Firmy


Sprawy o odszkodowania dla Polaków w NY za pracę po 9/11 zakończone ugodą na ponad $53,800,000

Andrzej Kamiński, Esq. - Wypadki NY, Fundusz 9/11, Workers' Compensation I Adwokaci Prawnicy
26 czerwca, 2015

Zawarta ugoda to godziwe zadośćuczynienie dla poszkodowanych pracowników polskiego pochodzenia. W połowie bieżącego miesiąca, tj. niemal po 10 latach negocjacji i przygotowań do procesu, zakończyła się sprawa o odszkodowania po atakach 9/11 dla pracowników poszkodowanych w wyniku pracy w 71 prywatnych budynkach znajdujacych się przy strefie WTC. Właściciele tych budynków, kontraktorzy i podwykonawcy zlecający tam prace, jak rownież 82 osoby poszkodowane - reprezentowane przez Gregory J. Cannata & Associates, LLP oraz Robert A. Grochow, P.C. - doszły do porozumienia w sprawie wypłaty odszkodowań. Kwota ugody przekroczyła $53,800,000.

Ugodę zatwierdzał ten sam sędzia Sądu Federalnego - Allvin K. Hellerstein - który orzekał również w poprzednich sprawach o odszkodowania dla pracowników i wolontariuszy pracujących w strefie narażenia na działenie szkodliwych substancji po upadku wierz WTC.

Ogromny wkład obrońców osób poszkodowanych - Gregory J. Cannata & Associates, LLP oraz Robert A. Grochow, P.C. - którzy na potrzeby tej wyjątkowej sprawy opracowali specjalny model punktowej oceny każdego z poszkodowanych, zasługuje na uznanie. „Największą trudność w sprawach zbiorowych stanowi ocena szkody poniesionej przez każdego z poszkodowanych. My, w naszym modelu opracowaliśmy metodę indywidualnego podejścia do każdego z klientów, tak aby żaden z warunków nie umknął uwadze zespołu, który negocjował warunki ugody. Każdy klient został potraktowany indywidualnie, pomimo że ostatecznie sędzia zatwierdzał jedną sumę odszkodowania” - powiedział Gregory J. Cannata. Punkty przyznawane były głównie za rozpoznanie choroby, jej stan zaawansowania i wynikające z niej dalsze komplikacje, do smierci włącznie. Dodatkowe punkty poszkodowany otrzymywał w zależności od wysokości utraconych zarobków, zawartej wcześniej ugody z miastem NYC lub jeżeli Social Security Disability lub sędzia Workers’ Compensation Board orzekł o cakowitej lub częściowej niezdolności poszkodowanego do dalszej pracy. Z kolei ujemne punkty przyznawane były za palenie papierosów oraz wiek poszkodowanego jeżeli podczas 9/11 miał ponad 50 lat.

Powołana w procesie grupa niezależnych ekspertów - Garretson Resolution Group - uznała opracowany model za „racjonalny, obiektywny, sprawiedliwy i skuteczny”, co było dużym sukcesem kancelarii Gregory J. Cannata & Associates.

Pracownicy pracujący po atakach 9/11 w budynkach prywatnych przyleglych do strefy WTC często nie byli wyposażani przez pracodawców w żadne zabezpieczenia chroniące ich przed wdychaniem i przyjmowaniem szkodliwego pyłu. Nie mieli wówczas świadomości jak szkodliwy wpływ będzie to maiło na ich zdrowie w niedalekiej przyszłości.

Odszkodowania dla 82 klientów reprezentowanych przez Gregory J. Cannata & Associates, LLP oraz Robert A. Grochow, P.C. wynoszą średnio $656,119 i mieszczą się w przedziale od $25,000 (dla najmniej poszkodowanych) do $1,453,089.72 (dla najbardziej poszkodowanych). Cierpią oni przede wszystkim na choroby układu oddechowego, pokarmowego oraz choroby psychiczne. Zaskakująca dla wielu klientów tak wysoka kwota odszkodowań przyjmowana jest przez nich z ogromnym entuzjazmem.

W dniu 24 czerwca 2015 roku w Kancelarii Mecenasa Andrzeja Kamińskiego odbyła się konferencja prasowa, podczas której jeden z głównych przedstawicieli osób poszkodowanych - Gregory J. Cannata przedstawił informacje na temat zawartej ugody.

Spośród 82 klientów, 47 to polscy emigranci. Dla wielu z nich Kancelaria Mecenasa Andrzeja Kamińskiego z Greenpointu prowadziła sprawy Workers’ Compensation. "W celu osiągnięcia jak najlepszego wyniku dla każdego z klientów, konieczna była ścisła współpraca i koordynacja pomiędzy sprawą cywilną prowadzoną przez Gregory Cannata oraz sprawą Workers Compersation, prowadzoną przeze mnie” - powiedział Andrzej Kamiński. „Współpracujemy razem od ponad 10 lat i prowadziliśmy wspólnie blisko 100 spraw. Mieliśmy różne role w prowadzeniu tych spraw, jednak wzajemnie się one uzupełniały. Ja w sprawie Workers’ Compensation starałem się, aby każda diagnoza została uznana przez sąd. Z kolei na tej podstawie poszkodowany otrzymywał dodatkowe punkty w sprawie cywilnej”.

