą jest podniesienie klienta na duchu konstruując rozsądną linię obrony. Aby osiągnąć zamierzony cel i wygrać sprawę, dokonuję przeglądu sprawy pod kątem błędów i proceduralnych niedociągnięć, które można wykorzystać na korzyść oskarżonego klienta. Rzadko zdarza się też, aby nie było żadnej szansy na pozytywne zakończenie sporu i otrzymanie satysfakcjonującego wyroku. Nie zawsze można wygrać, ale można skutecznie skomplikować wygraną drugiej strony, co może doprowadzić do zawarcia ugody na korzystnych warunkach. Proszę się nigdy nie poddawać i zawsze walczyć!

Procesy między partnerami w biznesie
Widzę ostatnio dużo spraw procesowych pomiędzy partnerami w biznesie. Wykorzystując swoje doświadczenie i bezkompromisowy, agresywny sposób prowadzenia spraw, nie mogę być pobłażliwy wobec wykorzystywania jednego partnera w biznesie przez drugiego. Nie do zaakceptowania jest także oszukiwanie klienta i nieuczciwe praktyki dokonywane przez partnera w biznesie. Uważam, że w takich sytuacjach moim obowiązkiem jest wystąpienie do sądu, aby jak najszybciej zatrzymać powstawanie strat w prowadzonym biznesie. Ważne jest także zabezpieczenie prowadzonej przez klienta działalności biznesowej i odseparowanie jej od szkodliwych działań wspólnika. Niestety często te sprawy ciągną się latami. Często sprawa oznaczy upadek dla biznesu. Moją rolą jest doradzić i zatrzymać złe działanie partnera i zabezpieczyć to, co zostało. Później staramy się odzyskać to co było skradzione. Proszę być czujnym w sytuacjach partnerskich, szczególnie z członkami rodziny. To są najgorsze sytuacje. Zawsze lepiej małą sumę zainwestować na początku w porządną umowę przygotowaną przez adwokata, by zabezpieczyć się o wiele wcześniej przed problemami. Później jest wymagane by monitorować co się w biznesie dzieje i nie ufać do końca.

Sprawy na temat umów o zakaz konkurencji (non-compete agreements)
Pracodawcy dzisiaj są mądrzy. Proszą pracowników o podpisanie umowy, że w tej samej branży i lokalizacji nie będą pracowali po zakończeniu współpracy z pracodawcą. Z reguły trzeba te umowy respektować, ale umowa, by była ważna, musi być rozsądna w ograniczeniu czasowym, geograficznym i w temacie pracy. Z reguły to dwa lata i kilka mil jest rozsądnym ograniczeniem. Temat lub typ pracy musi być taki jak wcześniej. Nie można sprzedawcy odkurzaczy odmówić pracy w sprzedawaniu samochodów. Te umowy często mają klauzulę na temat opłat adwokackich od osób przegrywających sprawę nt. złamania takiego kontraktu. Radzę więc klientom skontaktować się z adwokatem przed podpisaniem takiej umowy, a jeżeli sprawa dotyczy umowy i wyląduje w sądzie, też radzę zatrudnić adwokata. Często klienci muszą przeczekać termin umowy lub ryzykować złamanie takiej umowy i ponieść wszystkie konsekwencje z tym związane. W dodatku, pracodawcy muszą zadecydować czy się opłaca by wystąpić ze sprawą sądową przeciwko byłemu pracownikowi. Sprawy sądowe są drogie i czasochłonne. By to się opłacało, musi być solidna podstawa prawna na zarzut. W dodatku były pracownik musi mieć pieniądze lub majątek do założenia sprawy.

Sprawy o podział nieruchomości
Często ludzie kupują domy z dalszą rodziną lub znajomymi. A to często zmienia się w duży koszmar. Powstają problemy dotyczące dochodu lub wydatków, ale w sytuacji, gdzie pożyczka była wzięta tylko na jedną osobę, która decyduje, czy chce sprzedać czy spłacić pożyczkę, mało można zrobić.

Rzadko też umowy są sporządzane prawidłowo. A wszystko co umówione na słowo jest z reguły problematyczne. W sądzie (oprócz innej umowy) można tylko wystąpić o sprzedaż nieruchomości, bo z reguły nie mogą być one podzielone 50-50. Nie ma nic takiego, że ja biorę parter, a ty górę, jak bywało to w Polsce. W najgorszych sprawach partner umiera i jego dzieci lub wnukowie przejmują 50% własności budynku, a chcą 100% kontroli. Jako adwokat często prowadzę takie sprawy i rozwiązuję je z sukcesem.

Nasza kancelaria ma również duże doświadczenie w prowadzeniu spraw kryminalnych takich jak:

• Areszty

• Prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu

• Kradzieże

• Pobicia

• Narkotyki

• Przemoc domowa

• Orders of Protection

• Posiadanie broni

Mec. Darius A. Marzec prowadzi sprawy sądowe i jest uprawniony w stanach Nowy Jork, New Jersey, Pensylwania, Connecticut, Massachusetts, Illinois, Floryda, California, w Waszyngtonie i na Hawajach.

Marzec, Darius A., Esq.

Cywilne sprawy

776 A Manhattan Ave, Suite 104
Brooklyn, NY
POKAŻ TELEFON FIRMY
tel: Zadzwoń klikając na tel. i powiedz, że dzwonisz z Polonijnej Książki

ARTYKUŁY TEJ FIRMY

Znajdź artykuł

ZNAJDŹ FIRMĘ

Dodaj swój biznes do naszego katalogu

Masz Firmę?

  1. Zarejestruj konto
  2. Dodaj info do łatwego znajdywania
  3. Zdobądź nowych klientów
DODAJ FIRMĘ

Copyright © 1999-2022 POLONIJNA KSIĄŻKA, a Polish Pages, Inc. company. Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały­ zawarte w katalogu nie mogą być bez pisemnej zgody reprodukowane - w całości lub części - w jakiejkolwiek postaci. Wydawcy katalogu nie ponoszą odpowie­dzial­noś­ci za treść reklam, artykułów i komentarzy. Opinie zawarte w ar­tykułach wyrażają poglądy ich autorów i nie muszą być zgodne ze stanowis­kiem wydawców. Wszystkie reklamy zaprojektowane przez POLISH PAGES, INC. są chronione prawem autorskim i mogą być użyte tylko w publikacjach POLISH PAGES, INC.