Firmy


Wybory do Rady Dyrektorów PSFCU 2024

Polish & Slavic Federal Credit Union I Finanse
22 stycznia, 2024

Komisja Nominacyjna Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej zaprasza Członków Naszej Unii spełniających wymagane kwalifikacje i zainteresowanych ubieganiem się o stanowisko w Radzie Dyrektorów do składania podań.

Wybory do Rady Dyrektorów PSFCU 2024

Członkowie, którzy chcą ubiegać się o tę funkcję, powinni przesłać Komisji Nominacyjnej życiorys i opis swojego zainteresowania objęciem stanowiska dyrektora PSFCU nie później niż do godziny 19:00 w środę 31 stycznia 2024 r. pocztą elektroniczną na adres elections@psfcu.net, faksem na numer (973) 808-3217 lub pocztą tradycyjną na adres:

Komitet Nominacyjny,
Polish & Slavic FCU,
100 McGuinness Blvd.
Brooklyn, NY 11222.

Komitet Nominacyjny ogłosi nazwiska nominowanych kandydatów 18 lutego 2024 r. lub później.
Kandydaci powinni być przygotowani do podjęcia obowiązków dyrektora PSFCU , które obejmują przygotowywanie i uczestnictwo w comiesięcznych i specjalnych spotkaniach, kształtowanie polityki PSFCU, definiowanie jej celów i zadań, wdrażanie celów planu strategicznego oraz realizację jej misji i wizji.

PSFCU Przyjęła kryteria kwalifikacyjne dla członków, którzy chcą służyć w jej Radzie Dyrektorów, których kopię można uzyskać tutaj, wysyłając prośbę na adres: elections@psfcu.net lub dzwoniąc pod numer 973-808-3240 wew. 6229. Kryteria te wymagają, między innymi, aby kandydat był członkiem PSFCU w dobrym stanie, był skłonny poddać się sprawdzeniu przeszłości, i być zabezpieczony przez PSFCU's ubezpieczyciela. Ponadto kandydaci muszą wyrazić zgodę na umieszczenie swojego nazwiska w nominacji i przyjęcie urzędu, jeśli zostaną wybrani.

Komitet Nominacyjny:
Zygmunt Bielski, Piotr Nozka, dr Marek Rudnicki, Leszek Wojtkowski, Barbara Zawłocka

Polsko Słowiańska Federalna Unia Kredytowa, PSFCU

Banki, Unie Kredytowe

100 Mcguinness Boulevard
Brooklyn, NY
POKAŻ TELEFON FIRMY
tel: Zadzwoń klikając na tel. i powiedz, że dzwonisz z Polonijnej Książki

ARTYKUŁY TEJ FIRMY

Znajdź artykuł

ZNAJDŹ FIRMĘ

Dodaj swój biznes do naszego katalogu

Masz Firmę?

  1. Zarejestruj konto
  2. Dodaj info do łatwego znajdywania
  3. Zdobądź nowych klientów
DODAJ FIRMĘ

Copyright © 1999-2024 POLONIJNA KSIĄŻKA, a Polish Pages, Inc. company. Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały­ zawarte w katalogu nie mogą być bez pisemnej zgody reprodukowane - w całości lub części - w jakiejkolwiek postaci. Wydawcy katalogu nie ponoszą odpowie­dzial­noś­ci za treść reklam, artykułów i komentarzy. Opinie zawarte w ar­tykułach wyrażają poglądy ich autorów i nie muszą być zgodne ze stanowis­kiem wydawców. Wszystkie reklamy zaprojektowane przez POLISH PAGES, INC. są chronione prawem autorskim i mogą być użyte tylko w publikacjach POLISH PAGES, INC.