Firmy


Bezpłatna konsultacja u adwokata w mieście Nowy Jork na każdy wypadek

Adam Stein, Esq. I Adwokaci Prawnicy
18 lipca, 2019

Jeśli zostałeś poszkodowany w wypadku dzwoń lub odwiedż: www.MialesWypadek.com. Oferujemy, w sprawie wypadku bezpłatną analizę i konsultację w świetle nowojorskiego prawa pracowniczego.

Prawo Pracownicze Nowego Jorku chroni pracowników budowlanych zatrudnionych przy projektach miejskich bądź prywatnych (renowacje, wyburzanie, prace na wysokości itd). Pracownicy, którzy zostali poszkodowani w miejscu pracy, gdzie zostało naruszone prawo pracownicze, sekcji 200, 240 i 241, mogą się starać o adekwatne odszkodowanie.

Miałeś wypadek w pracy?
Natychmiast po wypadku, czy tego chcesz czy nie, jesteś uwikłany już w proces prawny - nawet jeśli jeszcze nie znalazłeś lub nie zatrudniłeś adwokata. Twój pracodawca oraz jego firma ubezpieczeniowa dysponują kompetentnymi, dobrze opłacanymi adwokatami, którzy chronią ich interesów. Nie posiadają oni obowiązku udzielania porad oraz informowania Cię odnośnie przysługujących Ci praw oraz środków pomocy do jakich jesteś upoważniony według obowiązującego prawa „Workers’ Compensation” (Ubezpieczenia Pracowniczego).

Należy pamiętać, iż roszczenia z tytułu Workers’ Compensation umożliwiają nie tylko rekompensatę za odniesione obrażenia ciała (szkody fizyczne), ale także za przyszłą opiekę medyczną, w przypadku gdybyś nie mógł powrócić do pracy. Pamiętaj jednak, iż jedynie pełna i wyczerpująca konsultacja z adwokatem daje możliwość wiedzy o istnieniu “Third Party Case” (sprawa trzeciej strony), która może dać Ci możliwość uzyskania dodatkowego odszkodowania pieniężnego za straty oraz odniesioną krzywdę.

 • Czy jestem uprawniony do jakiegokolwiek innego odszkodowania finansowego w sprawie wypadkowej poza Workers’ Compensation?
  Tak, możesz mieć prawo do odrębnego odszkodowania finansowego, w oparciu o odrębne ustawy stanowe i federalne, które umożliwiają otrzymanie dodatkowej rekompensaty poza odszkodowaniem z tytułu Workers’ Compensation, włącznie z “Third-Party Claim”.

 • Co to są sprawy „Third Party”?
  Jeżeli inna jednostka, niż Twój pracodawca, zamieszana jest w wypadek, możesz mieć prawo do roszczeń o odszkodowanie z tytułu “Third-Party”. „Osoby Trzecie” („Third Party) mogą ponosić odpowiedzialność za Twój wypadek z różnych powodów. Mogą nimi być m.in. zaniedbanie, niedopatrzenie, nieuwaga lub też naruszenie zasad prawnie obowiązujących, takich jak produkcja niebezpiecznych czy wybrakowanych produktów, współudział w różnych, narażających bezpieczeństwo zajęciach, które naruszają prawo stanowe lub federalne. W tego rodzaju sprawach odszkodowania finansowe są często dużo większe niż odszkodowanie Workers’ Compensation, które możesz otrzymać za ten sam wypadek.

 • Na jakiej podstawie mogę stwierdzić, że “Third-Party” (Osoby Trzecie) są jedną z jednostek prawnie odpowiedzialnych za mój wypadek?
  Aby ustalić czy „Third Party” jako jednostka jest prawnie odpowiedzialna za Twój wypadek, powinieneś przekazać szczegółowy opis zdarzenia podczas konsultacji w jednym z naszych biur dla adwokata Adama Steina, Esq. Tutaj ważna uwaga: dochodzenie w roszczeniu z tytułu „Third-Party” powinno być rozpoczęte jak najszybciej, wtedy kiedy wszystkie dowody oraz fakty pozostają aktualne, a informacje bardziej dostępne. Desygnowany to tego detektyw może chcieć sfotografować miejsce wypadku, zbadać maszyny, narzędzia, które w nim uczestniczyły, lub dokonać kontaktu ze świadkami lub kimkolwiek, kto posiada informacje dotyczące incydentu.

 • Kiedy więc powinienem udać się do adwokata?
  Jeśli uległeś wypadkowi, powinieneś jak najszybciej udać się do biura prawniczego. Jeżeli będziesz zwlekał, strona która faktycznie ponosi odpowiedzialność za Twój wypadek wykorzysta to na swoją korzyść poprzez wcześniejsze zgromadzenie dowodów z zamiarem osłabienia Twojej sprawy lub umniejszenia jej pieniężnej wartości. Co więcej, należy liczyć się z faktem, iż pamięć ludzka w miarę upływu czasu zanika, a istotne szczegóły mogą zostać w ten sposób pominięte i w rezultacie zaniedbane. Posiadamy znaczące doświadczenie w sprawach wypadkowych i kwestii odszkodowań pracowniczych. Dopóki my nie odzyskamy adekwatnej rekompensaty dla Ciebie, nie jesteś nam winny żadnych pieniędzy. Konsultacja w każdej z naszych lokalizacji jest bezpłatna.

