Firmy


Polski adwokat w mieście Nowy Jork na odszkodowanie za wypadek w pracy. Workers’ Compensation a sprawa cywilna. Andrzej Kamiński

Andrzej Kamiński, Esq. - Wypadki NY, Fundusz 9/11, Workers' Compensation I Adwokaci Prawnicy
25 czerwca, 2024

Osoba, która uległa jakiemukolwiek wypadkowi czuje się zagubiona i bezradna w gąszczu przepisów prawnych. Różnego rodzaju ubezpieczenia, które mają po wypadku zastosowanie, zapewniają poszkodowanemu prawa, ale nakładają na niego również obowiązki.

Polski adwokat w mieście Nowy Jork na odszkodowanie za wypadek w pracy. Workers’ Compensation a sprawa cywilna. Andrzej Kamiński

Dochowanie zastrzeżonych w prawie terminów stanowi kluczowy obowiązek poszkodowanego i może decydować o dalszym przebiegu i powodzeniu sprawy. Należy więc zwrócić na nie szczególną uwagę.

Pracownika poszkodowanego w wypadku przy pracy lub cierpiącego na chorobę zawodową chroni przede wszystkim ubezpieczenie Workers’ Compensation. Jest to ubezpieczenie, które powinien był wykupić pracodawca, aby zabezpieczyć siebie przed ponoszeniem bezpośrednich konsekwencji nieszczęśliwych wypadków, którym mogą ulec jego pracownicy. Zatem jeżeli uległeś wypadkowi przy pracy, najpierw zgłoś to swojemu pracodawcy (koniecznie pisemnie w ciągu 30 dni) oraz zasięgnij natychmiastowej porady lekarskiej, powiadamiając lekarza, że aktualny stan zdrowia jest wynikiem wykonywanej pracy lub wypadku przy pracy. Należy pamiętać, że według prawa Workers’ Compensation poszkodowanemu pracownikowi należy się bezpłatna opieka medyczna w zakresie choroby związanej z wypadkiem lub chorobą zawodową oraz zastępcze zarobki za czas niezdolności do pracy. Status imigracyjny poszkodowanego nie może być przeszkodą w uzyskaniu powyższych świadczeń. Teoria stanowi, że wysokość zastępczych zarobków powinna wynosić 2/3 wysokości tygodniowej pensji brutto, przy czym maksymalnie w chwili obecnej jest to $808,65 bez podatku. Z kolei okres wypłaty zastępczych zarobków powinien obejmować okres niezdolności pracownika do pracy. Bezpłatna opieka medyczna oraz zwrot wydatków na dojazdy związane z leczeniem będą trwać tak długo jak długo w opinii lekarzy i sądu będą one konieczne.

A co ze sprawą cywilną?
Jak wspomniałem na wstępie poszkodowany powinien się zorientować, czy w jego przypadku odpowiedzialności za wypadek lub chorobę zawodową nie ponoszą osoby trzecie. Nie może on jednak bezpośrednio skarżyć pracodawcy (nawet jeżeli wypadek lub choroba jest wynikiem zaniedbania pracodawcy). Pracodawca zabezpieczył się na taką ewentualność wykupując ubezpieczenie Workers’ Compensation, z którego świadczeń pracownik korzysta. Jeżeli jednak bezpieczeństwo w miejscu pracy miał zapewnić właściciel budynku lub główny kontraktor i nie dopełnił on swoich obowiązków, może on być winien choroby lub wypadku, któremu uległ pracownik. Reklamy prasowe mówiące o największych wygranych dotyczą przeważnie takich właśnie sytuacji, kiedy ktoś odpowiedzialny za bezpieczeństwo w danym miejscu nie wywiązał się ze swoich obowiązków. Traktuje o tym prawo Labor Law 240. Należy jak najszybciej zgłosić się do adwokata, który specjalizuje się w sprawach cywilnych, aby on rozpoznał i poprowadził sprawę. W związku z tym, że w sprawie cywilnej kluczowe jest znalezienie winnego, adwokat najlepiej zadba o Państwa interesy. W przypadku domów jedno- czy dwurodzinnych udowodnienie winy jego właścicielowi jest bardzo trudne, ponieważ nie ma on takiego samego obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa pracy na swoim terenie jak w przypadku dużych budynków. Jeżeli z kolei właścicielem budynku jest miasto, np: Nowy Jork, to obowiązek zgłoszenia zdarzenia właścicielowi należy wypełnić w ciągu 90 dni od daty wypadku, a następnie w ciągu (1) roku zaskarżyć go do sądu. Niedotrzymanie tych terminów może skutkować utratą możliwości skarżenia i dochodzenia odszkodowania od właściciela budynku, czyli miasta.

