Firmy


Dokumenty i warunki wymagane na mienie przesiedlenia do Polski z USA - Doma Export

DOMA Export - Paczki i Mienie do Polski I Transport USA Polska Europa
20 lipca, 2018

Wysyłka mienia przesiedlenia z USA przez Doma Export z kuponem zniżkowym.

Warunki oraz wymagane dokumenty do odprawy celnej, jako mienia przesiedlenia.

Osoba przesiedlająca się, ma obowiązek:

 1. Okazania w Urzędzie Celnym dokumentów potwierdzających jej pobyt w USA (należy potwierdzić pełne 12 miesięcy pobytu przed datą przesiedlenia). Każdy miesiąc pobytu może być udokumentowany np. rozliczeniem podatkowym za ostatni rok, rachunkami z zachowaniem ciągłości przez 12 miesięcy (np. za prąd, telefon, mieszkanie, ubezpieczenie itp.), zaświadczeniem z miejsca pracy itd. Dokumenty potwierdzające pobyt w USA musza być wystawione na nazwisko i imię osoby przesiedlającej się;
 2. Okazania dokumentu tożsamości świadczącego o pobycie w USA (paszport, wiza, amerykańskie prawo jazdy itp.);
 3. Przedstawienia biletu lotniczego powrotnego / karty pokładowej;
 4. Złożenia deklaracji celnej;
 5. Okazania faktury za transport mienia do Polski;
 6. Przedstawienia dokumentu potwierdzającego stałe miejsce pobytu w Polsce (zaświadczenie o zameldowaniu z Urzędu Miasta lub Gminy wraz z numerem PESEL, notarialnie potwierdzona umowa wynajmu mieszkania, umowa zakupu mieszkania itp.);
 7. Okazania dowodu osobistego lub w przypadku jego braku - dokument potwierdzający złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego;
 8. Okazania listy mienia przesiedlenia (z wyszczególnieniem kategorii rzeczy, ilości sztuk w obrębie każdej kategorii oraz ich szacunkowej wartości w USD. Dla pojazdu należy wpisać rocznik, markę samochodu i numer VIN). Lista musi być kompletna tzn., jeżeli osoba zamierza przesyłać swoje rzeczy partiami, to już przy pierwszej wysyłce należy przedłożyć listę wszystkich rzeczy, które w ciągu roku zostaną przesłane w ramach tego mienia. Listy nie można uzupełniać w trakcie przesyłania kolejnych rzeczy.
 9. Dodatkowo dla odprawy pojazdów w ramach mienia należy przedstawić:
  • oryginalny tytuł własności pojazdu (Certyficate of Title),
  • oryginał faktury na nazwisko właściciela pojazdu lub umowę kupna - sprzedaży z dokładnym adresem lub oświadczenie o wartości pojazdu,
  • dokument rejestracyjny pojazdu, wystawiony na imię i nazwisko osoby przesiedlającej się, z którego wynika, ze pojazd był zarejestrowany w USA, przez co najmniej 6 miesięcy przed datą wysyłki (data na deklaracji celnej),
  • dokument potwierdzający, że samochód był ubezpieczony (za okres, co najmniej 6 miesięcy),
  • jeżeli pojazd był wyrejestrowany, przed wysyłką należy przedstawić również oryginalny dokument o wyrejestrowaniu pojazdu.

WSZYSTKIE RZECZY STANOWIĄCE MIENIE PRZESIEDLENIA MUSZĄ BYĆ UŻYWANE PRZEZ OSOBĘ PRZESIEDLAJĄCĄ SIĘ, CO NAJMNIEJ 6 MIESIĘCY PRZED ZAKOŃCZENIEM POBYTU W USA. OSOBA PRZESIEDLAJĄCA SIĘ MOŻE PRZESYŁAĆ SWOJE RZECZY W OKRESIE DO 12 MIESIECY OD DATY ROZPOCZĘCIA MIENIA (DATA PRZYLOTU, WYPEŁNIENIA DOKUMENTÓW DO ODPRAWY CELNEJ W POLSCE).

Zwolnienia z opłat celno-podatkowych przysługujących dla mienia przesiedlenia nie stosuje się dla:

 • napojów alkoholowych,
 • tytoniu, wyrobów tytoniowych,
 • handlowych środków transportu,
 • przedmiotów wykorzystywanych do wykonywania rzemiosła lub zawodu, innych niż przenośne instrumenty i sprzęt potrzebny do wykonywania tych zajęć.

Zwolnienie celno-podatkowe dla rzeczy przywożonych w ramach tzn. mienia przesiedlenia udzielane jest pod warunkiem nieodstępowania ich przez okres 12 miesięcy od dnia dopuszczenia do obrotu. W przypadku naruszenia tego warunku powstaje obowiązek uiszczenia należności celnych przywozowych według stawek obowiązujących w dniu tego odstąpienia oraz według rodzaju rzeczy i wartości celnej ustalonej lub przyjętej w tym dniu przez organ celny.

Znajdź artykuł

ZNAJDŹ FIRMĘ

Dodaj swój biznes do naszego katalogu

Masz Firmę?

 1. Zarejestruj konto
 2. Dodaj info do łatwego znajdywania
 3. Zdobądź nowych klientów
DODAJ FIRMĘ

Copyright © 1999-2024 POLONIJNA KSIĄŻKA, a Polish Pages, Inc. company. Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały­ zawarte w katalogu nie mogą być bez pisemnej zgody reprodukowane - w całości lub części - w jakiejkolwiek postaci. Wydawcy katalogu nie ponoszą odpowie­dzial­noś­ci za treść reklam, artykułów i komentarzy. Opinie zawarte w ar­tykułach wyrażają poglądy ich autorów i nie muszą być zgodne ze stanowis­kiem wydawców. Wszystkie reklamy zaprojektowane przez POLISH PAGES, INC. są chronione prawem autorskim i mogą być użyte tylko w publikacjach POLISH PAGES, INC.