Decyzje podejmowane w sprawach Workers’ Compensation mają często bardzo duży wpływ na powodzenie sprawy cywilnej i odwrotnie, decyzje wydane w sprawach cywilnych rzutują na efekty sprawy Workers’ Compensation.

Prawie wszyscy poszkodowani pracownicy, którzy otrzymają odszkodowania w ramach zatwierdzonej ugody, jest lub było członkami związku zawodowego Local 78. Zrzesza on pracowników zajmujących się usuwaniem azbestu, ołowiu i innych materiałów niebezpiecznych. Prezes związku - Kazimierz Prośniewski - również obecny podczas środowej konferencji, przypomniał, że „to Local 78 był inicjatorem pierwszych spotkań poszkodowanych pracowników z przedstawicielami różnych kancelarii prawnych na Greenpoincie”. Współpracował on także z kancelarią Gregory J. Cannata & Associates oraz kancelarią Mecenasa Andrzeja Kamińskiego.

Okres negocjacji i przygotowań do procesu, to czas ciężkiej pracy wszystkich zespołów. Miliony stron raportów medycznych, ekspertyz lekarskich i opinii consultantów oceniajacych poniesione przez poszkodowanych szkody. Setki godzin spędzone na przygotowaniach na przesłuchania. Lata analiz, negocjacji i trudnych decyzji. 15 klientów przechodziło wielodniowe stresujące przesłuchania przed zespołem oskarżonych i adwokatów.

„W trakcie trwania każdej sprawy zawsze omawiamy strategię działania, stan zdrowia poszkodowanego, wysokość roszczeń o utracone zarobki, przygotowujemy świadków na przesłuchania, itd. Ścisła współpraca Gregory J. Cannata & Associates oraz kancelarii Andrzeja Kamińskiego przynosi wymierne efekty dla naszych klientów, co potwierdzają wysokości wygranych!” - stwierdził Gregory Cannata.

Sędzia zatwierdzając ugodę pomiędzy poszkodowanymi pracownikami, a właścicielami 71 budynków, kontraktorami i podwykonawcami zlecającymi tam prace, ocenił negocjacje jako prowadzone w sposób przeciwstawny i wolne od jakiejkolwiek zmowy. Uznał, że czas poświęcony na zebranie materiałów i osiągnięcie ugody umożliwił wszystkim stronom sprawiedliwą ocenę watości roszczenia. Wynegocjowaną wysokość odszkodowań uznał za „mieszczącą się w racjonalnych granicach”, odzwierciedlającą „niepewność aspektów prawnych i okoliczności”, jak rownież mającą na uwadze „ryzyka oraz koszty” towarzyszące skomplikowanym i długotrwałym procesom sądowym.

Osiągnięta ugoda godziwie rekompensuje poszkodowanym trud jaki włożyli w odbudowę budynków prywatnych graniczących ze strefą „0” po atakach 9/11.

Niestety dla 5 z poszkodowanych rekomensata przychodzi zbyt późno. Ze wzgledu na śmierć uprawnionych odszkodowanie otrzymają uprawnieni członkowie ich rodzin

Fot. Andrzej Kozlowski

Dzwoniąc powołaj się na reklamę z POLONIJNEJ KSIĄŻKI - Polish Pages.

Adwokat Andrzej Kamiński

Odszkodowania
dla osób poszkodowanych
podczas ataku na WTC - Kliknij Tu >>

Galeria

Kaminski, Andrzej, Esq.

Wypadki na budowie

110 Greenpoint Avenue
Greenpoint, NY
POKAŻ TELEFON FIRMY
tel: Zadzwoń klikając na tel. i powiedz, że dzwonisz z Polonijnej Książki

ARTYKUŁY TEJ FIRMY

Znajdź artykuł

ZNAJDŹ FIRMĘ

Dodaj swój biznes do naszego katalogu

Masz Firmę?

  1. Zarejestruj konto
  2. Dodaj info do łatwego znajdywania
  3. Zdobądź nowych klientów
DODAJ FIRMĘ

Copyright © 1999-2024 POLONIJNA KSIĄŻKA, a Polish Pages, Inc. company. Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały­ zawarte w katalogu nie mogą być bez pisemnej zgody reprodukowane - w całości lub części - w jakiejkolwiek postaci. Wydawcy katalogu nie ponoszą odpowie­dzial­noś­ci za treść reklam, artykułów i komentarzy. Opinie zawarte w ar­tykułach wyrażają poglądy ich autorów i nie muszą być zgodne ze stanowis­kiem wydawców. Wszystkie reklamy zaprojektowane przez POLISH PAGES, INC. są chronione prawem autorskim i mogą być użyte tylko w publikacjach POLISH PAGES, INC.