Firmy


Adwokat omawia co się dzieje z twoim majątkiem w USA gdy umrzesz bez testamentu. Monika Ellacott

Monika Ellacott, Esq. I Adwokaci Prawnicy
18 maja, 2024

Zawsze naprawdę warto się zastanowić nad tym pytaniem.

Adwokat omawia co się dzieje z twoim majątkiem w USA gdy umrzesz bez testamentu. Monika Ellacott

 Nad tym czy warto mieć testamement (Last Will), Living Will i HealthCare Proxy, czyli Upoważnienie do Spraw Zdrowotnych w Stanach Zjednoczonych, naprawdę warto się zastanowić i jak najszybciej podjąć odpowiednie dezycje. Konsekwencje odkładania tego na później mogą być bardzo poważne a często nawet dramatyczne.

Tak więc co się dzieje i kto dziedziczy po nas, jeśli nie mamy sporządzonego testamentu?
Masa spadkowa jest rozporządzona na mocy ustawy przez zarządcę masy spadkowej, czyli “Administratora”, ustanowionego przez sąd. I tak, jeśli pozostawia się po naszej śmierci:

 • małżonka i dzieci - żona/mąż otrzyma pierwsze $50,000 oraz połowę pozostałej części masy spadkowej, a dzieci dostają resztę
 • małżonek, a nie ma dzieci - małżonek otrzyma wszystko
 • dzieci, ale nie ma małżonka - dzieci otrzymają wszystko
 • rodzic lub rodzice, nie ma małżonka oraz dzieci - rodzice otrzymają wszystko,
 • siostry i bracia - w równych częściach.
 • zstępni po dziadkach - czyli rodzeństwo rodziców, po połowie po stronie matki i ojca,
 • dzieci i wnukowie - żyjące dzieci w jednakowych częściach, a wnukowie, jeśli dzieci nie żyją, po równo część umarłego rodzica.

A jeśli nie chcesz takiego rozwiązania? Co się dzieje, jeśli nie ma testamentu i zostawia się małoletnie dzieci? Jeśli dzieci mają poniżej 18 roku życia to sąd ustanawia tutela, czyli wyznacza opiekuna dla dziecka, który również będzie zarządzał majątkiem dziecka, aż do momentu uzyskania przez dziecko pełnoletności. W większości wypadków będzie nim pozostający przy życiu rodzic, ale uwaga - nie ma na to gwarancji! Ponadto opiekun będzie musiał zapłacić kaucję, a składki, które trzeba będzie opłacać, są dość kosztowne.

Również trzeba złożyć do sądu wniosek o zaaprobowanie przez sąd wydatków na szkołę, a nawet jedzenie czy ubranie dla dziecka. Do tego trzeba przedstawiać sądowi coroczne rozliczenie rozchodów i przychodów. Wreszcie rodzaj inwestycji jakich opiekun może dokonać jest ograniczony. To wszystko może być uniknione, jeśli przygotujesz odpowiedni testament.

W przypadku, gdy oboje rodzice zginą w tym samym czasie, dobrze jest wyznaczyć osobnego opiekuna do opieki nad dzieckiem i osobnego do rozporządzania majątkiem. No dobrze, ale taki testamentem i tak musi być uznany przez sąd. Tak, ale sąd zazwyczaj honoruje rozporządzenia testamentu. Taki testament jest ostatnią wolą rodzica i stanowi przewodnik dla sądu. Testament ustanawia wykonawcę testamentowego, czyli osobę upoważniona do zarządzaniem masą spadkową do momentu całkowitego rozdzielenia między spadkobierców.

Kto może być wykonawcą Twojego testamentu?
Ktoś z rodziny, przyjaciel, prawnik, nawet niektóre instytucje. Zaufana osoba, która często pomaga w sprawach majątkowych.

Co nie trzeba przenosić testamentowo?

