Firmy


Polski adwokat na sprawy cywilne i procesy sądowe w USA. D. Marzec jest uprawniony w 10 stanach. D. Marzec

Darius A. Marzec, Esq. - Polski Adwokat Rozwody Procesy I Adwokaci Prawnicy
20 lipca, 2023

Nasza kancelaria adwokacka ma duże doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych i procesowych. Nasi 4 adwokaci mają łącznie koło 80 lat doświadczenia. Niestety sprawy sądowe są drogie i czasochłonne. Z tych powodów jest to bardzo istotne to, aby ostrożnie wybrać adwokata by móc zaufać mu z prowadzeniem sprawy. Aby sprawa się opłacała, musi być solidna podstawa prawna na zarzut.

Polski adwokat na sprawy cywilne i procesy sądowe w USA. D. Marzec jest uprawniony w 10 stanach. D. Marzec

Ostatnio, przez pandemię, sprawy prowadzone były przez spotkania video lub telefon. Nasza kancelaria przyjmuje teraz interesantów osobiście, ale nadal można załatwić takie sprawy telefonicznie lub przez video. W tej chwili sądy prowadzą coraz więcej spraw osobiście. Niektórzy sędziowie wciąż używają połączeń przez video. To w jaki sposób odbędzie się rozprawa lub spotkanie z sędzią, zależy od danego sądu. Przykładowo, sprawy sądowe w Pensylwanii prowadzone są nieomal wyłącznie osobiście. Z drugiej strony sprawy sądowe w Nowym Jorku w większości prowadzone są przez video.

Nasi rodacy często znajdują się w sytuacjach sporu o pieniądze lub sporu w ramach prowadzenia wspólnej działalności gospodarczej, sporu dotyczącego nieruchomości, w tym przejęcia, podziałów i cichych spraw o tytuł własności. Poza sporami cywilnymi i gospodarczymi akceptujemy sprawy wynikające z czyjegoś zaniedbania. Takie sprawy zwykle wiążą się z poważnymi obrażeniami w pracy, na terenie nieruchomości lub innymi wypadkami.

Sprawy o niespłacony dług

Sytuacja osoby pożyczającej, czyli wierzyciela, może być różna w zależności od tego, czy umowa pożyczki została zawarta na piśmie, czy też ustnie. Wierzyciel jest w dużo lepszej sytuacji, gdy umowa została zawarta na piśmie. Znaczenie w sporze ma także forma przekazania pożyczki. Pożyczki gotówkowe są trudniejsze do odzyskania.

Osoba winna pieniądze może być pozwana w Nowym Jorku w terminie do 6 lat od ostatniej niezapłaconej raty. W innych stanach ten termin może w być krótszy. Nie oznacza to, że wierzyciel może przez tak długie okresy, nie domagać się zwrotu udzielonej pożyczki. Sąd może zasądzić, żeby osoba zrzekła się pewnych praw procesowych, które jej przysługiwały, jeżeli za długo będzie zwlekać ze ściągnięciem długu. Radzę więc jak najszybciej skontaktować się z naszą kancelarią.

Sprawy za brak zapłaty

Często, na pierwszy rzut oka, taka sprawa nie rokuje najlepiej i przysparza dużo obaw o utratę dorobku życia: domu, samochodu, oszczędności, które mogą być zajęte przez komornika po wydaniu zasądzającego wyroku.

Moją rolą jest podniesienie klienta na duchu konstruując rozsądną linię obrony. Aby osiągnąć zamierzony cel i wygrać sprawę, dokonuję przeglądu sprawy pod kątem błędów i proceduralnych niedociągnięć, które można wykorzystać na korzyść oskarżonego klienta. Rzadko zdarza się też, aby nie było żadnej szansy na pozytywne zakończenie sporu i otrzymanie satysfakcjonującego wyroku. Nie zawsze można wygrać sprawę, ale można ją skutecznie skomplikować i doprowadzić do zawarcia ugody na korzystnych warunkach. Proszę się nigdy nie poddawać i zawsze walczyć!

Procesy między partnerami w biznesie

Nie do zaakceptowania jest także oszukiwanie klienta i nieuczciwe praktyki dokonywane przez partnera w biznesie. Uważam, że w takich sytuacjach moim obowiązkiem jest wystąpienie do sądu, aby jak najszybciej zatrzymać powstawanie strat w biznesie, poprzez zabezpieczenie prowadzonej działalności biznesowej i odseparowanie jej od szkodliwych działań wspólnika. Niestety często te sprawy ciągną się latami i mogą doprowadzić do upadku biznesu. Później staramy się odzyskać to co było skradzione. Proszę być czujnym w sytuacjach partnerskich, szczególnie z członkami rodziny. Zawsze radzę sporządzić porządną umowę przygotowaną przez adwokata.