Workers’ Compensation a Sprawa Cywilna
Pragnę zaznaczyć, że sprawa Workers’ Compensation oraz sprawa cywilna mogą się toczyć równolegle. Jeżeli sprawy prowadzone są przez różnych adwokatów, to należy ich powiadomić, że równolegle inny adwokat prowadzi sprawę cywilną lub Workers’ Compensation. Najczęściej dla dobra swojego klienta będą oni ze sobą ściśle współpracować. Bardzo ważną, powtarzam bardzo ważną sprawą jest uzyskanie zgody ubezpieczenia Workers’ Compensation na zakończenia sprawy cywilnej (WCL Sekcja 29). Nie dopełnienie tego obowiązku może skutkować tym, że ubezpieczenie Workers’ Compensation nie będzie miało obowiązku wypłaty nawet już przyznanej renty lub odszkodowania. Zdecydowanie w prawie każdym wypadku odradzam zakończenia sprawy cywilnej przed końcem sprawy Workers’ Compensation. Teoria prawa stanowi, że nie można otrzymać odszkodowania dwa razy za to samo, nawet jeżeli występują różne ubezpieczalnie ze strony Workers’ Compensation i sprawy cywilnej. Jeżeli ubezpieczenie Workers’ Compensation płaci za leczenie poszkodowanego i wypłaca mu zastępcze zarobki, to ma prawo odzyskać wypłacone kwoty z odszkodowania przyznanego w sprawie cywilnej. Niejednokrotnie jednak strony zawierają pomiędzy sobą kompromis w zakresie sumy, którą ubezpieczyciel Workers’ Compensation będzie chciał odzyskać z odszkodowania przyznanego w sprawie cywilnej. Niezależnie od tego, Workers’ Compensation zawsze zatrzymuje sobie prawo wstrzymania wypłaty przyznanej renty i zredukowania swoich zobowiązań wobec poszkodowanego o wysokość odszkodowania wypłaconego w sprawie cywilnej (Sekcja 29 prawa Workers’ Compensation). Wytłumaczę to na przykładzie. Poszkodowany po dwóch latach choroby związanej z wypadkiem przy pracy został uznany za całkowicie trwale niezdolnego do pracy i otrzymał dożywotnią rentą Workers’ Compensation (np. $300 tygodniowo). Następnie po zakończeniu sprawy cywilnej otrzymał odszkodowanie w wysokości $300,000 netto (to jest po opłaceniu kosztów adwokackich i zwróceniu ubezpieczalni Workers’ Compensation sumy wypłaconych wcześniej zastępczych zarobków). Nie będzie on otrzymywał przyznanej wcześniej renty w wysokości $300 przez kolejne 19 lat i 3 miesiące, czyli do momentu wyczerpania otrzymanego w sprawie cywilnej odszkodowania $300,000 ($300 tygodniowo przez 19 lat i 3 miesiące wynosi $300,000). Dopiero po upływie wspomnianych 19 lat i 3 miesięcy Workers’ Compensation na wniosek poszkodowanego może wznowić wypłatę przyznanej wcześniej dożywotniej renty w wysokości $300 tygodniowo. Oczywiście jeżeli poszkodowany nie pracował i nie zarabiał w tym czasie. Zasada ta jest bardzo ściśle przestrzegana przez firmy ubezpieczeniowe, a jednocześnie często niezrozumiała dla poszkodowanych.

Chętnie wytłumaczę związane z Państwa sprawą zasady działania Workers’ Compensation i jego powiązania z ewentualną sprawą cywilną. Konsultacja związana z Państwa wypadkiem jest bezpłatna. Zapraszam do mojego biura!

Dzwoniąc POWOŁAJ się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ  POLISH AMERICAN PAGES

Kaminski, Andrzej, Esq.

Wypadki na budowie

110 Greenpoint Avenue
Greenpoint, NY
POKAŻ TELEFON FIRMY
tel: Zadzwoń klikając na tel. i powiedz, że dzwonisz z Polonijnej Książki

ARTYKUŁY TEJ FIRMY

Znajdź artykuł

ZNAJDŹ FIRMĘ

Dodaj swój biznes do naszego katalogu

Masz Firmę?

  1. Zarejestruj konto
  2. Dodaj info do łatwego znajdywania
  3. Zdobądź nowych klientów
DODAJ FIRMĘ

Copyright © 1999-2024 POLONIJNA KSIĄŻKA, a Polish Pages, Inc. company. Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały­ zawarte w katalogu nie mogą być bez pisemnej zgody reprodukowane - w całości lub części - w jakiejkolwiek postaci. Wydawcy katalogu nie ponoszą odpowie­dzial­noś­ci za treść reklam, artykułów i komentarzy. Opinie zawarte w ar­tykułach wyrażają poglądy ich autorów i nie muszą być zgodne ze stanowis­kiem wydawców. Wszystkie reklamy zaprojektowane przez POLISH PAGES, INC. są chronione prawem autorskim i mogą być użyte tylko w publikacjach POLISH PAGES, INC.