 • nieruchomości wraz z małżonkiem
 • ubezpieczenie na życie
 • ubezpieczenia emerytalne
 • żona ma prawo do samochodu i pewnych rzeczy niezależnie od rozporządzenia 

Living Will and HCP. Co to jest?
Postęp w medycynie spowodował, że będziemy musieli się poddać wielu kontrowersyjnym metodom leczenia, takim jak “life support system”, które przedłużają nie jakość życia, ale czas pozostawania przy życiu. Niemniej jednak każdy z nas ma prawo wyrazić swoje życzenie teraz, jak jeszcze jest się w sile i mocy umosłowej przy użyciu dwóch dokumentów: Living Will and HealthCare Proxy, czyli Upoważnienie do Spraw Zdrowotnych.

Living Will zawiera więc nasze życzenie, teraz kiedy jesteśmy dobrego zdrowia na temat przyszłego leczenia. Wiele osób pragnie wyrazić swoje życzenie i odmówić nie chcianego sposobu leczenia. Living Will ma na celu przewidzieć sytuacje kiedy nie ma szansy z medycznego punktu widzenia na powrót do zdrowia i normalnego funkcjonowania i pozostaje tylko podtrzymanie na życiu. Instrukcje dotyczą większości tego typu sytuacji, ale mogą również być bardziej ogólne.

Upoważnienie Zdrowotne
HealthCare Proxy jest dokumentem, przy pomocy którego mogą Państwo wyznaczyć inną osobę do podejmowania za Państwo decyzji dotyczących leczenia w momencie, kiedy straci się już zdolność do podejmowania tego typu decyzji. HealthCare Proxy może być ogólna i dotyczyć wszelkich decyzji lub może być ograniczona do pewnych instrukcji.

Kim może być pełnomocnik do spraw zdrowotnych?
Osoba bliska lub zaufana, często członek rodziny.

Kiedy wchodzi w życie Living Will?
Ze stwierdzeniem lekarza prowadzącego, że wg. wiedzy lekarskiej dana osoba odniosła taki uszczerbek na zdrowiu, że nie jest w stanie samodzielnie podejmować decyzji.

Czy pełnomocnik może wówczas podejmować wszelkie decyzje dotyczące zdrowia?
Tak, wszelkie decyzje zgodne z religijnymi wierzeniami i etycznymi zasadami osoby chorej jeśli są one wiadome agentowi, a jeśli nie są znane to wg zasady “to co najlepsze dla chorego”. Jedynie decyzje związane z sztucznym żywieniem agent musi mieć kontretną informacje w HCP, albo Living Will, inaczej nie może działać w tym kierunku.

Kiedy HCP ma prawo to decydowania, kiedy zaprzestać albo podtrzymać sztucznego podawania żywienia?
Kiedy otrzyma opinie lekarza prowadzącego i niezależną pisemnę opinię drugiego lekarza, że dana osoba nie jest w pełni mocy, aby przedsiębrać tego typu decyzje. Jeśli osoba obłożnie chora jest ponadto chora umysłowo, wówczas ta druga opinia powinna wychodzić od biegłego psychiatry lub neurologa.

Czy można mieć więcej niż jednego pełnomocnika w tym samym czasie?
Nie. Można wyznaczyć tylko jedną osobę, ale gdy ta osoba nie może, nie chce lub nie jest zdolna do podejmowania decyzji leczniczych, może ja zastąpić “zmiennik”.

Kiedy HCP wygasa?
Jeśli nie wyznaczy się daty wygaśnięcia, HCP działa aż do końca życia osoby, dla której jest wyznaczona.

Czy świadkowie są konieczni?
Tak. Dwóch świadków do potwierdzenia podpisu osoby chorej Muszą one podać swoje imiona i adresy. Świadkowie potwierdzają, że nie został użyty nacisk lub groźba do wymuszania podpisu osoby chorej. Świadkowie nie mogą być pełnomocnikami. Ponadto podpis musi być potwierdzony notarialnie.