Złamanie umowy o zakaz konkurencji

Pracodawcy, aby zabezpieczyć swój biznes proszą pracowników o podpisanie umowy (non-compete agreements), że w tej samej branży i lokalizacji nie będą pracowali po zakończeniu pracy. Rozsądnym ograniczeniem są dwa lata i kilka mil. Temat lub typ pracy musi być taki jak wcześniej. Te umowy często mają klauzulę na temat opłat adwokackich od osób przegrywających sprawę nt. złamania takiego kontraktu. Radzę klientom skontaktować się z adwokatem przed podpisaniem takiej umowy, a jeżeli sprawa taka wyląduje w sądzie, radzę też zatrudnić adwokata. Jako przykład w tej chwili prowadzę sprawę, gdzie partnerzy otworzyli restauracje w Las Vegas. Moja klientka, jedna z partnerek, została odcięta od wszystkich informacji na temat biznesu i tak samo nie ma wpływu na wydatki biznesowe, które po jej odcięciu stały się bardzo wysokie i nieuzasadnione. W odpowiedzi na działanie pozwanych złożyliśmy nagły wniosek o zamrożenie pola działania pozwanych. Chociaż sprawa się kontynuuje, codziennie jesteśmy coraz bliżej rozwiązania klientki problemu.

Sprawy o podział nieruchomości

Często ludzie kupują domy z dalszą rodziną lub znajomymi.Może zmienić się to w duży koszmar. Powstają problemy dotyczące dochodu lub wydatków. Często pożyczka była wzięta na jedną osobę, która decyduje, czy sprzedać dom, czy spłacić pożyczkę, lub umowa była sporządzona nieprawidłowo.

W takim sporze występuje się w sądzie o sprzedaż nieruchomości i dzieli się dochodem 50-50. Z reguły nie ma nic takiego, że ja biorę parter, a ty górę, jak bywało to w Polsce. Jako adwokat często prowadzę takie sprawy i rozwiązuję je z sukcesem.

Sprawy o mobbing oraz molestowanie seksualne w pracy

W ostatnich paru latach przyjąłem sprawy dotyczące nieprawidłowego zachowania seksualnego przez osoby z pracy i jak i poza nią. Przykłady takich spraw dotyczą, ale nie są ograniczone do, zmuszania do kontaktów seksualnych w zamian za np. lepsze warunki, wyższe wynagrodzenie lub inne, lepsze traktowanie w pracy. W jednej z moich spraw wraz z moją klientką z New Jersey (ofiarą takich zachowań) wystąpiliśmy w ramach statuy, która zakazuje dyskryminacji w pracy. Sąd cywilny w stanie New Jersey zezwala na założenie sprawy cywilnej za zmuszanie do wykonywania usług seksualnych w zamian za usługi lub produkty. Zajmowałem się również sprawami dotyczącymi nieprawidłowego dotyku osoby, wbrew jej woli lub pozwolenia oraz innymi tego typu sprawami, w których skutkiem było naruszenie godności, poniżenie lub upokorzenie pracownika.

Jako prawnik broniłem również osób znajdujących się w odwrotnej sytuacji. Osób, które zostały pozwane o takie niewłaściwe zachowania. Nie ma znaczenia po której stronie sprawy, każda osoba potrzebuje adwokata z doświadczeniem w tego typu sprawach. Sprawy tego typu są szczególnie wrażliwe, a ich ryzyko ma zazwyczaj charakter wysokiej wygranej lub dużej straty.

Prowadzę sprawy sądowe i jestem uprawniony w stanach Nowy Jork, New Jersey, Pensylwania, Connecticut, Massachusetts, Illinois, Floryda, California w Waszyngtonie i na Hawajach. Moją rolą, jest obrona Państwa interesów przez efektywne wykorzystanie procedur i wiedzy o stanie faktycznym i prawnym sprawy. W sprawach jest z reguły wygrany i przegrany. Moją rolą jest nie przegrać!

Prowadzę sprawy sądowe i jestem uprawniony w stanach Nowy Jork, New Jersey, Pensylwania, Connecticut, Massachusetts, Illinois, Floryda, California, w Waszyngtonie i na Hawajach.

Marzec, Darius A., Esq. – Marzec Law Firm

Sądowe sprawy

776 A Manhattan Ave, Suite 104
Brooklyn, NY
POKAŻ TELEFON FIRMY
tel: Zadzwoń klikając na tel. i powiedz, że dzwonisz z Polonijnej Książki

ARTYKUŁY TEJ FIRMY

Znajdź artykuł

ZNAJDŹ FIRMĘ

Dodaj swój biznes do naszego katalogu

Masz Firmę?

  1. Zarejestruj konto
  2. Dodaj info do łatwego znajdywania
  3. Zdobądź nowych klientów
DODAJ FIRMĘ

Copyright © 1999-2023 POLONIJNA KSIĄŻKA, a Polish Pages, Inc. company. Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały­ zawarte w katalogu nie mogą być bez pisemnej zgody reprodukowane - w całości lub części - w jakiejkolwiek postaci. Wydawcy katalogu nie ponoszą odpowie­dzial­noś­ci za treść reklam, artykułów i komentarzy. Opinie zawarte w ar­tykułach wyrażają poglądy ich autorów i nie muszą być zgodne ze stanowis­kiem wydawców. Wszystkie reklamy zaprojektowane przez POLISH PAGES, INC. są chronione prawem autorskim i mogą być użyte tylko w publikacjach POLISH PAGES, INC.