Co więcej, prawo pozwala na równoległe pobieranie Social Security Disability oraz innych przysługujących pracownikowi świadczeń np.: renty Workers’ Compensation.

Przepisy regulujące Social Security ściśle określają rodzaje świadczeń oraz warunki kwalifikujące ich otrzymanie. Do podstawowych warunków należy zaliczyć staż pracy. Osoba ubiegająca się o przyznanie Social Security Disability musi się wykazać wypracowanym stażem pracy. Kredyty gromadzimy w ciągu całego okresu zatrudnienia, przy czym w ciągu roku możemy nabyć maksymalnie cztery kredyty zaliczane na potrzeby Social Security.

Osoba ubiegająca się o świadczenie musi być ponadto uznana za niezdolną do wykonywania jakiejkolwiek pracy zarówno fizycznej jak i umysłowej. Niezdolność do pracy określa lekarz prowadzący. Przewidywany czas niezdolności powinien wynosić co najmniej 12 miesięcy.

Serdecznie zapraszamy do naszego biura pod nowym adresem na Greenpoincie. Pomożemy Państwu w przygotowaniu dokumentów oraz złożeniu ich we właściwym biurze Social Security.