 • Jakimi sprawami wypadkowymi zajmuje się wasza kancelaria prawnicza?
  Specjalizujemy się w sprawach powypadkowych. Każdą sprawę traktujemy indywidualnie, a nasza uwaga koncentruje się zawsze na obronie praw poszkodowanych pracowników na terenie Nowego Jorku.

Wypadki budowlane jakimi się zajmujemy:

 • Upadki
 • Upadki z wysokości, ruchomych platform lub upadki z drabiny
 • Wypadki związane z wyposażeniem budów, maszynami, narzędziami, dźwigami, wózkami
 • Wypadki samochodowe
 • Wypadki z udziałem pojazdów budowlanych

Główni wykonawcy, architekci, producenci i właściciele nieruchomości mogą być pociągnięci do odpowiedzialności za wypadki na terenie placu budowy, utratę życia na budowach. Nowojorskie Prawo Pracy w sekcjach [240(1) i 241(6)] jest stosowane najczęściej w tego rodzaju procesach. Nowojorskie prawo broni pracownika i w wielu przypadkach obarcza całkowitą odpowiedzialnością głównego wykonawcę lub właściciela nieruchomości.

Po więcej informacji, skontaktuj się z jednym z naszych biur.

PRAWO PRACOWNICZE w NOWYM JORKU chroni pracowników budowlanych
Prawo Pracownicze Nowego Jorku chroni pracowników budowlanych zatrudnionych przy projektach miejskich bądź prywatnych (renowacje, wyburzanie, prace na wysokości itd). Pracownicy, którzy zostali poszkodowani w miejscu pracy, gdzie zostało naruszone prawo pracownicze, sekcji 200, 240 i 241, mogą się starać o adekwatne odszkodowanie.
UWAGA: Aby zapoznać się z Kodeksem Przemysłowym Stanu Nowy Jork, wejdź na stronę internetową www.labor.ny.gov

Sekcja 200
Sekcja 200 Prawa Pracowniczego Stanu Nowy Jork, wymaga od właścicieli budynków i niektórych kontrahentów budowlanych, dostatecznego zabezpieczenia miejsca pracy, a także drogi, przez którą pracownicy dostają się na plac budowy. Pracownicy budowlani stanu Nowy Jork, którzy ulegli wypadkowi w pracy mogą rozpocząć postępowanie przeciwko właścicielom budynków i budowniczym, którzy zaniechali zasad bezpieczeństwa - zgodnie z Prawem Pracowniczym, sekcja 200.

Sekcja 240
Prawo Pracownicze w Nowym Jorku, sekcja 240, reguluje ochronę i prawa pracowników, którzy zostali poszkodowani podczas upadku z wysokości lub na wskutek uderzenia spadającym przedmiotem. Sekcja 240 odnosi się do wypadków z wysokości (drabina, rusztowanie), włączając do nich wszelkiego rodzaju projekty budowlane. Prawo to zostało uznane za niezbędne, gdyż następstwa upadku z wysokości mogą niekiedy prowadzić do kalectwa, a nawet śmierci.

Prawo Pracownicze Sekcja 240, powszechnie znane jako „Prawo Rusztowań” zakłada, iż odpowiedzialność za wypadki na wysokościach ponoszą osoby trzecie (Third Party), jeżeli nie zostały zachowane odpowiednie wymogi bezpieczeństwa. Mogą nimi być:

 • Główny budowniczy
 • Właściciel
 • Budowniczy / menedżer projektu budowlanego

Zgodnie z „Prawem Rusztowań” wyżej wymienione jednostki muszą zagwarantować bezpieczeństwo swoim pracownikom udostępniając im: liny, pasy, barierki oraz wszelkiego rodzaju urządzenia wraz z wyposażeniem niezbędnym do zachowania prawidłowych warunków pracy. Dodatkowo, „Third Party” ponosi odpowiedzialność w sytuacjach, gdy pracownik doznał uszkodzeń ciała przez spadający przedmiot, a także gdy przykładowo dźwignia oraz znajdujące się przy niej elementy zostały źle zabezpieczone. Poszkodowani pracownicy podlegający temu prawu mają możliwość uzyskania finansowej rekompensaty wraz z dodatkowymi benefitami, na które będą zakwalifikowani.

Sekcja 241
Pracownicy zatrudnieni w Stanie Nowy Jork przy projektach budowlanych, wykopaliskach czy rozbiórkach chronieni są przez Prawo Pracownicze – Sekcja 241. Sekcja ta omawia procedury postępowania w miejscu pracy i tłumaczy o wyposażeniu niezbędnym do zapewnienia bezpieczeństwa warunków pracy. Wymaga ona od właścicieli konstrukcji budowlanych i głównych budowniczych zapewnienia zabezpieczeń konstrukcji budowlanych. Dodatkowo, ustala ona wyposażenie urządzeń oraz sposób ich obsługi.