Czy powinno się podpisać HCP jak i Living Will.
Tak. Living Will zawiera informacje na temat spososbów leczenia lub podtrzymania przy życiu, gdy nie ma się HCP lub nie można do niego dotrzeć. Living Will zawiera wskazówki dla HCP jak dana osoba sobie życzy działanie w jej imieniu, a ten powinien przekazać tą informację lekarzom. Również jeśli lekarze podejrzewają, że pełnomocnik nie działa w dobrej wierze, wówczas dobrze jest przedstawić kopie Living Will do zweryfikowania.

Ile oryginałów należny podpisać?
Można więcej niż jeden, choć fotokopie też powinny być akceptowane. Zarówno oryginalny jak i kopie powinny być przekazane lekarzom, pełnomocnikowi do spraw zdrowia, jego zastępcy, prawnikowi, osobom bliskim i zaufanym i oczywiście zachować co najmniej jeden egzemplarz dla siebie. Zaleca sie nosić informacje w portfelu o istnieniu i lokalizacji tego typu dokumentu.

Czy mogę zmienić zdanie i odwołać Living Will and Health Care Proxy?
Okresowe weryfikowanie dokumentów czy spełniają życzenia danej osoby są wskazane. Mogą Państwo zmienić, odwołać i wyznaczyć nowego pełnomocnika poprzez zniszczenie dokumentu i przygotowanie nowego. Trzeba wówczas powiadomić wszystkie osoby, które są w posiadaniu takiego dokumentu o zmianach zarówno ustnie jak i na piśmie. Zaleca się trzymania dossier tego rodzaju dokumentacji.

Czy te dokumenty są aktualne, jeśli się przeprowadzam do innego stanu?
Stan NY jest bardzo surowym w porównaniu z innymi stanomi jeśli chodzi wykonanie tego typu dokumentów, ale należy się poinformować w nowym miejscu zamieszkania, bo każdy stan rządzi się własnymi prawami. Wg. prawa NY jeśli HCP podpisana w innym stanie, a jest zgodny z prawem tutejszym, będzie ono honorowane. Nawet jeśli jest się tylko tymczasowo w innym stanie, powinno się mieć dokumenty zsynchronizowane z miejscowym prawem.

Inne dokumenty pomocne przy HCP?
Upoważnienie dla kogoś by zajmował się majątkiem i dostarczał środków na leczenie i opiekę zdrowotną.

Na koniec zapraszam Państwa do skorzystania z usług mojej, nowojorskiej kancelarii prawniczej.

Ellacott, Monika, Esq.

Spadki, testamenty, trusty

100 Church Street, Suite 800
New York, NY
POKAŻ TELEFON FIRMY
tel: Zadzwoń klikając na tel. i powiedz, że dzwonisz z Polonijnej Książki

ARTYKUŁY TEJ FIRMY

Znajdź artykuł

ZNAJDŹ FIRMĘ

Dodaj swój biznes do naszego katalogu

Masz Firmę?

 1. Zarejestruj konto
 2. Dodaj info do łatwego znajdywania
 3. Zdobądź nowych klientów
DODAJ FIRMĘ

Copyright © 1999-2024 POLONIJNA KSIĄŻKA, a Polish Pages, Inc. company. Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały­ zawarte w katalogu nie mogą być bez pisemnej zgody reprodukowane - w całości lub części - w jakiejkolwiek postaci. Wydawcy katalogu nie ponoszą odpowie­dzial­noś­ci za treść reklam, artykułów i komentarzy. Opinie zawarte w ar­tykułach wyrażają poglądy ich autorów i nie muszą być zgodne ze stanowis­kiem wydawców. Wszystkie reklamy zaprojektowane przez POLISH PAGES, INC. są chronione prawem autorskim i mogą być użyte tylko w publikacjach POLISH PAGES, INC.