Firmy


Badania przesiewowe nadciśnienia u dorosłych przynoszą znaczne korzyści

Dariusz J. Nasiek, MD - Accident Related Therapy & Pain Management I Lekarze, Zdrowie, Uroda
30 lipca, 2021

Amerykańska grupa zadaniowa ds. usług prewencyjnych (USPSTF) potwierdziła swoje zalecenia z 2015 r., w tym monitorowanie ciśnienia krwi, w tym także poza środowiskiem klinicznym.

Badania przesiewowe nadciśnienia u dorosłych przynoszą znaczne korzyści

USPSTF zaktualizowała swoje zalecenia z 2015 r. dotyczące badań przesiewowych w kierunku nadciśnienia tętniczego u dorosłych (NEJM JW Gen Med 15 listopada 2015 r. i Ann Intern Med 2015; 163: 778).

Kluczowe punkty

USPSTF doszedł do wniosku, z dużą dozą pewności, że badania przesiewowe w kierunku nadciśnienia u dorosłych bez rozpoznanego nadciśnienia przynoszą znaczne korzyści. Jednak potwierdzenie diagnostyczne wymaga oznaczania ciśnienia krwi (BP) poza środowiskiem klinicznym tzn. poza gabinetem lekarskim (zalecenie A).

USPSTF nie znalazła jednoznacznych dowodów na poparcie określonych przedziałów czasowych badań przesiewowych, ale sugeruje, aby wykonać przesiewowe badania ciśnienia krwi co 3–5 lat u młodych dorosłych (w wieku 18–39 lat) z prawidłowym ciśnieniem tętniczym i bez dodatkowych czynników ryzyka oraz corocznie u osób starszych (w wieku ≥ 40 lat). Grupa Zadaniowa (USPSTF) nie zidentyfikowała żadnych poważnych szkód wynikających z badań przesiewowych.

KOMENTARZ

Te dwa podejścia do określania ciśnienia krwi poza gabinetem lekarskim, ambulatoryjne monitorowanie ciśnienia krwi i pomiary ciśnienia krwi w domu, mają różne bariery w ich stosowaniu: dostęp i akceptacja przez pacjenta monitorowania ambulatoryjnego oraz kwestie związane ze szkoleniem i refundacją ubezpieczenia w przypadku monitorowania w domu. Niektórzy klinicyści uważają monitorowanie ambulatoryjne za złoty standard, ale monitorowanie w domu jest równie dokładne, więc każde podejście jest akceptowalne.

Pomiary ciśnienia tętniczego poza gabinetem lekarskim rozwiązują problem nadciśnienia "syndromu białego fartucha". Wreszcie, korzyści z wykrywania nadciśnienia dowolną metodą, w dowolnym otoczeniu, mają znaczenie tylko przy odpowiednim późniejszym leczeniu.

Thomas L. Schwenk, MD, recenzuje US Preventive Services Task Force.
JAMA 2021-27-04 Guirguis-Blake JM et al. JAMA 2021-04-27

Nasiek, Dariusz, MD, Leczenie powypadkowe

Bolu leczenie

185 Grand Avenue
Englewood, NJ
POKAŻ TELEFON FIRMY
tel: Zadzwoń klikając na tel. i powiedz, że dzwonisz z Polonijnej Książki

ARTYKUŁY TEJ FIRMY

Znajdź artykuł

ZNAJDŹ FIRMĘ

Dodaj swój biznes do naszego katalogu

Masz Firmę?

  1. Zarejestruj konto
  2. Dodaj info do łatwego znajdywania
  3. Zdobądź nowych klientów
DODAJ FIRMĘ

Copyright © 1999-2024 POLONIJNA KSIĄŻKA, a Polish Pages, Inc. company. Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały­ zawarte w katalogu nie mogą być bez pisemnej zgody reprodukowane - w całości lub części - w jakiejkolwiek postaci. Wydawcy katalogu nie ponoszą odpowie­dzial­noś­ci za treść reklam, artykułów i komentarzy. Opinie zawarte w ar­tykułach wyrażają poglądy ich autorów i nie muszą być zgodne ze stanowis­kiem wydawców. Wszystkie reklamy zaprojektowane przez POLISH PAGES, INC. są chronione prawem autorskim i mogą być użyte tylko w publikacjach POLISH PAGES, INC.