Sekcja 241 żąda od właścicieli i budowniczych podporządkowania regulacjom prawnym nałożonym przez Nowojorski Departament Pracy w celu zapewnienia właściwej ochrony pracownikom budowlanym. Jeżeli właściciele konstrukcji lub kontrahenci nie zastosują powyższych zasad, mogą być oni pociągnięci do odpowiedzialności karnej za szkody pracowników, za ich ból i cierpienie, za utratę wynagrodzenia wraz z wydatkami medycznymi, a także mogą być oni zobligowani do wypłaty odszkodowania.

Nasza firma wraz z prawnikami posiadają dogłębną wiedzę związaną z prawem pracowniczym włączając Sekcje 200, 240 i 241. Jeżeli zostałeś poszkodowany w wypadku budowlanym skontaktuj się już dzisiaj z naszą firmą, aby otrzymać bezpłatną konsultację.

Prawa Pracownicze Nowego Jorku dostosowane są w sposób wyjaśniający zakres Twoich praw, tak abyś miał możliwość otrzymania adekwatnej rekompensaty.

Skontaktuj się z jednym z naszych biur po więcej informacji. Jesteśmy, aby pomóc.


Poślizgnięcia, potknięcia i upadki na terenie budynków prywatnych lub biznesowych
Kwestie odszkodowań za wypadki, które miały miejsce na terenie nieruchomości pojawiają się wówczas, gdy przykładowy budynek, gdzie doszło do wypadku, nie został należycie zabezpieczony przez właściciela. Prywatni właściciele nieruchomości oraz właściciele budynków, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza posiadają prawny obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa osobom tam przebywającym. Najczęstszymi przyczynami tego typu incydentów są m.in. nierówności w podłodze, słabo oznakowane zmiany elewacji, śliska powierzchnia lub pęknięcia, uszkodzenia windy bądź nierówności na schodach.

Tereny nieruchomości są miejscami, gdzie może dojść do wszelkiego rodzaju incydentów. Do najbardziej powszechnych należą poślizgnięcia prowadzące do upadku oraz potknięcia z przewróceniem.

Do poślizgnięcia w większości przypadków dochodzi wówczas, gdy nawierzchnia mokra jest od wody lub jakiejkolwiek innej substancji. Potknięcia to wypadki mające najczęściej miejsce na schodach, gruzach czy innego rodzaju nierównej powierzchni. Jeżeli właściciel posesji nie utrzyma odpowiedniego porządku na terenie budynku, gdzie znajdują się ludzie, może być on pociągnięty do odpowiedzialności karnej zgodnie z kodeksem prawnym stanów Nowy Jork i New Jersey.

Kodeks prawny wymaga od właścicieli handlowych natychmiastowego usuwania wszelkiego rodzaju wycieków np. z posadzek sklepowych. Na właścicielach budynków gospodarczych spoczywa obowiązek naprawy uszkodzonych schodów oraz natychmiastowego ich odgrodzenia na czas naprawy. Centra handlowe zobowiązane są zapewnić bezpieczeństwo wszystkim swoim klientom. Właściciele budynków są prawnie zobligowani do tego, aby budynek i otaczająca go posesja były utrzymane w bezpiecznej kondycji. Jeżeli zostałeś poszkodowany w obrębie budynku lub na terenie jego konstrukcji, możesz mieć pełne prawo do rekompensaty z tytułu poniesionych szkód.

Stein, Adam, Esq.

Wypadki na budowie

144 Nassau Avenue
Greenpoint, NY
POKAŻ TELEFON FIRMY
tel: Zadzwoń klikając na tel. i powiedz, że dzwonisz z Polonijnej Książki

ARTYKUŁY TEJ FIRMY

Znajdź artykuł

ZNAJDŹ FIRMĘ

Dodaj swój biznes do naszego katalogu

Masz Firmę?

 1. Zarejestruj konto
 2. Dodaj info do łatwego znajdywania
 3. Zdobądź nowych klientów
DODAJ FIRMĘ

Copyright © 1999-2024 POLONIJNA KSIĄŻKA, a Polish Pages, Inc. company. Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały­ zawarte w katalogu nie mogą być bez pisemnej zgody reprodukowane - w całości lub części - w jakiejkolwiek postaci. Wydawcy katalogu nie ponoszą odpowie­dzial­noś­ci za treść reklam, artykułów i komentarzy. Opinie zawarte w ar­tykułach wyrażają poglądy ich autorów i nie muszą być zgodne ze stanowis­kiem wydawców. Wszystkie reklamy zaprojektowane przez POLISH PAGES, INC. są chronione prawem autorskim i mogą być użyte tylko w publikacjach POLISH PAGES, INC.