Firmy


Roczne Zebranie Sprawozdawczo-Wybrocze Centrum Polsko-Słowiańskiego na Greenpoincie

Centrum Polsko-Słowiańskie I Polonijne, polskie instytucje
14 grudnia, 2022

9 grudnia w sali CPS, przy 177 Kent Street na Brooklynie, odbyło się doroczne zebranie-sprawozdawczo wyborcze.

Roczne Zebranie Sprawozdawczo-Wybrocze Centrum Polsko-Słowiańskiego na Greenpoincie

Przy wejściu członkowie CPS otrzymywali agendę spotkania, raport roczny za rok 2021, „EchoPolonijne” oraz koszulki z logiem CPS, które w tym roku obchodzi 50-lecie działalności.

Zgromadzonych powitał prezes Rady Dyrektorów pan Marian Żak. Po odśpiewaniu hymnów, ks. Józef Szpilski, członek Rady Dyrektorów z najdłuższym stażem, poprowadził inwokację nawiązując w niej do bogatej, 50-letniej historii Centrum Polsko-Słowiańskiego.

W części sprawozdawczej odczytane zostały: raport z poprzedniego zebrania rocznego,raporty prezesa, skarbnika i komisji nadzorczej. Następnie przewodnicząca komisji stypendialnej Bożena Konkiel wraz z przedstawicielamiRady Dyrektorów wręczyła stypendiategorocznym laureatom konkursu stypendialnego, którzy mogli osobiście przybyć na tegoroczne spotkanie.

W 2022 r.,Centrum Polsko-Słowiańskie nie przeprowadzało wyborów ze względu na to, że liczba kandydatów była mniejsza niż wakatów w Radzie Dyrektorów.

Podczas zebrania podziękowano dwóm wieloletnim członkiniom Rady Dyrektorów: p. Danucie Bronchard oraz Jadwidze Bylince-Ołdakowskiej, które nie ubiegały się o kolejną kadencję.

W następnej kadencji skład Rady Dyrektorów będzie następujący: Marian Żak – Prezes, Paweł Pachacz – Wiceprezes, Ks. Józef Szpilski – Wiceprezes, Zbigniew Solarz – Skarbnik, Bożena Konkiel – Sekretarz, Artur Dybanowski – Dyrektor, Izabela Kobus Salkin – Dyrektor, AgnieszkaGranatowska – Dyrektor Wykonawcza.

Skład Komisji Rewizyjnej: Elżbieta Gosek, Iwona Podolak, Dariuz P. Knapik.

Wśród komentarzy publicznych pod koniec zebrania padło wiele miłych słów uznania pod kierunkiem Rady Dyrektorów oraz nowej administracji Centrum Polsko-Słowiańskiego, a także zespołu prowadzącego Klub Seniora Krakus.

Tego samego dnia, po rocznym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym, członkowie, sympatycy, wolontariusze,a także pracownicy Centrum Polsko-Słowiańskiego oraz członkowie Rady Dyrektorów zgromadzili się w pięknie odnowionym i udekorowanym świąteczne audytorium przy177 Kent Street na dorocznym Spotkaniu Bożonarodzeniowym. Było wspólne kolędowanie, dzielenie się opłatkiem oraz świąteczny poczęstunek sponsorowany przez Centrum Polsko-Słowiańskie.

W części artystycznej z programem kolęd wystąpił chór Klubu Seniora Krakus, a z programem satyrycznym – działający przy Centrum Polsko-Słowiańskim Kabaret Erka. Goście mieli też okazję obejrzeć trwającą w CPS przy 177 Kent Street wystawę prac Janusza i Artura Skowronów „Art Review” oraz „45 Years of Art”. Świąteczny wieczór spotkał się z bardzo miłym wydźwiękiem wśród jego uczestników, którzy zradością korzystają z gościnnych progów naszej organizacji, prowadzącej dwa kluby seniora: „Krakus” przy 176 Java Street na Brooklynie oraz Jan Paweł IIprzy 103 East 7th Street na dolnym Manhattanie, jak również świadczącej usługi socjalne dla osób powyżej 60-go roku życia, usługi prawno-imigracyjne orazpromującej dziedzictwo polskie w Ameryce poprzez różnego rodzaju wydarzenia kulturalne.

Centrum Polsko Słowiańskie

Polonijne organizacje

176 Java Street, 2nd Floor, Suite 6
Brooklyn, NY
POKAŻ TELEFON FIRMY
tel: Zadzwoń klikając na tel. i powiedz, że dzwonisz z Polonijnej Książki

ARTYKUŁY TEJ FIRMY

Znajdź artykuł

ZNAJDŹ FIRMĘ

Dodaj swój biznes do naszego katalogu

Masz Firmę?

  1. Zarejestruj konto
  2. Dodaj info do łatwego znajdywania
  3. Zdobądź nowych klientów
DODAJ FIRMĘ

Copyright © 1999-2024 POLONIJNA KSIĄŻKA, a Polish Pages, Inc. company. Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały­ zawarte w katalogu nie mogą być bez pisemnej zgody reprodukowane - w całości lub części - w jakiejkolwiek postaci. Wydawcy katalogu nie ponoszą odpowie­dzial­noś­ci za treść reklam, artykułów i komentarzy. Opinie zawarte w ar­tykułach wyrażają poglądy ich autorów i nie muszą być zgodne ze stanowis­kiem wydawców. Wszystkie reklamy zaprojektowane przez POLISH PAGES, INC. są chronione prawem autorskim i mogą być użyte tylko w publikacjach POLISH PAGES, INC.