Firmy


Polski adwokat w Nowym Jorku na Workers Compensation po wypadku w pracy. Klasyfikacja odszkodowania. A. Kamiński w NY i NJ

Andrzej Kamiński, Esq. - Wypadki NY, Fundusz 9/11, Workers' Compensation I Adwokaci Prawnicy
20 października, 2023

Jak funkcjonuje ubezpieczenie Workers’ Compensation jest dla wielu osób niezrozumiałe. Bardzo często pracownicy poszkodowani w wypadkach przy pracy gubią się w gąszczu przepisów prawnych regulujących zasady jego działania. Oto kilka przydatnych informacji:

Polski adwokat w Nowym Jorku na Workers Compensation po wypadku w pracy. Klasyfikacja odszkodowania. A. Kamiński w NY i NJ

Rodzaje klasyfikacji i odszkodowania
Rodzaj i wysokość otrzymanego odszkodowania zależy przede wszystkim od stanu zdrowia poszkodowanego pracownika. Określają go lekarze obu stron tj. pracownika oraz lekarz powołany ze strony ubezpieczalni. W zależności od rodzaju obrażeń związanych z wypadkiem lub chorobą zawodową stosuje się różne metody określania rodzaju odszkodowania i jego wysokości.

„Schedule Loss of Use”

W przypadku chorób kończyn, uszkodzenia wzroku, słuchu lub urazu twarzy Workers’ Compensation przewiduje odszkodowanie przyznawane pracownikowi zgodnie z procentowym uszczerbkiem na zdrowiu. Dotyczy to sytuacji, w których pracownik otrzymał wszelką wymaganą pomoc medyczną i obecny stan zdrowia nie ulega już zmianom. Obowiązująca w Workers’ Compensation tabela określa ilość przyznawanych tygodniowych pensji w przypadku stwierdzenia uszkodzenia powyższych części ciała. Jeżeli strony nie mogą same dojść do porozumienia, sędzia WCB na podstawie wcześniejszych opini i przesłuchań lekarzy obu stron określa ostateczny stopień utraty zdrowia, przelicza zgodnie z nim ilość przysługujących pracownikowi tygodniówek i nakazuje wypłatę jednorazowego odszkodowania. W przypadku zmiany stanu zdrowia pracownika, sędzia może również przyznać prawo do ponownego otrzymywania przez poszkodowanego pracownika świadczeń medycznych lub/i dalszej wypłaty zastępczych zarobków. Okres, w którym pracownik ma możliwość ponownego otworzenia sprawy wynosi 18 lat od daty wypadku

„Classification” jako „Permanent Disability”

W przypadku przewlekłych chorób kręgosłupa, organów wewnętrznych, urazów głowy oraz chorób psychicznych należy przyjąć inną klasyfikację. Należy ocenić zdolność pracownika do wykonywania pracy. W takiej sytuacji w składanych do Workers’ Compensation raportach medycznych lekarze określają zdolność pracownika do pracy zaznaczając czy powstała niezdolność jest stała czy czasowa. Metodę tę stosuje się także w niektórych przypadkach uszkodzenia sprawności kończyn, dla których z powodu niestabilnej kondycji zdrowotnej nie można określić procentowej utraty zdrowia. Taka forma klasyfikacji oznacza przyznanie odszkodowania w postaci renty. W zależności od stanu zdrowia może ona być przyznana dożywotnio lub na okres, który pracownik mógłby jeszcze przepracować. Bardzo często jednak poszkodowani pracownicy w zamian za systematyczne otrzymywanie renty, godzą się na jej jednorazową wypłatę (tzw. Sekcja 32). Strony uzgadniają wtedy kwotę jednorazowej wypłaty, którą zatwierdza sędzia Workers’ Compensation Board. Kwota ta zwykle obejmuje skumulowane wypłaty przyznanej renty za okres 5-6 lat. Jednorazowa wypłata nie pozwala jednak na ponowne otrzymywanie w przyszłości bezpłatnej opieki medycznej i zastęczych zarobków.

Honorarium dla adwokata lub pełnomocnika osoby poszkodowanej w wypadku przy pracy wyznacza sędzia Workers’ Compensation Board podczas przesłuchania. Z reguły jest to około 10% sumy odszkodowania, która została zasądzona na rzecz poszkodowanego. Sprawy związane z Workers’ Compensation okazują się często bardzo skomplikowane, szczególnie dla nas, polskich imigrantów.

Trzeba jednak jasno powiedzieć ze Workers’ Compensation nie jest sposobem na wzbogacenie się. Nie obowiązują tutaj również podwyżki rent ustalonych przez sąd. Raz ustalona wysokość renty nie zmienia się przez cały okres jej wypłaty. Nie można więc ich porównywać do rent Social Security, które co jakiś czas są podwyższane.

W każdej sprawie ważny jest wybór doświadczonego adwokata, który będzie reprezentował pracownika przed Workers’ Compensation Board oraz sprawnie poprowadzi sprawę cywilną (lub będzie współpracował z adwokatem, który reprezentuje pracownika w sprawie cywilnej). Doświadczony adwokat wtłumaczy swojemu klientowi wzajemne zależności pomiędzy sprawami i wyjaśni postępowania ubezpieczalni zaangażowanych w sprawę.

Jako adwokat uprawniony w stanach Nowy Jork i New Jersey, posiadam wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw związanych z wypadkami w pracy, współpracuję z wieloma adwokatami prowadzącymi sprawy moich klientów oraz pozostaję w stałym kontakcie z lekarzami leczącymi moich klientów. Reprezentuję również nieubezpieczonych pracodawców zaangażowanych w sprawy Workers’ Compensation swoich pracowników.

Dbam o jak najlepszy interes każdego mojego klienta! 

Adwokat Andrzej Kamiński

Kaminski, Andrzej, Esq.

Wypadki na budowie

110 Greenpoint Avenue
Greenpoint, NY
POKAŻ TELEFON FIRMY
tel: Zadzwoń klikając na tel. i powiedz, że dzwonisz z Polonijnej Książki

ARTYKUŁY TEJ FIRMY

Znajdź artykuł

ZNAJDŹ FIRMĘ

Dodaj swój biznes do naszego katalogu

Masz Firmę?

  1. Zarejestruj konto
  2. Dodaj info do łatwego znajdywania
  3. Zdobądź nowych klientów
DODAJ FIRMĘ

Copyright © 1999-2024 POLONIJNA KSIĄŻKA, a Polish Pages, Inc. company. Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały­ zawarte w katalogu nie mogą być bez pisemnej zgody reprodukowane - w całości lub części - w jakiejkolwiek postaci. Wydawcy katalogu nie ponoszą odpowie­dzial­noś­ci za treść reklam, artykułów i komentarzy. Opinie zawarte w ar­tykułach wyrażają poglądy ich autorów i nie muszą być zgodne ze stanowis­kiem wydawców. Wszystkie reklamy zaprojektowane przez POLISH PAGES, INC. są chronione prawem autorskim i mogą być użyte tylko w publikacjach POLISH PAGES, INC.